מטרות התוכנית

מטרות על: מטרות הלמידה

מטרות על: מטרות הלמידה

ידע

 • התלמיד יכיר, דרך שילוב של למידה עיונית והתנסות במקום עבודה, מושגי יסוד מתחומי תורת הארגון, משאבי האנוש וניהול, וידע להשתמש בהם בהקשר רלוונטי.
 • התלמיד ירכוש כלי אבחון וניתוח שיאפשרו לו לחקור ולבחון לעומק מקומות עבודה, למפות חזקות ואתגרים של מקום העבודה ושל עצמו במקום העבודה.

מיומנויות

 • התלמיד ירכוש מיומנויות בכל שלבי ההכנה להתמחות, לרבות כתיבת קו“ח, יצירת קשר, הגעה לראיון עבודה ועוד.
 • התלמיד ירכוש כלים וניסיון בקבלת החלטות במקום העבודה.
 • התלמיד ירכוש כלים וניסיון בפתרון בעיות במקום העבודה.
 • התלמיד ילמד לבנות תוכניות עבודה יזמיות המותאמות לתת מענה על צרכים אמיתיים של עולם העבודה – כולל היבטים של משאבי אנוש, שיווק ותקציב.
 • התלמיד ידע להשתלב בעבודת צוות ולעבוד בשיתוף פעולה.
 • התלמיד יפתח חשיבה כמותית שתאפשר לו ליישם בהקשר רלוונטי את היכולת להתבונן במקום ההתמחות שלו, ובפרויקט שהוא יוזם, דרך ראיה כמותית, וליצור תוצרים מותאמים )ניתוח וייצוג כמותי של סוגיות רלוונטיות במקום ההתמחות(.
 • התלמיד יפתח חשיבה אמפירית שתאפשר לו לנקוט בדרך חשיבה מדעית בדרך של ניסוי, טעייה ולמידה מתוך ממצאי הניסוי, בתהליכי העבודה שיישם בעבודתו במקום ההתמחות.
 • התלמיד יפתח חשיבה חברתית שתאפשר לו להתבונן בסוגיות במקום ההתמחות דרך חשיבה הלוקחת בחשבון נקודות מבט שונות על אותה סוגיה, ומיקום רלוונטי שלה בהקשרים חברתיים רחבים.
 • התלמיד יפתח יכולות תקשורת – ובפרט יכולת הבעה בכתב, בעל-פה ועמידה בפני קהל

הרגלים/ערכים

 • התלמיד יפתח יכולת ניהול עצמי של למידה ועבודה, ילמד לקחת אחריות על תהליכי הלמידה האישיים שלו בתוך בית הספר ובמקום ההתמחות וייקח אחריות על העבודה שהוא עושה במקום ההתמחות.
 • מודעות עצמית והיכרות עם תכונות אישיותיות – התלמיד יפתח היכרות עמוקה עם יכולותיו וחזקותיו, שתאפשר לו להביאן לידי ביטוי מיטבי בכל תחום בו יעסוק.

לקריאה נוספת

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן