משימות המכון ופעילותיו – בקצרה

מידע מרוכז אודות תחומי המכון, משימותיו ופעילותו.

המכון הדמוקרטי פועל משנת 1998 לקידום תרבות ומנהיגות דמוקרטית בחברה הישראלית, תרבות שמבוססת על ארבעה עקרונות: דיאלוג, השתתפותיות, מעורבות חברתית ואחריות הדדית. 

על-מנת ליצור השפעה עמוקה ורחבה ככל הניתן, בחרנו למקד את פעילותנו בשני מרחבים: מערכות החינוך והשלטון המקומי.

במערכת החינוך אנו מכשירים מנהיגות חינוכית דמוקרטית בארבעה מסלולים אקדמיים להכשרת מורים (תואר ראשון ושני), מפתחים ומלווים מנהיגות חינוכית בית ספרית ורשותית בתכניות חלוץ חינוכי ברחבי הארץ, מלווים אגפי חינוך בבניית תוכניות אב ועקרונות לחינוך המקומי, ומלווים אגפי חינוך ובתי ספר בהטמעת תוכניות ופדגוגיות המקדמות תרבות דמוקרטית.

בשלטון המקומי אנחנו עוסקים בהכשרת מנהיגות לתפיסות וכלים של מנהיגות משתפת, מובילים תהליכי שיתוף ציבור ומפעילים תוכניות לחיבור בין מנהיגות של תושבים למנהיגות הרשותית ולבעלי התפקידים. בנוסף, התחלנו לקיים סמינרים והשתלמויות לדרג הבכיר בשלטון המקומי בנושא "מנהיגות חדשנית משתפת", ואנחנו משדרים הסכת בשם "מחברים דמוקרטיה לחיים" שעוסק באתגרי המנהיגות בשלטון המקומי.

המכון פועל בעצמו בשיטה שהוא מלמד ויצר תרבות ארגונית דמוקרטית שמבוססת על שותפות ואמון ולא על היררכיה וסמכותנות. בראש המכון יש שני מנכ"לים – סיגל וליאור – שעובדים בדיאלוג, מבנה המכון שטוח (עובדים – מנהלים — מנכ"לים), כל עובדות ועובדי המכון מוזמנים להשתתף בתהליכי קבלת החלטות מגוונים ובפורומים רוחביים בנושאים שונים. המכון פרוש כיום ארצית, מעסיק מעל שמונים עובדים והנו בעל הסמכה מארגון IAP2 הבינלאומי להובלת תהליכי עומק של שותפות ציבור.

ליצירת קשר: di@democratic.co.il

הנה עוד חומרים שיעניינו אותך:

מידע שימושי

מודל לפיתוח עסקי במכון

מדרגי שכר

תאריכי ישיבות הנהלה

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן