ניסוח מצפן לערך מוביל

פרוטוקול ניסוח מצפן לערך

רקע

מצפן לערך הוא כלי לתצפית ותכנון של המתרחש בגן או בכיתה באופן התואם את הערכים המובילים את המסגרת החינוכית ומתחבר לשפה החינוכית השגורה במסגרת המנהלת (בית ספר, מחלקת גיל רך עירונית וכדומה).
כדי להכיר מעט יותר את הנושא , מוזמנים לעיין במסמך ההסבר – 'מהו מצפן וכיצד יוצרים אותו'

מטרה

הפרוטוקול הבא נועד לסייע לאשת החינוך לנסח את המצפן המגדיר באופן יישומי וקונקרטי כיצד הייתה רוצה לממש את הערך שבחרה לקדם.

ציוד נדרש

פוסט איט'ס/דפי כתיבה וכלי כתיבה

דגשים

נסו להקשיב היטב
התמקדו בתיאורים חיוביים. במצפן אין תיאורים על דרך השלילה

שלבי הפרוטוקול

  1. הצגת התוצר (5 דקות) טבלת מצפן בה תתאר הגננת/ מורה כיצד יתקיים הערך במסגרת החינוכית דרך 3 נקודות מבט (-עקרונות פעולה)
  2. מה הערך שבחרתי ולמה? (5 דקות) שיח חופשי בזוגות
  3. היכרות עם עקרונות הפעולה למצפן (15 דקות) אפשרות 1 – משתתפות הדרג הניהולי מציג את עקרונות הפעולה ומסבירות מה משמעות כל עיקרון ומדוע נבחר. ניתן לקיים שיחה זו לפני קיום הפרוטוקול אפשרות 2 – היכרות עם עקרונות הפעולה דרך טקסט קצר המתאר במשפט מה משמעות כל עיקרון פעולה בעיני הדרג הניהולי ומדוע נבחר   בשתי האפשרויות מסתיים השלב בשיח פתוח משותף לכולן בו מספרות המורות מה תחושותיהן ומחשבותיהן בנוגע לעקרונות
  4. גלריית ניסוח מצפנים (20 דקות, תלוי במספר המשתתפות) הגננות/מורות משרטטות טבלת מצפן עם כותרת הערך. הדפים עוברים בין המורות בשלושה סבבים. על כל מורה להוסיף לכל מצפן שהגיע אליה תיאור של סיטואציות קונקרטיות (עדויות) שיתקיימו על פי עקרון הפעולה ביום בו הערך מתקיים בגן.
  5. עצירה להתבוננות (5 דקות) כל אחת מחזיקה את דף המצפן שלה ומדייקת – מציבה עדויות שמתאימות בעיניה לעקרון מסוים ולא לאחר, מוחקת מה שאינו מתאים בעיניה ומוסיפה.
  6. סבבי גלריית מצפנים נוספים (15 דקות, תלוי במספר המשתתפות) כמו בשלב 4 -ממשיכים להציע עדויות לקיום הערך התואמות את עקרונות הפעולה.

דיוק ובחירה (5 דקות)
שוב כל אחת מדייקת את המצפן שלה ובוחרת לבסוף את 3 העדויות המרכזיות עבור כל עקרון פעולה שמייצגות בעיניה את התגשמות הערך בגן/כיתה.

לקריאה נוספת

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן