סילבוס השתלמות חינוך אישי

מטרות ההשתלמות
 1. יצירת מערכת חינוך הרואה בכל תלמיד אדם בעל כישרונות וצרכים ייחודיים.
 2. מעבר ממורה למנחה
 3. התמחות במתודולוגיות לניהול למידה עצמאי
דרכי הוראה
סדנה, הרצאה
חובות המשתלם:

 1. השתתפות מליאה
 2. התנסות ומשימות בין מפגש למפגש
 3. עבודה בתום ההשתלמות
לוז ההשתלמות
מספר מפגש נושא פירוט שעות
1 חינוך אישי מהו היכרות עם התיאוריות החינוכיות התומכות ברעיון החינוך האישי 3.0
2 עבודה על חוזה הלמידה עם הכיתה היכרות עם השאלה הראשונה- ,מאין באתי ופעילויות לקבוצה 3.0
3 משוב 360 מעלות היכרות עם השאלה השנייה- ,מי אני היום- מהם חוזקותי ? 3.0
4 לאן? קביעת כיוון תנועת המסע עבודה על המטרות האישיות: מטרות בתחום האישי חברתי, מטרות בתחום הלימודי ומטרות בתחומי החוזק האישיים 3.0
5 מסמן הגעה ? סימנים להצלחת המסע. יצירת מדדי הערכה אישיים לחוזה. כיצד "אדע" שהשגתי את מטרותיי? 3.0
6 איך ? רפלקציה על התהליכים במסע תוכנית למידה אישית להשגת היעדים בשלושת התחומים 3.0
7 ניתוחי תוכניות בחינת תוכניות למידה אישיות של תלמידים 3.0
8 חתימת חוזה מתי נכון לחתום? כיצד נכון לציין שלב זה? הקשר בין החוזה לתהליכי למידה והתפתחות. 3.0
9 התהליכים במסע תפקיד המורה בשלבי המסע- ליווי לקראת עמידה ביעדים
10 פרידה והתחלה סיכומים ותהליכי רפלקציה שלי כמורה ושלי עם קבוצת התלמידים
סה"כ שעות השתלמות

ביבליוגרפיה :

 1. אלוני נמרוד (עורך). דיאלוגים מעצימים בחינוך ההומניסטי. קו אדום, 2008
 2. ברק חלי, שושן גלנץ שירה. בגובה העיניים: לדבר עם ילדים. אח, 1999
 3. בנימין אברהם. הריאיון המסייע. ספריית פועלים, 2002
 4. גולמן דניאל. אינטילגנציה ריגשית. מטר, תל אביב. 1995
 5. גרדנר הווארד אינטילגנציות מרובות ירושלים, מכון ברנקו – וייס 1996
 6. דה בונו אדוארד יצירתיות רצינית מכון ברנקו וייס 1995
 7. הכט יעקב. החינוך הדמוקרטי: סיפור עם התחלה. המכון לינוך דמוקרטי, 2009
 8. וייס ראול. טיפוח תרבות של אכפתיות. מופ"ת , 2003
 9. וניקוט. משחק ומציאות. עם עובד, 2002
 10. זיו ירון ויעל בהרב. מסע קבוצתי, גל, 2001
 11. קורצ'אק יאנוש. איך לאהוב ילד רגעים חינוכיים זכות הילד לכבוד. יד ושם הקיבוץ המאוחד, 1996

Brandt, R. (1998). Powerful Learning.
Association for Supervision and Curriculum Development,  pp. 3-56.
Ian Cunningham, Self managed lerning in action, 1994
Ian Cunningham, Strategic Learning – using Self Managed Learning, Published in 't' magazine -2000
/www.selfmanagedlearning.org >>

הנה עוד חומרים שיעניינו אותך:

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן