מיפוי מצב בבית הספר – מפה אבחונית

מתאים לצוותים בהרכבים שונים: הנהלה, היגוי, מליאה. עונים על הטבלה ביחד כשהיא כתובה על לוח.
חלק א’ - ההווה
עוצמות תחומים טעוני שיפור
לדיון מקדים: מהי הצלחה? מהם המאפיינים הארגונים התורמים להצלחה? "מקדמי הצלחה" תוך בית הספר דיון מקדים: מהי "אי הצלחה"? מהם המאפיינים הארגונים החוסמים הצלחות? "חסמי הצלחה" בתוך בית הספר
דומיננטיים: דומיננטיים:
אחרים: אחרים:

מאת: שני מרצ'בסקי

מתאים לצוותים בהרכבים שונים: הנהלה, היגוי, מליאה. עונים על הטבלה ביחד כשהיא כתובה על לוח.

חלק א’ – ההווה
עוצמות תחומים טעוני שיפור
לדיון מקדים: מהי הצלחה?
מהם המאפיינים הארגונים התורמים להצלחה?
"מקדמי הצלחה" תוך בית הספר
דיון מקדים: מהי "אי הצלחה"?
מהם המאפיינים הארגונים החוסמים הצלחות?
"חסמי הצלחה" בתוך בית הספר
דומיננטיים: דומיננטיים:
אחרים: אחרים:
סממנים של הצלחה: ממה שבעי רצון ה־ סממנים של אי־הצלחה: על מה מתלוננים ה־
לקוחות:
תלמידים
הורים
ישוב
משרד החינוך
מנהל
צוות ניהול, רכזים, סגן
מורים
אנשי מנהלה
גורמי מפתח להצלחת השינוי שאלות להערכת גורמי המפתח
הובלת השינוי (של מי השינוי? ) בידי מי השינוי ומי מקדם אותו? מי מתחייב בפומבי
למימוש? מי מגייס את המשאבים הדרושים על מנת לקיימו? מי ישקיע מזמנו האישי?
הגדרת הצורך המשותף לשינוי (למה?) האם השותפים מבינים את הסיבה לשינוי? האם
חושבים שהוא חשוב? מבינים כיצד יסייע בטווח קצר וארוך?
עיצוב החזון (איך יראה כאן אחרי השינוי?) האם השותפים מבינים את השלכות השינוי? האם הם
נלהבים? מבינים את התועלות שלו?
גיוס מחויבות (מי עוד צריך להיות מעורב?) מי עוד צריך להתחייב לשינוי כדי להבטיח את
מימושו? האם מגבשים קואליציה תומכת? מי אנשי המפתח בארגון? מה חלוקת האחריות?
התאמת המערכות והמבנים (כיצד יש למסד את השינוי?) מה השלכת השינוי על חיי היום יום?
מעקב אחר התקדמות (כיצד יש למדוד אותה?) הצבת יעדים לשינוי ותכנון המעקב אחר ההתקדמות.
הבטחת אורך חיים לשינוי (קיימות – איך להפעילו ולקיימו לאורך זמן) האם הוכנה תכנית עבודה לטווחים השונים? האם יש סימון של הצלחות בטווח הקצר ונראות שלהן?
גמישות בתהליך (היכן להתחיל? צווארי בקבוק) האם יודעים איך מתחילים? האם מזהים איפה יש מספיק גמישות מחשבתית להתחיל? מהקל אל הכבד? האם מתכוננים לתקיעות?

לקריאה נוספת

הנה עוד חומרים שיעניינו אותך:

דוגמאות לתהליכי למידה – עבודת חקר

דוגמא ב' – תכנית היסטוריה כיתה ז'

כלי לבירור הגורמים לבעיה

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן