סילבוס השתלמות למידה מערבת ופעילה

מרצה: מיכל ברקוביץ'

רציונל הקורס:

הוראה מפעילה ומערבת הינה הוראה המעודדת את התלמידים להיות פעילים בלמידה ומעורבים בה ברמה רגשית וקוגניטיבית. להיות מעורב, פירושו לחוות רגשות של התעוררות, סקרנות ועניין, חוויות של התפעמות, של דחף עז ורצון להתמודד עם אתגר אינטלקטואלי, פיזי, חברתי או אחר. מעורבות אחרת אך לא פחות חשובה הינה הכרה בחשיבות ובערך של הלמידה והתוכן בהם מעורבים.
לומד מעורב מחייב מורה מעורב; פיתוח ושימור מורה שכזה מחייב הצטיידות בארגז כלים, באורחות חשיבה ופעולה מטאקוגניטיביים ורפלקטיביים.
במסגרת הקורס המוצע ניצור המשגה נוספת לאינטואיציות ראשוניות של הוראה מפעילה ומערבת ובעיקר ליווי ותמיכה להתמודדות עם הצורך בהובלת תהליכי למידה במאה ה-21 .

מטרות:

  1. למידה תוך התנסות הלכה למעשה של מתודות בסיסיות המפעילות ומערבות את הלומד
  2. פיתוח מיומנויות והתאמה לנושאי הלימוד השונים תוך המשגה של תהליכים ותופעות בכיתה
  3. יצירת קבוצה של למידה מהתנסויות תוך כדי למידה במסגרת השתלמות שמפעילה ומערבת את הלומד בה.

טבלת סילבוס המפגשים

זמן כל מפגש: כ-3 שעות

מספר המפגש נושא המפגש
1 היכרות עם המאמר של אמנון גלסנר "למידה מערבת ופעילה" וכיצד מתודות פשוטות מקדמות ביטוי אישי, בחירה, והעלאת מוטיבציה ללמידה בקרב התלמידים
2 חשיפה למיומנויות הוראה בקבוצות בירור כיצד מנהלים ומעריכים עבודת צוות?
חשיפה לכללי אצבע ללמידה בקבוצות. חיבור לתפקודי לומד ולמידה תומכת מסוגלות כיצד נעריך תלמידים בקבוצה?
3 התנסות בהוראה בקבוצות- אתגרים ושיתוף
4 חשיפה למיומנות פרזנטציה: למידה מעמיקה בהקשר למיומניות הופעה ודיבור בפני קהל. קבלת כלים לתרגול מיומנויות הצגה, דיבור בציבור. "תורת ההנמקה" והבעת ביקורת דרך טיעונים מנומקים. כיצד נבנה מחוון להערכת פרזנטציה.
5 יצירת" תמונת מצב" בהקשר ללמידה בכיתה דרך סיפוריהם האישי של המורות  על נושאי הערכה דילמות ואתגרים.
6 היכרות עם משוב אמ"י- כיצד נעריך באופן של משוב טיוטות ונפתח הרגלי קבלת משוב מעצב ומקדם.
7 משוב עמיתים- תהליכי משוב וביקורת בונה בקבוצה כמודלינג- אתגרים-קשיים- מורכבות וסיעור מוחין משותף בלמידת עמיתים. היכרות עם משוב אמ"י כיצד נעריך באופן של משוב טיוטות ונפתח הרגלי קבלת משוב מעצב ומקדם.
8 עבודה בצוותים התנסות ולמידת עמיתים שיתוף והמשגה-תרגיל מגאזינים-סביבה לימודית באמצעי הוראה חוויתי.
9
היכרות עם תפיסת ההערכה הדיאלוגית מקדמת. היכרות עם  עקרונות הפעולה המנחים את תהליך ההערכה המעצבת. חיבור לתפקודי לומד
10 סיכום משימה, משוב השתלמות, משוב אישי וקבוצתי, רפלקציה ועבודה מסכמת.

לקריאה נוספת

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן