מיפוי מצב בבית הספר – אבחון המוכנות והבשלות לשינוי

בהתחלה מתאים לסייע למנחה בארגון המסקנות שלו בעקבות המיפויים. יש לשים לב למידת הבשלות של המנהל, צוות הניהול, צוות המורים לשאלות מסוג זה.
מה המצב בארגון אותו אנו מלווים?

מאת: שני מרצ'בסקי

מה המצב בארגון אותו אנו מלווים?

אבחון הזהות הארגונית- עד כמה היא מוגדרת?
אבחן 1-10 ; 10 = גבוה; 1= נמוך
ייעוד (Mission)– מה המשימה העיקרית שלנו? באיזה עסק אנחנו? הגדרה פשוטה ובסיסית של התכלית.
חזון (Vision) – מה רוצים להשיג בטווח הארוך? איזה ארגון רוצים להיות?
מטרות (Objectives)- לאן רוצים להגיע? מה רוצים להשיג? אילו עמדות רוצים לכבוש? בטווח הבינוני.
יעדים – איך משיגים את המטרות, מה צריך לעשות ברמה האופרטיבית כדי להצליח? מדדים ברורים וכמותיים
למטרות. בטווח של עד שנה.
בהירות בהעדפות וכללי ניהול מנחים –
ערכים: עקרונות חברתיים ומוסריים – דוגמאות: שוויון הזדמנויות, קידום קבוצות מקופחות, שמירה על איכות
סביבה.
מדיניות: כללי יעילות ואפקטיביות – דוגמאות: העדפת קבוצות עובדים, העדפת מיקום, מיקור חוץ.

מיפוי החוזקות ואזורי הצמיחה הפדגוגיים של ביה"ס

ענו על שאלות לפי בחירתכם/ן

 • מה החוזקות והייחודיות של ביה"ס?
 • מה עושים "טוב" מבחינה פדגוגית?
 • מה החזון הפדגוגי של המנהל/ת?
 • האם יש בביה"ס תוכנית לימודים ייחודית ויוצאת דופן? מהי?
 • אילו ימי שיא מיוחדים יש ביה"ס?
 • כמה מורים חדשים יש בצוות?
 • האם יש מרחב בחירה לילדים במערכת?
 • האם יש שיעור אינטרדיסציפלינרי?
 • האם יש מרכזי למידה? מה מטרתם?
 • מה התוצרים המוצגים בכיתות ובמסדרונות?
 • האם נשות הצוות מביאות את הייחודיות שלהן לידי ביטוי בדרכי ההוראה?
 • איך נראית תעודה בבית הספר?
 • מה עושים הילדים בהפסקה? והמורים?
 • אילו שאלות עולות ע"י צוות לגבי החינוך האישי והפדגוגיה?
 • אילו מבנים דיאלוגיים של חינוך אישי ניתן לייבא לכיתה? כיצד?
 • האם יש מרחב מוגן ובטוח למורים לנסות חדשנות חינוכית. ואולי לטעות?
 • ציין שמות של נשות צוות שאלי ירצו ללמד "אחרת":
 • שאלות נוספות:

אחר: ……………………………………………………………………….

לקריאה נוספת

הנה עוד חומרים שיעניינו אותך:

חוברת חלוץ חדשנות חינוכית בבתי ספר

סט כלים – פרוטוקול ראיון מהעתיד

מטרה כרטיסיית עזר

מדעי ההשתפרות- חוקרים את ההוראה בעזרת מודל תן קח

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן