ממדים לבחינת ההצלחה של מיזם חברתי- הקדמה

מאת: משה שריר
המאמר בא להרחיב את ידיעתנו באשר לתופעת היזמות החברתית, בהתייחס למניעים ואסטרטגיות הפעולה של יזמים חברתיים, לתנאים המאפיינים את שדה הייזום החברתי ולצירופי משתנים שיש ביכולתם לסייע בידנו בהסבר ההצלחה של מיזם בתחום החברתי, תוצר הנחישות והדחף של יזמים שפעלו שלא בתוקף סמכות ומשאבים הנתונים בידם במסגרת ארגון קיים.
המאמר מביא לידי ביטוי את עיקרי הממצאים והמסקנות של עבודת דוקטורט בנושא שהתבססה על חקר מקרים של 32 מיזמים חברתיים שהתבצעו בעשור האחרון. בהיעדר עדיין בסיס תיאורטי רחב לחקר היזמות החברתית המחקר התבסס במידה רבה על מושגים וקטגוריות שזוהו ונדונו בחקר תופעת היזמות בתחום העסקי תוך בחינת יישומם בשדה היזמות החברתי.
מבחינת רבות ניתן להגדיר את היזמים החברתיים בתעוזה והנחישות שלהם כפורצי דרך. השינוי מסדר ראשון התבטא במקרים אחדים בכך שהיזמים העלו "אל פני השטח", תוך כדי חשיפה אישית, נושאים "שאין מדברים עליהם", שחלקם נמצאו קודם לכן בחזקתו של טאבו חברתי. מיזמים רבים בנוסף למטרה ולאוכלוסייה אותה הם משרתים, הוו גם מקור לפיתוח שירות חדש  ו/או תחום פעולה חדש ולפיתוח ידע ובכך הם תרמו לשינוי מסדר שני.

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן