שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב print

מימד פדגוגי

הגדים
סוג המידע
למעלה מ 80%-
אחוז של
התלמידים שותפים
לתוכניות שיש בהן
חדשנות פדגוגית
לתלמידים
אפשרויות בחירה
בלמעלה מ 50-
אחוז מהשעורים
מערכת השעות
של תלמידים הינם
בהלימה לתוכניות
הפדגוגיות
מגוון של תחומי
הדעת מעורבים
בתהליך השינוי
סדירויות
למידה בכל מקום:
קיים גיוון במרחבי
הלמידה לתלמידים
ברוח עקרונות בית
הספר
קיים גיוון אמצעי
למידה בכיתות
)הכיתות עשירות
במגוון חומרי
יצירה/ מחשבים/
ברקו/ נגינה/
נגרות/ ספרים
וכיוצא בזה(
השימוש בחלל
הכיתה, סידרי
ישיבה ותנועה הינם
מגוונים ובהתאמה
למהלך הלמידה
קיים קשר שוטף
עם מומחים
קהילה מרחב
עירוני
עדויות
כ 80%-
מהתלמידים
מדווחים שאופני
הלמידה מאפשרים
להם לבטא יכולות
אישיות מגוונות
עמדות
הערכה: בהתאמה לדרכי הלמידה
קיימת סדירות
להצגת תכנית
ההערכה ומדידה
בפני התלמידים
תלמידים, מורים,
עמיתים ומומחים
שותפים להערכה
סדירויות
הערכה מתיחסת
לממדים שונים
בהתאמה לאופני
הלימוד )למשל:
ידע מיומנויות
והרגלים(
קיים שימוש
במגוון כלי הערכה:
בתוכנית הלימודים
משולבים כלי
הערכה שונים
בהתאמה לאופני
הלימוד )פורט
פוליו דגיטלי,
רפלקציה אישית,
מבחן, משוב
עמיתים וכולי(
קיימת תעודה
המשקפת את
תפיסתו הפדגוגית
של בית הספר
תלמידים בונים
כלי הערכה כחלק
מתהליך הלמידה
עדויות
כ 80% התלמידים
מכירים את תכנית
ההערכה ומדדיה
כ 80% מהמורים
סבורים שהערכה
תומכת באופן
שוטף בתהליכי
הלמידה
כ 80% מהתלמידים
סבורים שהערכה
תומכת באופן
שוטף בתהליכי
הלמידה
עמדות
מורים וארגון
קיימות שעות
במערכת לשתופי
פעולה בין מורים
מתחומי דעת שונים
קיימות שעות
במערכת המורים
לקבוצות פיתוח
פדגוגי ולמידת
עמיתים (כמו
שיתוף במערכי
שיעור)
למעלה מ 80%
אחוז מהמורים
שותפים לקידום
תהליכים פדגוגיים
חדשניים
קיימת גמישות
בחלוקה לתחומי
דעת/ בהתאם
לעקרונות מנחים
בית ספריים
סדירויות
קיימת תוכנית
עבודה המתארת
את מהות
התהליכים
הפדגוגיים בבית
הספר: ראציונל,
יעדים ודרך
קיימת תכנית
עבודה לקידום
הדרגתי של
חדשנות חינוכית
(מפיילוטים
למימוש מלא של
שינוי פדגוגי)
קיימת ת"ל
המשקפת חופש
אקדמי של המורה/
ת"ל ברוח עקרונות
בית הספר
קיים פרוטוקול
תצפית לשעורים
ברוח עקרונות בית
הספר
עדויות
כ 80% מהמורים
מדווחים שקיימים
יחסי אמון ואוירה
חיובית בצוותי
הפיתוח הפדגוגי
כ 80% מהמורים
יודעים להמשיג
עקרונות ותהליכים
של למידה
משמעותית
עמדות
תוצאות
רמת הישגים,
במבחנים
סטנדרטיים, גבוהה
ביחס לאוכלוסיות
דומות
אחוז גבוה של בעלי
בגרות מלאה, ביחס
לאוכלוסיות דומות
עליה באחוז
הניגשים לבגרות
בתחום הדעת
כ 20% בעלי בגרות
חברתית
עדויות
כ 80% מהתלמידים
המשתתפים
מדווחים שחווים
תהליכי למידה
משמעותיים
כ 80% מהמורים
מדווחים על חוויית
למידה/ הוראה
משמעותית
כ 80% אחוז
מהמורים מדווחים
על התפתחות
אישית ומקצועית
כ 80% מהמורים
המשתתפים
מדווחים על חוויה
חיובית מהשינוי
בדרכי ההוראה
עמדות

 

לקריאה נוספת

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן