ממדים מרכזיים בתהליך שינוי בית ספרי וארגוני

ממדים מרכזיים בתהליכי שינוי בית ספרי וארגוני
מאת: ד"ר יעל שטיימברג

תיאור מודל ארבעת הממדים להתבוננות עקבית על תהליכי שינוי

מטרת המודל המוצג להלן הינה ליצור מסגרת עקבית להתבוננות אחר תהליכי שינוי ארגוני –
הן ברמה תהליכית והן ברמה תוצאתית, הן תהליכים פנים ארגוניים והן חיצוניים ( בבחינת רמת השפעה של השינוי).
המודל מציג ארבעה ממדים המאפיינים תהליך של שינוי ארגוני, באשר הוא: ממד רעיוני, ממד ניהולי –
ארגוני, ממד יחסים (אקלים) וממד למידה והתפתחות.
על מנת לבחון באופן עקבי את התקדמות השינוי באופן ובקצב הרצוי, ניתן להתבונן על התהליכים
המתרחשים דרך ארבעת הממדים כארבע פרספקטיבות.
בפועל, בעולם הארגוני המורכב, ממדים אלו שזורים זה בזה; כולם גם יחד מהווים את התשתית התומכת בתהליך השינוי – הם משמשים כ"פיגומים מרכזיים" היוצרים יחד בסיס יציב להשגת המטרה, באשר היא.
הבחנה בין הממדים הללו נעשית בעיקר לצורך תמיכה בתהליכי אבחון ומעקב אחר התקדמות השינוי.
המודל המתואר במאמר עשוי לשמש ככלי מיפוי וככלי עבודה עבור צוותי הניהול, וככלי מדידה להערכה מעצבת
ומסכמת של התקדמות השינוי.

מודל_ארבעת_הממדים_-_נובמבר_16_-_מסמך_מפתח_מקוצר

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן