מרחבי למידה עירוניים- יוצאים מחוץ לחומה

חוברת: מרחבי למידה עירוניים – יוצאים מחוץ לחומה
מאת::תמיר גבאי

"לעולם אין אנו מחנכים במישרין, אלא בעקיפין, במיצועה של הסביבה. האם אנו מניחים לסביבות מקריות לעשות את העבודה הזאת או שאנו מתכננים סביבות במיוחד למטרה זו? וכל סביבה היא סביבה מקרית מבחינת השפעתה החינוכית, עד שלא תוכננה במחשבה תחילה, מתוך נתינת דעת על פעולתה החינוכית"
 width=
דמוקרטיה וחינוך, דיואי

בחוברת הזו יוצגו נושאים בהקשר של תהליכי הלמידה

בהקשר של תפישת למידה חדשנית, הרואה בתהליך הלמידה בככזה, המתקיים בכל זמן ומקום נתונים, ונרכש מכל מפגש אפשרי עם אדם, מרחב וידע זמין. הנחה זו שמה על כתפינו, כמחנכים, משקל רב בעיצוב הסביבה הלימודית של הלומד הפוטנציאלי. מודל מרחבי הלמידה העירוניים, מציג תפישה רב-ממדית, קהילתית, למימוש תפישה זו. מטרת המאמר היא מתן כלים להטמעת תפישת הלמידה המוצעת, באמצעות מרחבי למידה עירוניים. במאמר יוצגו תפישת הלמידה החדשנית ומשמעותה וייבחנו דרכי היישום של התפישה הזו בקהילה.
המאמר ידגיש כמה שלבים וכללים מרכזיים לפיתוח מרחבי למידה עירוניים רחבים, המקיימים את תפישת הלמידה החדשנית. בנוסף, יוצגו מספר דוגמאות מרכזיות, המיישמות את מודל מרחבי הלמידה העירוניים:

  • צוות המחקר העירוני בבת ים
  • למידה ממנטורים קהילתיים בבת ים וברמת השרון
  • העיר כבית ספר- מרכזי התנדבות בהוד השרון
  • האוניברסיטה הקהילתית בשיבויה, יפן
  • מרכזי חדשנות בכפר הנוער כפר גלים
  • מרכזי מצוינות באזור הערבה התיכונה. הדוגמאות יאפשרו את בחינת התיאוריה אל מול הקשיים ביישומה, ויגזרו כלים להתמודדות.
מרחבי_למידה_עירוניים_-_למידה_מבוססת_מקום_-_מאמר_מרכז_הידע

לקריאה נוספת

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן