מיפוי מצב בבית הספר

מאת: הלה טלאור

ישנם כלים רבים למיפוי. מצורפים כאן אחדים מהם. ניתן להיעזר בהם בהתאמה למטרות המיפוי ולעיתוי שלו.

מיפוי בית ספרי באמצעות מפגשים אישיים

סוג כזה של מיפוי מתאים לשלב הראשון של כניסת מנחה לבית הספר. בצד הכירות טובה עם בית הספר
המתאפשר באמצעות ראיון עומק, יוכל למנחה להניח תשתיות למערכות יחסים עם אנשי מפתח בבית ספר כך
שמתאפשר תיאום ציפיות וצמצום התנגדויות למהלך.
המיפוי מתחיל במפגש ארוך או שניים עם המנהל. את המענה לרבות מהשאלות האינפורמטיביות הוא יכול
לספק. בצד זאת המנהל הוא למעשה המרואיין הראשון ולכן השאלות רלבנטיות גם עבורו.
את מהלך המיפוי עם אנשי הצוות: עם מי להיפגש, דגשים לשאלות, מתי להיפגש, בפני מי להציג את מה
שעלה בראיונות ועם מי להסיק מסקנות- יבנה המנחה יחד עם המנהל.
לעיתים יכולה לעלות התנגדות של במנהל למהלך כזה, לגן יש חשיבות רבה לאופן ההצגה של הבקשה למיפוי
ובנימוקים לעריכתו.

מטרות המיפוי
 1. הבנת הצרכים של בית הספר
 2. זיהוי חוזקות לשימור וחולשות לחיזוק
 3. היכרות עם אנשי הצוות
 4. הבנת התפיסות של אנשי הצוות לגבי העבודה החינוכית, המערכת הבית ספרית ונכונות לשינוי ולקיחת חלק בו.
 5. יצירת אמון בין המנחה לאיש צוות
 6. הבנת ערוצים שמהם ניתן לעשות את השינוי
מבנה המיפוי הבית ספרי
 • תהליך המיפוי מחולק לששה חלקים:
 • החלק ראשון עוסק בהיכרות עם איש הצוות כאדם וכאיש חינוך ונקודות המפגש בניהם.
 • ארבעת החלקים הבאים, מתייחסים לארבעת תחומים השינוי אליהם אנו שואפים: הממד הארגוני, ממד
 • היחסים, הממד הרעיוני והממד הפדגוגי.
 • החלק האחרון מנסה לברר את מה שכבר נעשה בבית הספר, התחומים שיש לשמר והתחומים שיש לחזק ושם
 • דגש על מיקומו של איש הצוות בתהליכי השימור והחיזוק.
אווירת המיפוי

במקרים רבים המיפוי הינו המפגש הראשוני של המנחה עם הצוות, לכן לאווירה שתיווצר חשיבות רבה בנוסף
למה שיאמר.
בתחילה מומלץ לומר: "יש רצון עז שהתהליכים שיבנו עבור בית הספר יהיו מותאמים לצרכים הבית ספריים
ומשמעותיים עבור כל השותפים לו (מורים, תלמידים, הנהלה, הורים) לשם כך ככל שאתם המורים תדייקו בצרכים
שלכם, נוכל לבנות תוכנית עם מטרות ודרכי פעולה ברורות.
המשימה הראשונה היא ללמוד את הצרכים של בית הספר ומתוך זה לבנות יעדים ולראות כיצד עובדים ביחד.
אנחנו זקוקים למרחב ללמוד את בית הספר ויחד עם זאת את את שיתוף הפעולה שלכם, שיביא לבניית תוכנית,
אשר עונה על הצרכים הבית ספריים, שנוכל יחדיו ליהנות מפרותיה".
במהלך המפגש חשוב להחזיק את הרצון האמיתי של כל אחד מהמורים לעשות את הטוב ביותר שלו, להעריך
את מאמציו ובשלב זה לא להציע רעיונות לייעול/שינוי, אלא בעיקר לגלות הבנה ולנסות להפנות את המורה
לתשובות מתוך מוקד שליטה פנימי ולא חיצוני. ולראות כיצד הוא יכול להשתלב בתהליך השינוי.
לאחר הפתיח וקבלת שיתוף הפעולה של איש הצוות אפשר להתחיל. השאלות המוצעות הן רבות. חשוב ורצוי
לבחור רק אחדות מהן. מומלץ לאזן בין שאלות אינפורמטיביות לבין שאלות של חוויות ותחושות. אנשים אוהבים
ששואלים אותם איך הם מרגישים ביחס לדברים

לקריאה נוספת

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן