סילבוס pbl – יסודי בית הכרם

סילבוס זה כולל 15 מפגשים של השתלמות לבית הספר היסודי בית הכרם הירושלים בנושא PBL

סילבוס: השתלמות יסודי בית הכרם ירושלים
משך ההשתלמות: 15 מפגשים
היקף שעות כולל: 30 שעות אקדמיות

מהלך הפעילות

מפגש נושאי הלימוד שם המרצה סה"כ שעות
1 מהו PBL? רקע והקשר דבי חסיד 2
2 מבוא לתכנון פרויקט ושאלה פורייה דרור בר יוסף 2
3 מבוא לתכנון פרויקט ושאלה פורייה דרור בר יוסף 2
4 תוצר דרור בר יוסף 2
5 י.מ.ה דרור בר יוסף 2
6 ציר זמנים דרור בר יוסף 2
7 תצוגת תוצר ביניים- פרזנטציה ומשוב מקדם דרור בר יוסף 2
8 Day to day practice-תכנון מפורט משיעור לשיעור דרור בר יוסף 2
9 חקר ועבודה בקבוצות- איך עובדים בצוות וחוקרים יחד במהלך השיעור דרור בר יוסף 2
10 חשיבה מסדר גבוה בעבודת PBL דרור בר יוסף 2
11 היוועצות עמיתים ב PBL דרור בר יוסף 2
12 ניתוח פרויקט וכוונון פרויקט דרור בר יוסף 2
13 תנאים ארגוניים של PBL דרור בר יוסף 2
14 פרזנטציות פרויקטים דרור בר יוסף 2
15 POL רפלקציה מסכמת דרור בר יוסף 2

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן