סולמות אבחון מוכנות לתהליך שיתוף ציבור

אבחון ציפיות ומוכנותפנים ארגוני

הוראות: סמן/י את תשובותיך בעמודה הנכונה בטבלה המופיעה מטה (נמוך מאוד- גבוה מאוד).

שאלות הערכהנמוך
מאוד(1)
נמוך (2)בינוני (3)גבוה
(4)
גבוה
מאוד(5)
לא
רלוונטי
1. מהי רמת שיתוף הציבור הנדרשת על פי החוק?
2.באיזו מידה חברי צוות האגף/ מחלקה/תחום  מאמינים שהציבור יכול לעזור בשיפור התוצאות של הפרויקט/ התכנית בהתמודדות עם האתגר?
3.באיזו מידה חברי צוות האגף/ מחלקה/ תחום מבינים את האינטרס הציבורי בבניית פרויקט/ תכנית סביב האתגר?
4.מה הפוטנציאל של הציבור לקבל החלטות טובות ביחס לאתגר?
5.לאיזו רמה של עניין מצד הרשתות החברתיות ושל המדיות השונות  אתה מצפה?
6.מה ההיתכנות לכך שאתם כמקבלי ההחלטות תתחשבו באופן מלא בדעה של הציבור?
7.מה היקף המשאבים שיכולים להיות זמינים על מנת לתמוך בתהליך השתתפות הציבור?
8.מה הרמה הצפויה של חוסר הסכמה פוליטית?

אבחון ציפיות ומוכנות של הציבור

הוראות: סמן/י בעמודה הנכונה על הסקלה המופיעה מטה (נמוך מאוד- גבוה מאוד).

שאלות הערכהנמוך
מאוד(1)
נמוך (2)בינוני (3)גבוה
(4)
גבוה
מאוד(5)
1.מה רמת המורכבות המשוערת ביחס לבעיה/ לאתגר/להזדמנות?
2.מה הפוטנציאל לעורר זעם ציבורי ביחס לפרויקט/ התכנית?
3.עד כמה חשוב לציבור להשפיע על  האתגר?
4.עד כמה אכפת לתושבים מההחלטות שיתקבלו ביחס לאתגר? 
5.מה רמת ההשתתפותיות, שנראה לכם,  שהציבור מעוניין בה?

רמת השתתפותיות המומלצת

על פי תוצאות אבחון מוכנות הארגון והציבור

תוצאות אבחון רמת השתתפותיות מומלצת 
1-2 נמוך מאוד עד נמוךלפחות רמת יידוע 
2-3 נמוך עד בינונילפחות רמת התייעצות 
3-4 בינוני עד גבוהלפחות רמת מעורבות
4-5 גבוה עד גבוה מאודלפחות רמת שיתוף פעולה , יש לשקול העצמה 

*מבוסס על כלי אבחון  IAP2 בהתאמה מקומית

*המכון הדמוקרטי מורשה IAP2 משנת 2019

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן