ממדים מרכזיים בתהליכי שינוי בית ספרי וארגוני | מודל להתבוננות שיטתית ולהערכת השפעת השינוי

מטרת המודל המוצג במסמך זה הינה ליצור מסגרת עקבית להתובננות אחר תהליכי שינוי ארגוני- הן ברמה תהליכית והן ברמה תוצאתית (השפעת השינוי), הן תהליכים פנים ארגוניים והן חיצוניים. המודל מציג ארבע ממדים המאפיינים שינוי ארגוני: ממד רעיוני, ממד ניהולי-ארגוני, ממד יחסים (אקלים) וממד למידה והתפתחות.

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן