משילות משתפת

מבוא – משילות משתפת ופיתוח קהילתי

מציבה בפני המנהיגות 21המאה ההמקומית אתגרים גדולים העולים על כל אלו עימם התמודדה עד כה. בעידן בו הידע חשוף לכל והביקורת על התוצאות ואופן קבלת ההחלטות נמצאת בידיו של כל תושב, מתעוררת השאלה כיצד ניתן לקבל החלטות איכותיות. כיום, אופן קבלת ההחלטות ברשות המקומית חשוב לא פחות מההחלטות עצמן. רשויות רבות בארץ ובעולם מבינות שעידן הידע מחייב אותן לגבש מודל חדש של משילות ולבסס מערכת יחסים משתפת מול התושבים. כתוצאה מכך ערים רבות מאמצות גישה חדשה הרואה בתושבים לא רק לקוחות או מבוטחים אלא שותפים לקבלת ההחלטות. ערים וארגונים ציבוריים שהתנסו במודלים של משילות משתפת מציינים בבירור את היתרונות של גישה זו, יתרונות הכוללים שיפור התקשורת מול התושבים והשגת תוצאות טובות וישימות יותר. לא פחות חשוב מכך, אימוץ גישה משתפת ויישום תהליכי שותפות מובילים לחיזוק תחושת השייכות, הקהילתיות והמחויבות של הציבור כלפי הנעשה בעיר מחד ומחויבות גוברת מצד הרשות כלפי התושבים מאידך.
המושג משילות משתפת מתייחס לתפיסה פוליטית דמוקרטית המקדמת השתתפות ציבורית ישירה בפורומים שונים של קבלת החלטות. במציאות הישראלית נראה כי משילות מסוג זה אינה שכיחה. יש להבחין בין פעולות של שיתוף הציבור, הנפוצות יחסית ומתייחסות לאירוע או מספר אירועים חד פעמיים בהם משתפים את הציבור בדיון או בתהליך קבלת ההחלטות, לבין משילות משתפת המהווה למעשה מדיניות קבועה המייצרת סדירויות קבועות לשיתוף הציבור בהחלטות הנוגעות למגוון תחומים. ידוע כי תהליכי שיתוף הם תהליכים מורכבים מאוד. ההצפה הטכנולוגית, ריבוי הידע, המגוון התרבותי והחברתי לצד אינטרסים פוליטיים וחברתיים שונים, מקשים על יצירת תהליכי שיתוף ומהווים אתגר למציאת דרך שתוביל לתוצאה אשר גם הציבור וגם הרשות המקומית יהיו שבעי רצון ממנה ומהאופן בו הגיעו לתוצאה זו. אתגר חשוב לא פחות טמון בניסיון להפיק תועלת ותמורה חברתית אמיתית שתבוא לידי ביטוי בשיפור התוצר החברתי והגברת אמון הציבור במנהיגות. קשיים ואתגרים אלה גורמים לכך שבעלי תפקידים ברשות המקומית או בממשלה חוששים מליזום
תהליכי שיתוף ציבור משמעותיים, והם עושים זאת רק כאשר המצב מחייב אותם לפעול בדרך זו. מדריך זה והנספחים הנלווים לו נועדו להוות תשתית ידע מקצועי עבור מובילי תהליכי שינוי, בבואם ללוות תהליכי שיתוף והשתתפות ציבורית. תפיסת העבודה והכלים המוצגים במדריך יכולים להתאים למסגרות ציבוריות ארגוניות מגוונות, כמו: בתי ספר, רשויות מקומיות, מוסדות המשרתים קהילות, ואף ניתן לאמץ אותם בהקשר של תהליכים ברמה הלאומית. מטבע הדברים, יש להתאים את תפיסת העבודה והכלים המוצגים במדריך ונספחיו למקום ולקהל היעד בהקשר המסוים. המדריך וחלק מהכלים שמוצגים כאן  ,Better Togetherמבוססים על מודל שגובש על ידי ממשלת דרום אוסטרליה. המודל, אשר היווה מקור השראה להכנת מדריך זה, תורגם, נערך והותאם לשפה ולצרכים כפי שאנו פוגשים אותם בעבודת השטח במכון לחינוך דמוקרטי. אנו מודים לכל מי שלקח חלק בחשיבה, כתיבה, תכנון, עריכה ותרגום לאורך הדרך.

רגע לפני שמתחילים: למה בכלל לשתף?

כמנחים בתהליך שיתופי, הסיבות לשיתוף נראות לנו לעתים כמובנות מאליהן, אולם כאשר עובדים עם מנהלים או מנהיגים ציבוריים יש צורך לחדד ולהדגיש את היתרונות הטמונים בתהליכי שיתוף. לפניכם מספר יתרונות לשיתוף תושבים.
מהי החשיבה על ערך ציבורי ומהם הגורמים המובילים רשויות וארגונים לנקוט בגישה זו?
גישת השיתוף מונעת בבסיסה  Publicמחשיבה על ערכים ציבוריים ( ). חשיבה מסוג זה Value Thinking בקרב מקבלי ההחלטות (בין אם הם מנהלי בתי ספר או ראשי עיר) מבקשת לבחון לצד התועלת של מהלכים מסוימים גם את ההשלכות החברתיות הנובעות ממהלכים אלה. גישה זו מכירה בערך הציבורי של מפגש ותקשורת עם הציבור. לשם המחשה, הגישה ההפוכה בוחנת אך ורק את התפוקות של המהלכים, מה שהופך את האפשרות של שיתוף הציבור כמעט בהכרח לגורם מעכב. תהליכי שיתוף מחייבים אותנו לעבור מחשיבה תפוקתית לחשיבה על יעדים חברתיים.

מדוע שיתוף חשוב?

פרקטיקת שיתוף טובה מאפשרת לבצע פעילות בצורה טובה יותר והיא מבטיחה הטמעה יעילה
ובת־קיימא של מדיניות, תכניות ושירותים הנותנים מענה לצורכי הקהילה. ישנן סיבות רבות לכך ששיתוף מהווה נדבך מרכזי לממשל/ ניהול טוב.

שיתוף יעיל יכול:

  • לאפשר ניסוח מדיניות ותכניות
  • מגובשות, יעילות ובנות קיימא לייצר אמון בין הממשל לקהילה
  • לעורר שיח ציבורי
  • לסייע במתן מענה לבעיות תקציב ומשאבים מוגבלים
  • לעורר רעיונות ופתרונות יצירתיים
  • לסייע להשיג הבנה מעמיקה של צורכי
  • הקהילה למקסם ערך ציבורי

לקריאה נוספת

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן