מטרות החממה בתוכנית שבילים

מטרות החממה בתוכנית שבילים

מטרות החממה בתוכנית שבילים

.העצמה אישית של הסטודנט והשתכללות יכולתו לנהל את חייו באופן עצמאי.
2 .אדם היודע לנהל את חייו יוכל להאציל מיכולת זו על תלמידיו וללוות אותם בתהליך פיתוח יכולת זו.
3 .ההתנסות בחממה מתקפת את התיאוריה על אודות למידה בעולם דמוקרטי הנלמדת בשיעורים.
4 .גידול משמעותי במספר הפרויקטים החברתיים- חינוכיים המופקים בישראל מדי שנה.
5 .שינוי בתפיסה שלפיה המורה הוא בראש ובראשונה אחראי על תחום ידע וכינון תפיסה
שלפיה המורה הוא גם בעל תודעה חברתית, בעל יכולות עשייה בתחומי החינוך והחברה ומי שמלווה
את תלמידיו בתהליכים של למידה משמעותית.

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן