מימדים בתהליך שינוי בבית הספר

תהליך שינוי בבית ספר מתייחס לארבעה ממדים: הממד הרעיוני, הממד הארגוני, ממד מערכות היחסים והממד הפדגוגי. ממדים אלו הם זירות הפעולה בהם תתבטא התרבות הדמוקרטית והחדשנות החינוכית והם שלובים ומשפיעים אחד על השני.

מאת: אפרת בן צבי

הממד הרעיוני

במימד הרעיוני תהיה שאיפה לבהירות באשר למהות מטרות ודרך, חידוד סיפורו של בית הספר והרעיון המרכזי שהוא מוביל, עקביות בהפצת הרעיון בבית הספר ומחוצה לו, אמון ברעיון ובהיתכנות שלו בקרב השותפים, ויצירת לשון דיבור וכתיבה האופייניים לקהילת בית הספר (ז'רגון).
דוגמאות לרעיון מרכזי:

 • בית ספר שבראש מעייניו פיתוח המורים כאנשי חינוך יזמים.
 • בית ספר שמוביל פדגוגיה של ריבוי אינטליגנציות.
 • בית ספר שמוביל חינוך דמוקרטי לאוכלוסיות מוחלשות.
הממד הניהולי-ארגוני

בממד זה תהיה שאיפה למנהיגות יציבה ומשתפת, מבנה ארגוני עקבי וסדירויות התומכות בביצוע השינוי כפי שהתנסח בממד הרעיוני. דוגמאות:

 • שינוי ניהולי יתבטא בשינוי בתפיסת המנהל בנוגע לפיתוח מקצועי ותפקידי של אנשי הצוות. שינוי כזה יתבטא במתן לגיטימציה להובלה ויזמות של אנשי צוות, מתן תפקידי ריכוז על בסיס של התאמה לתפקיד, מתן לגיטימציה ליציאה ללמידה והתפתחות מקצועית, סובלנות וקידום של השמעת קולות שונים שהם לאו דווקא בהסכמה לדעת המנהל, העברת סמכויות, יצירת שותפויות (פנימה והחוצה), שקיפות ושיתוף בנוגע לקבלת החלטות, בהירות לגבי התהליך, בהירות פדגוגית.
 • המבנה הארגוני יבטא את השינויים המתרחשים בבית הספר כשכל מהלך  נסמך  על מערך של סדירויות ארגוניות. לדוגמה- סדירויות להתפתחות תפקידית/מקצועית של אנשי הצוות. כמו: הליכי קליטה מוסדרים למורים חדשים. הגישה המערכתית גורסת כי מבנה יוצר תהליך, ולכן מייחסים חשיבות רבה לייצור מבנים מערכתיים שיהלמו את החזון ואת "הלב הפדגוגי" ויקדמו תהליכי שינוי לקראת הלימה שכזו. לסדירויות הארגוניות יש תפקיד מרכזי בעיצוב הסדירויות ההתנהגותיות.
ממד מערכות היחסים

במימד זה תהיה שאיפה ליחסים אישיים, בינאישיים  וארגוניים המאפשרים אקלים של בטחון ומוגנות,  ביטוי עצמי, שייכות, אמון בינאישי, יצירה והתפתחות מקצועית-תפקידית בקרב השותפים. יחסים מושתתים על תרבות המקום והסדירויות ההתנהגותיות שלו. אם סדירויות ארגוניות מגדירות מי נפגש עם מי, מתי, לכמה זמן ואיפה הרי שהסדירויות ההתנהגותיות מגדירות את אופי מערכות היחסים במפגש.
דוגמאות:

 • במפגש של קבוצת מחנכים שמשימתם היא ללמוד וליישם תפיסת תפקיד של מחנך כמנחה, המחנכים לומדים להביא תיאורי מקרה מכיתתם, לקבל משוב מקדם מעמיתיהם ולהקשיב אחד לשני.
 • תפקיד המורה ותפיסתו העצמית יעברו שינוי. המורה יהיה מודע לאזורי הצמיחה והחוזק שלו, יקבל אוטונומיה מקצועית ויחוש כך, יהיה בעל חזון חינוכי,  מנהיג ומוביל בקהילה. תפקידו יהיה להיות חונך ויועץ לתהליכי למידה תוך תמיכה רגשית, ולתווך בין הילד לעולם הסובב אותו.
הממד הפדגוגי

בממד זה ינוסחו עקרונות ומסגרות פעולה המאפשרות למידה משמעותית והערכה רלוונטית לאופי הלמידה ולרעיון המוביל הבית ספרי עבור כלל השותפים .
דוגמאות לשינויים פדגוגים:

 • הרחבת סביבת העבודה הלימודית – בית הספר יהיה מצוי בקשר עם העולם שסביבו ויאפשר לילדים להתנסות בסביבות למידה שונות, ולהבין את הקשר בין החומר הנלמד לעולם בתוכו הם גדלים.
 • הרחבת אפשרויות הלמידה – בית הספר יאפשר לתלמידיו סביבות למידה מגוונות המתאימות לסגנונות למידה שונים.
 • שינוי מסגרות הכיתה – בית הספר יאפשר למידה רב-גילית באמצעות היצע של מגוון שיעורים לפי בחירה ועניין אישי.

המהלכים הפדגוגיים יפותחו בהתאמה לאוכלוסיית פריפריה ויוודאו שהחינוך בבית הספר מאפשר שיהיה לצדו של כל תלמיד מבוגר משמעותי, שכל תלמיד יודע וחווה משהו אחד לפחות שהוא טוב בו ושמתאפשרת לו אחריות על מישהו אחר.
דוגמאות להתאמות :

 • תמיכה אישית, קבוצות ייעוץ, חונכות אישית.
 • עבודה בשלבים רבים ומשימות קצרות בזמן עם תוצאות מידיות ומוחשיות.
 • שאיפה למוביליות והגשה לבגרות.
 • עבודה מתוך זיהוי החזקות של התלמיד  ופיתוח היכולת לחלום ולהוציא זאת לפועל.
 • לנוכח התפיסה שבית ספר חלוצי הוא בי"ס אינטגרטיבי בעל אוריינטציה חברתית-סביבתית, הפועל בפריפריה חברתית ואו גאוגרפית בית הספר ישמש כמרכז קהילתי בשכונה בה הוא נמצא, יפעל בשעות אחר הצהריים, יהווה מוקד משיכה לאוכלוסיות מגוונות מתוך ומחוץ לשכונה, יפעל בשיתוף עם ההורים.

לקריאה נוספת:

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן