סילבוס עירוני – חולון פיסגה

סילבוס: השתלמות מורים בסיסת ומתקדמת בנושא PBL
משך ההשתלמות: 10 מפגשים
מאת: סאני כרמלי
היקף שעות כולל: 30 שעות אקדמיות

מטרות המפגש

למידת עקרונות העבודה בPBL  למורים והתאמת העקרונות לתוכניות עבודה למורים בדיסציפלינות השונות.

 • למידת עומק בנושא למידה מבוססת פרויקטים
 • התנסות מעשית בתכנון ויישום פרוייקט ראשון בכיתות הלימוד
 • העמקה בדרכי הערכה חלופיות ותהליכי רפלקציה

רציונל הקורס:
בחיפוש של מורים ואנשי חינוך אחר פדגוגיה מתאימה למאה ה-21 זוכה שיטת הלמידה מבוססת הפרויקטים (ה-Project Based Learning) לעדנה מחודשת. למידה זו הינה רלוונטית למורה, לתלמיד ולתקופה בכך שמחזיקה מספר מהויות:

 • המורה כאחראי לתכנון והבניית תכנית הלימודים שלו בכיתה
 • עבודת צוות
 • חיזוק קשר מורה תלמיד וטיוב האקלים הבית ספרי
 • למידת עומק לשם הבנה
 • הענקת מיומנויות לטיפול בידע
 • למידה מתוך אזורי חוזק

מהלך הפעילות

השתלמות בסיסית – למידת עקרונות העבודה ב PBL, למידה תיאורטית של המודל, בחינת התפיסות החינוכיות והנחות היסוד העומדות בבסיס השיטה. 10 מפגשים של 3 ש"א למפגש.

מפגש נושאי הלימוד סה"כ שעות
1 למידה במאה ה- 21 – תפקיד המורה כמלווה תהליך למידה 3
2 מהי למידה מבוססת פרויקטים- ומה לא שלבים בלמידה מבוססת פרויקטים מהתשוקה שלי לתוכנית הלימודים 3
3 תכנון פרוייקט – מאיפה מתחילים שאלת שאלה פוריה מקורות איסוף מידע 3
4 מהו תוצר טוב?  
5 100 רעיונות לתוצרים סדנא בחשיבה יצירתית. מהו תוצר המניע תהליך למידה 3
6 תכנון פרויקט מהתוצר לשאלה ובחזרה – תוצרי ביניים וחשיבותם – תכנון ציר זמן 3
7 בניית שיעור בודד כחלק מרצף – תהליכי משוב וביקורת בונה 3
8 דרכי הערכה חלופיות ותהליכים רפקלטיביים 3
9 פרזנטציה, תערוכה ורפלקציה – סדנא-"עשה את הפרויקט בעצמך" 3
10 Pol פרזנטציה של תהליך הלמידה – סיכום קורס 3
ביבליוגרפיה:
 • דיואי, ג', (1969). דמוקרטיה וחינוך, תרגם: י. ט. הלמן, ירושלים:
 • מוסד ביאליק.
 • הכט, י. רם, א. (2008), הדיאלוג בחינוך הדמוקרטי, מהעצמה אישית לאקטיביזם חברתי, בתוך: אלוני,נ. (2008) דיאלוגים מעצימים בחינוך ההומניסטי. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, ע' 336-357.
 • הרפז, י', ( 2005). חכה, פתיון ודגים, גישות לחינוך החשיבה,
 • ירושלים: מכון ברנקו וייס.
 • טופלר, א' וטופלר ה'  (1984). הגל השלישי, תל-אביב: עם עובד.
 • טופלר, א' והיידי ( 2008). עושר מהפכני, תל-אביב: עם עובד.
 • פרירה, פ' (1981). פדגוגיה של מדוכאים, ירושלים: מפרש.
 • פרקינס, ד', (1997 ). לקראת בית ספר חכם: מאימון הזיכרון
 • לחינוך החשיבה, ירושלים, משרד החינוך ומכון ברנקו וייס.
 • Kilpatrick, W. H. (1918). "The Project Method", In: Teachers
 • College Record, 19, pp. 319-335
 • Knohll, M. (1995). "The Project Method – Its Origin and
 • International Influence", In: H. Rohrs and V. Lenhart (eds.)

 

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן