סילבוס השתלמות – הערכה דיאלוגית

שם ההשתלמות: הערכה חלופית

מטרות המפגש

 1. הכרות עם מושגים בהערכה חלופית
 2. הקשר בין הוראה למידה והערכה.
 3. הכרות והתנסות בכלי הערכה שונים.
הסבר כללי
 • למידה במאה ה21
 • מאפיני לומד מלמד וקהילת לומדים
 • ארבע שאלות מרכזיות בהערכה
 • כלים להערכה
מהלך הפעילות
מס' שעות נושאי לימוד מס'
3 הוראה ולמידה במאה ה21,מיהו הלומד? מיהו המלמד? מהי הערכה? 1
הערכה מסורתית מול הערכה חלופית. הצגת ארבע שאלות מרכזיות. 2
התמקדות בשאלה מה מעריכים? ידע, מיומנויות, הרגלים/ כישורים (הבטים אישיים ובין אישיים) 3
מה מעריכים? עבודה דרך ההתנסויות 4
המשך עבודה על שאלה מה מעריכים? עבודה דרך ההתנסויות 5
הכרות עם כלי הערכה דרך השאלה איך מעריכים-? מחוונים- איך בונים מחוון, דוגמאות מחוונים בנושאים שונים (ידע, מיומנויות והרגלים) 6
איך מעריכים- תוצרי הבנה ומחוון 7
תכנון יחידת הלימוד, מי מעריך ומשוב מקדם 8
תכנון יחידת הלימוד, מי מעריך ומשוב מקדם 9
רפלקציה ותלקיט – התבוננות ברפלקציות השונות שהיו לנו במהלך ההשתלמות. 10
סיכום הפעילות

עבודת סיכום: השתלמות בנושא הערכה חלופית
נושא העבודה:
יחידת לימוד המשקפת הוראה, למידה והערכה על פי העקרונות שנלמדו במפגשי ההשתלמות.
מה בעבודה- פירוט:

 1. על העבודה להציג כשלושה מערכי שעור (יחידת לימוד) או תכנית לימודים נושאית המשקפת את העקרונות הבאים:
 2. הוראה ולמידה על פי עקרונות הפדגוגיה הדיאלוגית.
 3. למידה חוויתית.
 4. שימוש בלפחות 2 כלי הערכה (תוצרי הבנה) כחלק מתהליך הלמידה.(ללא מחוונים).
 5. ביחידת הלימוד צריכה להיות התיחסות לזמן שלוקחת הפעילות ומיקומה ביחידת הלימוד.
 6. רפלקציה אישית על תהליך הלמידה האישי ותהליך הלמידה בכתה.
 7. הערכה קבוצתית על עבודת הצוות עפ"י מחוון שיבנה על ידי חברי הקבוצה. הערכה זו תהווה 10% מהציון הסופי של העבודה. (רעיונות למימדים להערכת עבודת צוות כפי שהועלו במפגש- הקשבה, דיאלוג, חלוקה ושותפות בעבודה).
 8. חיבור למקור ספרותי אחד לפחות.

הנחיות כלליות:

 • ניתן להכין את העבודה בקבוצות- אנא עד ארבע בקבוצה.
 • חלק הרפלקציה- יהיה אישי ולא קבוצתי. כל השאר-קבוצתי. את העבודה עצמה יש להגיש באופן אישי.
 • אורך העבודה- עד 5 עמודים.
 • מערכי השעור או תכנית הלימודים צריכים לשקף את המושגים שנלמדו בהשתלמות.
 • החיבור למקור הספרותי יכול להיות סעיף נפרד או שזור במהלך העבודה.
מחוון לבדיקת העבודה
מימד רמה בסיסית – לא עומדת בדרישות רמה בינונית – עומדת בדרישות באופן חלקי רמה מתקדמת – מצויין
ידע 30% העבודה משקפת את הידע שנלמד בהשתלמות: יחידת הלימוד מבוססת על חמשת עקרונות הפעולה של הפדגוגיה הדיאלוגית, ליחידת הלימוד מוגדר ימ"ה, תוצרי הבנה נבנים בהתאם לימ"ה, שימוש במשוב מקדם, מחוון ובו 2-3 מימדים המגדירים את עבודת הצוות.
העבודה משקפת את הידע שנלמד בהשתלמות: פדגוגיה דמוקרטית, מרובע הערכה, ימ"ה, משוב מקדם, תוצר הבנה/ אבני דרך
מיומנויות 30% היכולת לתכנן יחידת לימוד וכלי הערכה חלופיים – ישימים וניתנים להעברה. (15%) תוצרי ההבנה והמשוב המקדם מותאמים לימ"ה, ממקומים בסדר נכון ביחידת הלימוד ומוקצה להם זמן מותאם.
יצירתיות – יצירת פעילויות בשעור  ובתוצרי ההבנה הפורצים את הלמידה המסורתית. (15%) פעילויות השעור ותוצרי ההבנה פורצים את "סדירות  השורות בכתה", מאתגרים את התלמידים, ושונים מלמידה מסורתית.
הרגלים 30% חשיבה רפלקטיבית (בחלק הרפלקציה האישית(20%) הלומד מציג התיחסות מעמיקה לתהליך הלמידה שעבר בהשתלמות, בהכנת העבודה ובקריאת המאמר.
עבודת צוות- ינתן ע"י חברי הקבוצה- 10% מציון העבודה ציון עצמי  צוות.
רשימה ביבליוגרפית

אבירם,ר. "לנוט בסערה" חינוך בדמוקרטיה פוסטמודרנית , מסדה, 1999
אדן שבח, העדה המחנכת, הוצאת טברסקי, 1951
·      ארמסטרונג, תומס. 1996, אינטליגנציות מרובות בכיתה: מדריך יישומי. הוצאת מכון ברנקו וייס ומשרד החינוך.
בירנבוים מ. "הערכה לשם למידה" הד החינוך, 81(7): 40-46, 2007
·      בנימין אברהם, הריאיון המסייע, ספריית פועלים, 2002
·      בן-צבי א, רייכרט ר, "הוראה דמוקרטית", אתר המכון הדמוקרטי
ברנדט רון, 1998 "למידה רבת עוצמה" אתר ברנקו וייס
·      ברק חלי ושושן-גלנץ שירה, בגובה העיניים- לדבר עם ילדים, הוצאת אח, 1999
·      גולדמן דניאל. 1995, אינטליגנציה רגשית. הוצאת מטר.
·      גולדמן דניאל. 2006, אינטליגנציה חברתית. הוצאת ידיעות ספרים.
·      גיסין קובי, הדיאלוג הממריץ, הוצאת גלים, 2002
·      גרדנר הווארד. אינטלגנציות מרובות, מכון ברנקו- וייס, 1996
·      גרינברג דניאל .  בית הספר סאדברי ואלי – לגדול במקום אחר, הוצאת המכון הדמוקרטי 2002
·      דיואי ג'. 1960, דמוקרטיה וחינוך. הוצאת מוסד ביאליק.
·      הולט ג'ון. כיצד נכשלים ילדים. מסדה,   1974.
·      הכט יעקב. 2004, החינוך הדמוקרטי: סיפור עם התחלה, הוצאת כתר והמכון הדמוקרטי.
·      הרפז יורם. 2000, הוראה ולמידה בקהילת חשיבה – בדרך לבית ספר חושב. הוצאת מכון ברנקו וייס ומשרד החינוך.
·      לם צבי. 1973, ההגיונות הסותרים בהוראה, הוצאת ספריית פועלים.
·      לסרי דן. 2004, מקום לגדול, הוצאת אנסופיה.
·      לסרי דן. 2000, שאלת העוצמה – מחשבות בביצת הפתעה, הוצאת אנסופיה
·      לסרי דן. 1998, חינוך בביצת הפתעה, הוצאת אנסופיה.
·      מייהן רונאלד, החינוך מן הבית, מסדה, 2000
·      מייהן רונאלד, עובדי הוראה מקצועיים מסוג חדש בשיטת הלימודים העתידית, אתר המכון הדמוקרטי
·      מק'קורט פרנק. 2005, המורה, הוצאת מטר.
·      מרושק – קלרמן, אוקי. אין קצת דמוקרטיה. כנרת  – בית הוצאה לאור. 1991
·      ניל, א, ס. בית-הספר סאמרהיל / ילדות אחרת,  הוצאת כתר והמכון הדמוקרטי , 2003
·      קורצ'אק, יאנוש. 1996, איך לאהוב ילד, הוצאת הקיבוץ המאוחד.
·      קרישנמורטי, החופש מהידוע, כנרת, 1997
·      רוג'רס קארל. 1973, החופש ללמוד. הוצאת ספריית הפועלים
רם אייל 2011 קהילת למידה פי.בי.אלית  – הפדגוגיה לגל השלישי אתר המכון הדמוקרטי

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן