מתי מעריכים?

מתי להעריך? נקודות זמן ידועות מראש לאורך תהליך הלמידה

תכנון הזמן הוא השלב שבו ה"חלום" פוגש את המציאות.
המיומנות של תכנון זמן – היכולת להגדיר מראש מהו משך הלמידה שיוקצה לכל שלב ולבנות
נכון את ציר הלמידה וההערכה – היא מיומנות מרכזית שהמורה רוכשת בהתאם לתפיסת הערכה דיאלוגית מעצבת.

זהו גם השלב שבו המורה סוקרת את שלבי התכנון הקודמים לתחילת הלמידה (הגדרת היבטי ימ"ה, מיקוד
תוצרי הלמידה שבחר), ולכן עשויה לשנות אותם או להביא לדיוקם אם התוצר בלתי ניתן ליישום או אם
ריבוי הקריטריונים של הימ"ה לא מאפשר להעריך כראוי את כולם.
בחירת תוצרי הערכה וימ"ה שאינם הולמים את לוח הזמנים הכיתתי עלולה לגרום לתסכול בקרב המורה ובקרב התלמידים.

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן