מעמדם של בתי הספר הדמוקרטיים במשרד החינוך

בתי הספר הדמוקרטיים הוקמו כתגובה לחוסר שביעות רצון ממה שמערכת החינוך מציעה. תנועה זו החלה להתפתח בישראל בשנות ה-70 והלכה והתרחבה. כיום קיימים בישראל כ-30 בתי ספר דמוקרטיים. תהליך ההכרה של בתי ספר דמוקרטיים על ידי משרד החינוך הינו תהליך ארוך ומתמשך. בדרך כלל כאשר בתי הספר מוקמים הם מקבלים תוקף של בית ספר מוכר שאינו רשמי. ישנם בתי ספר דמוקרטיים, כמו בית הספר הדמוקרטי בחדרה, שקיים מעל 20 שנה ועבר תהליך מול משרד החינוך, והיום הוא שייך לזרם הרשמי ממלכתי ומוכר על ידי משרד החינוך.

מעמד בית הספר הדמוקרטי- מוכר שאינו רשמי

בתי הספר הדמוקרטיים אשר מעוניינים בהכרה ממשרד החינוך, מחויבים ל-75 אחוז לימודי ליבה, כפי שנקבעים על ידי משרד החינוך. כחלק מבניית תכנית הלימודים, באחריות בית הספר לתת לתלמידים אפשרויות בחירה בכל שעת לימודים, עם דגש על 3-2  אופציות לכל יחידת זמן.

הרקע לתחילת תהליך ההכרה של משרד החינוך בחינוך הדמוקרטי

במשך שנים רבות משרד החינוך לא הכיר בחינוך הדמוקרטי, ולא מימן את פעילות בתי הספר. באפריל 2013 עם מינויו של שי פירון לשר החינוך החלה לנשוב "רוח חדשה וגבית" במשרד החינוך, שמדגישה תמיכה בחינוך דיאלוגי, מותאם אישית, ומכבד. לאחר זמן קצר, מונתה מנכ"לית חדשה במשרד החינוך (מיכל כהן), שתמכה ברעיונות של חינוך דמוקרטי, וביוזמות ותכניות של המכון הדמוקרטי.
פורום מנהלים של בתי הספר הדמוקרטי, אשר נפגש פעם בחודש, החל לנסח הגדרה מסמך דיאלוג בין בתי ספר הדמוקרטיים למשרד החינוך בנושא הכרה, אוחזר מתוך: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2h2aWxpbS5vcmd8Y2xhc3Nyb29tLXNpdGV8Z3g6MjdlMjlkMTg2NmY4ZGRiMAשתבטא תיאור משותף של החינוך הדמוקרטי בישראל, כך שתוכל להכיל את כולם. בהמשך החלו לחשוב על האפשרות של הצגת הגדרה זו לרשויות, כדי לייצר הסכמות בכל הנוגע לאופן ההתייחסות של הרשויות כלפי בתי הספר הדמוקרטים בישראל.
בצילה של האווירה החדשה שנוצרה, פורום המנהלים הדמוקרטיים החליט לקדם תהליךמסמך מנהלים, (המכון הדמוקרטי), אוחזר מתוך:  https://docs.google.com/a/shvilim.org/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2h2aWxpbS5vcmd8Y2xhc3Nyb29tLXNpdGV8Z3g6MTQzMWUxZGY2YjMxMjg3YQ

אל מול הנהלת משרד החינוך שבמסגרתו יוסדר מעמד בתי הספר שאינם רשמיים והבהרת התפיסה החינוכית של כלל בתי- הספר.
המשא ומתן החל, ובהדרגה נכנסו כמה בתי ספר דמוקרטיים למערכת החינוך לפני שנחתם ההסכם הסופי. בינואר 2017 מנכ"לית משרד החינוך אישרה את ההסכם הסופי וגובש מסמך עקרונות רשמי שתחתיו נכללו 48 בתי ספר- 21 דמוקרטיים ו-27 אנתרופוסופיים.
במקביל להסכמת בתי הספר הדמוקרטיים להכנסת פיקוח עליהם, אישר להם משרד החינוך להמשיך עם חונכות צמודה של מורים לתלמידים, לאפשר לתלמידים לבחור את מערכת השעות, ללמוד בקבוצות רב-גילאיות וכמו-כן גם לקיים הליכי משמעת הכוללים גם את שיקול הדעת של התלמידים
המתווה החדש יאפשר למשרד החינוך שליטה על היכן ייפתחו מוסדות חדשים מזרמים אלו ולא תתאפשר עוד פתיחת בתי ספר על ידי קבוצות הורים כפי שנעשה בעבר. עד היום, כל בית ספר דמוקרטי או אנתרופוסופי שרצה שהמדינה תכיר בו, עבר תהליך ארוך כדי להוכיח שבית הספר אכן ייחודי.
בתי הספר הדמוקרטיים המנוהלים ע"י עמותות הורים ומתקיימים מכספי המשפחות ומכספי התרומות, אינם מצליחים להתקיים לטווח ארוך וסופם כמעט ידוע מראש, אלא אם כן המוסד מקבל מעמד של "מוכר שאינו רשמי" ניתן לקבל תקציב חלקי ממשרד החינוך והרשות המקומית ולכן השאיפה לטווח הארוך של בתי-הספר הדמוקרטיים בישראל היא לקבל הכרה מלאה ("מוסד רשמי") ממשרד החינוך ובכך התקציב יועבר לבית הספר במלואו תהליך ההכרה , (שבילים), אוחזר מתוך: http://www.shvilim.org/democraticeducationrecog

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן