מתודות לעבודה בכיתה באמצעות לגו

תחילת הפעילות

משך זמן הפעילות: 5 דקות
הקבוצה מתחלקת ל-3 בכל קבוצה נלמד שיעור מדעים, אנגלית ותרבות ישראל

סרטון הסבר על מהו LEGO SSERIOUS PLAY

תהליך הלמידה

משך זמן הפעילות: 60 דקות
כול ראש קבוצה מקבל דף הנחיות מציג את השאלה לקבוצה
מדעים- כדי לשמור על הסביבה באילו מקורות אנרגיה הייתם משתמשים?
אנגלית- הקשב והתבונן בשיר- מה אתה מבין מהשיר?

תרבות ישראל- מהי מורשת?

משך זמן הפעילות: 4 דקות
לטובת בניית דגם המסביר את התשובה לשאלה.
מעגל שיתוף
משך זמן הפעילות: 4 דקות
*כל אחד מהמשתתפים מקבל כ- 2 דקות בהם משתף את מה בנה בהתאמה לשאלה.

רפלקציה קבוצתית

משך זמן הפעילות: 10 דקות
איך בניתי?
מייד/ קודם חשבתי, היה לי קשה / קל להתחיל, הרגשה של כיף/ מאיים.
האם הייתי משנה משהו במה שבניתי?
האם הרגשתי שהצלחתי לענות על השאלה?
האם הבנייה תרמה להסבר/ להבנה שלי?
מה הבנתי מתוך הסיפור שלי/ של אחרים?

בניית דגם משותף של הקבוצה שמחבר בין הרעיונות השונים

משך זמן הפעילות: 5 דקות

להצגת הדגם וההסבר למליאה

משך זמן הפעילות: 5 דקות לקבוצה
מציגים את השאלה,
הסבר קצר על הדגם המשותף שיתוף בעיקר הדברים שעלו ברפלקציה הקבוצתית

סיכום הפעילות

משך זמן הפעילות: 3 דקות
במליאה או מה למדתי על הוראה בכיתה?
מעגל שיתוף
משך זמן הפעילות: 15 דקות

עבודה עם לגו

המשחק כגורם משפיע על התפתחות הילד למשחק חשיבות מכרעת בהתפתחות הילד. בשונה מפעילויות כמו עבודה, לימוד או יצירה, המשחק הוא פעילות לשמה ותוצאותיו בלתי מחייבות. בשל  תכונה זו הוא משמש כר נרחב להתנסויות בלי חשש לתוצאותיהן. ההנאה מעצם ההתנסות מדרבנת ומוסיפה הנעה – ומוטיבציה בכל גיל.
מרכיב ההנאה שבפעילות משחקית טבעית ופתוחה, הנעשית מתוך חירות, טבוע בין השאר בקיומם של קבוצות מאפיינים, המזוהים במציאות היומיומית כסותרים לכאורה, כשבסיטואציה עצמה הם באים לידי ביטוי כמשלימים והרמוניים  ומעצימים בכך את פוטנציאל העניין וההנאה.
בין המרכיבים שיפורטו בהמשך העבודה נוכל למצוא:

 • אינטרס אישי לצד שיתוף פעולה קבוצתי
 • מקריות לצד תכנון
 • כללים הניתנים לשינוי והגמשה
 • מצבי מציאות (או חיקויה) לצד דמיון

קיימים סוגים שונים של משחקים בהתאם לפונקציה אותה הם ממלאים. לכל סוג משחק יש תבנית, אופי, הדגשים ומהלכים משלו ודרכי פעילות שונות ומגוונות המותאמות לגיל המשחקים, וליכולותיהם.
מודל עבודה עם לגו מבוסס על תפיסות של קונסטרוקטיביזם ועל כן יש בו 4 תהליכי ליבה שחייבים להתקיים:

 1. הצבת השאלה – האתגר בצורה בהירה ועקבית שאנשים יכולים להתחבר אליה
 2. הבניה – אני מבנה באופן פיזי בלגו את מה שאני יודע ומדמיין על השאלה ומוסיף סיפור לבניה – כאן מתרחש למעשה תהליך הבנית הידע
 3. שיתוף – משתף בסיפור
 4. רפלקציה – ככלי לביסוס והפנמת הידע החדש

לאחר מכן יש כ-7 שלבים שנבנים אחד על השני ואפשר לזרום איתם לפי מורכבות השאלה/בעיה:

 • בנית דגמים אינדיבידואליים
 • בנית דגמים משותפים
 • יצירת מתאר
 • עשית חיבורים
 • בנית מערכת
 • משחק עם מופעים והחלטות
 • הוצאת של עקרונות פעולה שפוטים
שאלות לדוגמא

על אילו קשיים צריך להתגבר בסביבה רב תרבותית?
אלו אלמנטים מאפיינים את ארופה החדשה?
אילו מאפיינים יש למשטר?
איך נראה משטר אידאלי?
מה אני מבין מ שיר/ סיפור
מהי תרבות?
מה המאפיינים של תרבות?
מהי מורשת?
כדי לשמור על הסביבה באילו מקורות אנרגיה הייתם משתמשים?
כיצד נראית סביבה מקיימת?
כיצד נשמור על הסביבה?
מיהו מנהיג?
מה הזהות שלי?
מה התפקיד שלי?
איך אני רואה את עצמי כלומד?
איך אני מרגיש/ מה המקום שלי?
כחלק מצוות/ כיתה/ בית ספר/ משפחה
מה הרוח של סביבת הלמידה שלי?
מדעים ומתמטיקה- לבנות ייצוגים של מושגים שונים- נפח, שיטה עשרונית
מה זה נפח
מה מאפיין שיטה עשרונית.

לקריאה נוספת

חזרה אל

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן