נורמות חברתיות

נורמות חברתיות המותוות בביה"ס הדמוקרטי שעוזרות בהצבת הגבולות. איך זה מתכתב עם החיים מחוץ לכותלי ביה"ס?

נורמות חברתיות המותוות בביה"ס הדמוקרטי שעוזרות בהצבת הגבולות. איך זה מתכתב עם החיים מחוץ לכותלי ביה"ס?

נורמות חברתיות – סידרות של ביה"ס, נורמות חברתיות שמותוות בביה"ס הדמוקרטי שעוזרות להציב גבולות. איך הגבולות מתכתבות עם החיים בחוץ.
נורמות הן סטנדרטים של התנהגות התלויים במצב: עקרונות, הנחות או ציפיות, המורים כיצד חייב אדם לפעול בתנאים מוגדרים.
אופן הלמידה של נורמות וקבלתן, כמו צורות למידה אחרות, מחייבת מפגש עם תגובות חיצוניות, כדוגמא; משפחה, חברים, ביה"ס – כל אלה ואחרים, מעודדים את דפוסי הפעולה המתאימים להם באמצעות תגמולים ועונשים, המתבטאים בתגובות מיידיות כמו גם דפוסי פעולה יותר מורכבים וממושכים.
בבתי הספר הדמוקרטיים ישנן נורמות חברתיות מסויימות התואמות לנורמות המקובלות בחברה, אף על פי החופש והבחירה, הנורמות החברתיות בביה"ס הדמוקרטיים מחדדות ומהוות גבולות ברורים כאשר הילד נמצא במרחב של חופש בתוך גבולות. דבר זה משמש כמתודה להבנת הסדר החברתי גם בעולמו החיצוני של הילד.
לקריאה נוספת – רוברט דריבין, תרומת בית הספר ללימוד נורמות,מגמות.

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן