מודל ספירלת הייחודיות

מודל ספירלת הייחודיות

מודל ספירלת הייחודיות

מודל העבודה הפדגוגי 'ספירלת הייחודיות' נוצר בעבודת המכון עם גני ירושלים. המודל נועד ליצור למידה מתמדת ומעמיקה של ייחודיותם של אנשים, מקומות וכשרים (מיומנויות).

המודל שואב השראה ממושג 'ספירלת הלמידה' של יעקב הכט.

המתאר את הלמידה המשמעותית והאישית כתהליך העובר בין נקודות גילוי, ספק, אי ידיעה וידיעה. הלמידה מתרחבת במעלה הספירלה כאשר ידע ותובנות שנרכשו בעבר עומדים בספק בהווה. הבלבול מאפשר את הלמידה מחדש והרחבת הגילוי שחווה הלומד.
הספירלה שיצר צוות הגיל הרך בירושלים (תשע"ח)  בשלב הראשוני של פיתוח המודל עוסקת במושגים דומים:

פי הנחת יסוד ראשונה למודל העבודה בגנים, כדי שחקירתה של ייחודיות תתאפשר, על הסביבה לקיים שלושה ערכי יסוד:

 • ביטוי אישי
 • שייכות
 • שונות

הנחת יסוד זו נהגתה בתהליך פיתוח המודל עם השותפים בירושלים תשע"ח (פיקוח, אגף קדם יסודי).
הנה קישור לטבלה בה ריכזו את דבריהן של המשתתפות בפורום על הגן העתידי וממנה נולדו 3 הערכים.
קישור לטבלה >>
כאן אפשר לראות את מטרות תשע"ח בגני העיר העוסקים בייחודיות ומודל העבודה העירוני שנבנה בהמשך ובהתאם לערכי היסוד האלו.
קישור למודל >>
הנחת היסוד של מטה ירושלים עולה בקנה אחד עם הנחות תיאוריית ההכוונה העצמית (SDT) של דצ'י וריאן (Edward L.Deci and Richard M)
קישור לאתר >>
חסידי הפסיכולוגיה החיובית, ובייחוד מהנחות תיאוריית הצרכים הבסיסיים הנגזרת ממנה.
על פי מקורות אלו, למידה משמעותית, סקרנות ומוטיבציה פנימית מתקיימות בסביבה בה הפרטים חשים בעלי כשירות, שייכים וחופשיים להתבטא.
קישור למאמר המלא >>

הנחת יסוד שנייה שהונחה בירושלים הייתה כי חקירה וביטוי של ייחודיות מתרחשים כאשר ישנה הכרה במגוון שבסביבה.

סוגי המגוונים שביקשו למקד בהם את תשומת הלב בירושלים הם:

 • מגוון עירוני
 • מגוון מיומנויות
 • ומגוון אנושי

ספירלת הייחודיות מציעה לאנשי חינוך כלים פשוטים בעזרתם ניתן לחקור ולממש ייחודיות וליצור סביבה התומכת במגוון ובייחודיות של אנשים, מקומות ומיומנויות.
"האדם האותנטי אינו השמח, החכם, המאושר וכו', אלא השלם עם עצמו והחי חיים מלאי משמעות הנובעים מהחלטתו לחיות כך" (סרן קריקגור)
* המסמך הבא מתאר את תהליך הליווי למנחה בתהליך פדגוגיה של ייחודיות. ניתן לפנות לתיקייה הזו כדי להכיר השתלמות בנושא בשנת תשע"ח בירושלים.
קישור לתקייה בגוגל דרייב >>

תרשים מודל ספירלת הייחודיות

שלב ראשון – ייחודיות ערכית

תהליך בירור הייחודיות הערכית כולל את הצעדים הבאים:

 • חלימה
 • בירור ערכי
 • בחירת ערך

חלימה

לאחר היכרות בסיסית ותיאור ציר הזמנים של ההנחיה הגיעה העת להכיר את חלומות הגננת לגבי הגן. חלומות מאפשרים היכרות על בסיס לא שיפוטי ומאפשרים למפות בקלות את הדברים החשובים והיקרים לליבה, את אי הנחת, האפשרויות והאתגרים. כל זאת, בתוך הקשר אופטימי של שינוי עתידי.
המתודה של החלימה מאפשרת שיח אסוציאטיבי וזורם. שבו מתארת הגננת סצינות שיתרחשו בגן ביום אידאלי ('היום הורוד')
מטרת החלימה והתוצר בסוף הפגישה איננו מניפסט של חזון עם הרבה מילים מחייבות אלא אוסף דימויים ותחושות המחוברים לזהות הגננת ונאמרים בשפה האישית שלה.
אוסף החלומות הוא הרקע ממנו ניתן להתחיל לזהות מהם הערכים המובילים את עשייתה ואמונותיה של הגננת וצוות הגן.
בקישור זה תוכלו לראות דוגמאות לתרגילי חלימה שנערכו עם גננות
קישור לתקייה בגוגל דרייב >>
מאמר השלם dragon dreaming שבו מתודת חלימה בצוות, בקישור הזה >>

בירור ערכי

מתוך התבוננות בפריסה של החלומות, ניתן לאתר מספר ערכים שעומדים במרכזם של החלומות. בשלב זה נוצר דיאלוג שמברר "למה?" או – "לשם מה?" חשוב לגננת שיקרו הדברים שאותם כתבה. זהו החיבור בין הביטוי הקונקרטי שמופיע בחלימה לבין הערכים שמנחים אותה.

בחירת ערך

לאחר שזוהו מספר ערכים שעומדים בבסיס החלומות, נבקש לבחור ערך אחד שבו היא הייתה רוצה להתמקד כרגע בגן. הבחירה בערך אחד נראית לעתים מאולצת, ואין ספק שהגן מתנהל על פי מספר ערכים. לצורך למידת התהליך שבו מתבוננים על הקשר בין ערך ובין יישומים שלו בגן, המיקוד בערך אחד מאפשר למידה יותר בהירה.

אתגרים ודילמות נפוצים בשלב זה

1.חלימה שנשארת מאוד קרובה למה שמתרחש עכשיו, מבלי להעז להסתכל רחוק ו"לחלום" באמת.
מה אפשר לעשות?
אפשר לעשות טיוטה נוספת על דף החלומות. לבקש לחשוב על זה במשך השבוע ובמפגש הבא לנסות לקחת את החלומות שנרשמו עוד שלב אחד הלאה, לדמיין תנאים של חוסר הגבלה של תקציב, ניידות, מבנה..
2. חלימה שממוקדת בתנאים חיצוניים לגננת (ציוד שיירכש, שיפוץ המבנה, צוות).
מה אפשר לעשות?
לבקש מהגננות לדמיין את הילדים בתוך המרחב החדש הזה שהיא רוצה, להגיד מה הם עושים שם, אילו חוויות הם חווים.
3.שיום הערך נעשה על ידי המנחה והגננת לא ממש מחוברת לערך שנבחר.
מה אפשר לעשות?
לחזור שוב אל הערך שנבחר, לשאול האם זה נראה לה מתאים, איך עוד אפשר לנסח את זה, להתעקש אתה על ניסוח של ערך שהיא מרגישה שמובן ומחובר אליה.

שלב שני

יצירת מצפן לייחודיות הערכית
שלב זה מתרחש אחרי הבחירה בערך בתהליך הייחודיות הערכית ולפני שהגננת יוצאת לפיילוט בו תנסה ליישם את הערך בסדירות
המצפן מסייע לתרגם מושגים מעורפלים וכלליים (כמו ערכים) לאוסף של עדויות מוחשיות המעידות מה פרשנותה של הגננת לערך שבחרה.
המצפן מחבר בין ערך נבחר שגננת בחרה לערכי היסוד שבחרה העיר לטפח בכל הגנים.
מעבר לבירור הפנימי שנערך בעת יצירתו, המצפן משמש אחרי כן ככלי להתבוננות ממוקדת בגן ולתכנון פעילויות וסדירויות ברוח הערך.

תהליך בניית מצפן:

המצפן הוא טבלה שבה ממלאת הגננת עדויות המחברות ביו הערך שבחרה לערכי היסוד של המצפן (עקרונות הפעולה). חשוב להדגיש שעל הגננת לתאר במונחים קונקרטיים (ולא באמירות כלליות) מה קורה בגן כאשר הערך מתממש בגן:
בהמשך לניסוח המצפן, גננת יכולה לצפות במתרחש בגן ולבדוק באיזו מידה היא מזהה עדויות מהסוג שרשמה אכן מתקיימות במרחב, בהתנהגות הילדים והצוות ובשגרת הגן.

שאלות מנחות

 • כיצד עיקרון הפעולה (לדוגמא – שונות/שייכות/ביטוי אישי) בא לידי ביטוי בגן ביום בו מתקיים הערך במלואו?
 • כיצד הערך במלואו גורם לעירון הפעולה להתממש?
 • מה הילדים/צוות עושים כאשר הערך מתממש בהקשר של כל עיקרון?

כדי לקרוא בהרחבה על מצפנים, פנו לתיקייה בקישור הזה >>

שלב שלישי

ההתנסות – בחירת סדירות לקידום הערך
אחרי שלב החלימה, בחירת הערך ובניית מצפן לערך ובמקביל לחידוד של המתמיד של המצפן, מגיע שלב הפיילוט
הגננת מוכנה להתנסות ביישום של החלום והערך שבחרה דרך סדירות שתחדש או תמציא בגן.
מאפייני ההתנסות:

 1. התנסות בסדר גודל קטן: ללמידת שפה ודרך עבודה (לדוגמה: השתתפותיות, ערכים, סדירויות וכו)
 2. ההתנסות ממוקדת ביצירת תחושת הצלחה ורפלקציה (כל אלו "יסללו" דרך בטוחה ועמוקה למהלך רחב יותר בהמשך הדרך)
 3. ההתנסות דרך סדירות מזמנת מפגש חוזר עם השינוי והתמדה בו לאורך זמן
 4. מאחר שלסדירות יש  ביטוי במרחב או זמן קבוע היא מאפשרת רפלקציה והתבוננות על האופן בו חווים ומגיבים כל המשתתפים בתהליך לשינוי
 5. סדירות ניתן להוסיף או להחסיר

כאן תוכלו לקרוא עוד על סדירויות בויקי המכוני וכאן תוכלו להציץ בדוגמאות לסדירויות בגני ילדים
קישור לתקייה – סדירויות בגוגל דרייב >>
קישור למצגת >>

בשלב זה מתרחשים:

 • יישום ערכים
 • תצפית והתבוננות רפלקטיבית דרך הערך
 • ידיים-ראש-ידיים
 • בעלות הגננת על התהליך
 • חקר מהעולם

דוגמה להתנסות

יוכבד כהן טויטו (ירושלים, תשע"ז) רצתה לקדם בגן שלה את נושא המוסיקה. ערכים שבחרה: עצמאות, מגוון ויוזמה
פיילוט/סדירות: "שיר ישראלי" (המילים הבולטות מהוות סדירויות)
מרכז בגן הכוללת לוח ובהמשך במה

 1. ביום ראשון ילד או ילדה מציגים שיר שבחרו ומספרים מדוע בחרו בו (ניתן להציג בשיר, הצגה, נגינה וכד)
 2. הקבוצה "מנתחת" את השיר: שואלת שאלות, מבהירה מילים, מסמנת משפטים מעניינים.
 3. בקבוצה קטנה: סיעור מוחות סביב נושא שמתחבר לשיר. ניתן לקבץ קבוצה שמתעניינת בנושא
 4. מתוך סיעור המוחות מכניסים למרכז/ללוח רעיונות שעלו בשיחה.
 5. בקלסר אוספים את השירים שנבחרו. הילדות והילדים יכולים להמשיך לשיר את השירים ולהיזכר בתהליך

עוד דוגמאות לסדירויות שיצרו גננות בירושלים בשנת תשע"ח בתיקייה הזו >>
סדירויות שנוצרו במקומות שונים תחת הנחיית המכון, שוב בקישור הזה >>

תכנון הסדירות

ישנן כמה אפשרויות לתכנן את הסדירות כך שתקדם את הערך שבחרה גננת לקדם. הנה שתיים מהן:
תהליך תכנון סדירות באמצעות שאלות מנחות:
מה יקדם ומה יאפשר יישום?
מי השותפים שלי ביישום?
מה המשאבים להם אזדקק?
מה אני צריכה לעשות כדי להגיע לשם?
מה תוצרי הביניים: שלבים +תאריכי יעד

תהליך תכנון סדירות באמצעות המצפן

ניתן להיעזר במצפן כדי לתכנן מראש את הסדירות כך שתתאים למצפן שניסחה:
שאלות מנחות לתכנון באמצעות מצפן

 • מה העדויות שתרצי להדגיש בסדירות שתתכנני?
 • מה הדברים שתקבעי ותאפשרי בסדירות החדשה ברוח העדויות שבחרת להדגיש?
 • מה עליי ללמוד כדי ליצור את הסדירות?
 • את מי עליי לשתף בעת תכנון הסדירות?

הנה מספר דוגמאות לתכנון סדירות באמצעות מצפן קישור לדוגמאות >>
הנה דוגמאות ליישומים של התכניות בגני ירושלים תשע"ח קישור לדוגמאות >>

שלב רביעי – ההתבוננות

חרי תקופת ההתנסות ביישום ערך בגן דרך סדירות, מגיע הזמן לערוך התבוננות מעמיקה בתהליך שנעשה עד כה.
מטרות שלב זה:

 • התבוננות רפלקטיבית על הגן דרך הערך
 • התבוננות על תהליכיות ושינוי
 • המשגה מחדש של התהליך במילותיה של הגננת
 • חידוד המצפן והערך

שאלות מנחות מומלצות במסמכים הבאים
קישור לתקיה בגוגל דרייב >>
קישור >>
קישור >>

שלב חמישי

במעלה הספירלה
בסיום הרפלקציה, אפשר להתחיל להסתכל הלאה- מה יקרה במעלה הספירלה?
במסגרת שנת פיתוח המודל (ירושלים, תשע"ח), שלב זה לווה בתקציב סמלי שזכתה בו כל גננת ואשר אפשר לה להכניס שינוי במרחב הגן או במגוון ההיצע שבו, אשר עומד בקנה אחד עם החלום והערך שבחרה לטפח.
דף תכנון הרכש שהוציאה העיר לגננות נבנה באופן המשקף את תמצית תובנות הגננת.

 1. מושג הספירלה: הגננת יכולה לספר היכן היא ממוקמת עכשיו במעלה הספירלה ומה הייתה רוצה שהשינוי שתכניס לגן יאפשר לה בצעד הבא

שאלות מנחות מומלצות:

 • מה הדבר הבא שתרצי ללמוד?
 • במה את מוכנה להתבלבל? לשקול מחדש? לבדוק תפיסות ישנות?
 • איך השינוי יסייע לך בחקירה החדשה/החוזרת?
 • איך תרצי להמשיך להביא לידי ביטוי את מה שלמדת בתהליך עד כה?
 1. מגוונים: מפות מגוונים קיימים בגן וכאלו שהגננת הייתה רוצה להביא אל הגן (מגוון מיומנויות, מגוון האנושי, מגוון העירוני).

לחפש מקורות ידע (אינטרנט, מכרים, הורים, ילדי הגן) ולדייק באמצעותם מה יהיה השלב הבא בהענקת המגוון.
דוגמא לכך בסיור שערכה אחת הגננת בשלב זה בגינה הלימודית והחוויתית של ביה"ס הניסויי 'ארגנטינה'. הגננת בחרה להעשיר את התייחסות הגן למגוון העירוני והטבע הקיים בו. בעת הביקור בגינה, דייקה את מה שתבחר לשנות בחצר הגן שלה. קישור לדוגמא >>

שאלות מנחות:

 • מה מוצא חן בעינייך במה שאת רואה? מה פחות?
 • מה המחשבה לדעתך שהייתה מאחורי מה שמצא חן בעינייך? מה היה העיקרון מאחוריו?
 • מה העיקרון שאת תרצי להדגיש?
 • איזו פרקטיקה או אופן פעולה פרקטי אפשר לאמץ?

__TOC__

מקורות השראה

הנה עוד חומרים שיעניינו אותך:

המודל הלוגי

SML

הגן הזה הוא אני – השתלמות

PBE

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן