מודל משילות משתפת ופיתוח קהילה

משילות משתפת הנה מדיניות בה הרשות בונה מנגנונים מוסדרים של השתתפות ציבור על פי הצרכים, האופי והמידה הנכונים לה על מנת להתניע תהליכים שיפריחו את הרשות. באמצעות מנגנונים אלו היא מחברת את התושבים לאתגרי העיר או המועצה, ומאפשרת להם להירתם ולתרום.

המודל מציע כלים מגוונים המאפשרים תרבות שיח ועבודה בתוך הקהילות בין הקהילות השונות וביניהן לבין הרשות.

קהילות יוזמות

קיום קהילות יוזמות ובעלות תרבות שיח פנימה והחלוצה יוצרת תגובת שרשרת של עשייה פוריה ותוססת ברשות. תושבי המקום פועלים יחד עם הרשות למען מטרות משותפות. הם מפנים את מרצם לפיתוח הקהילה, עובדים עם הרשות ולא נגדה, מציעים שיפורים ומבינים את התועלת שבהסכמות במקום בהתנגשויות.

מאפייני קהילה יוזמת

 • יוצרת תכניות צמיחה מוסכמות
 • בונה אמון בין הממשל לציבור
 • מעודדת שיח ציבורי חיובי
 • מאגמת משאבים ומחברת מיזמים
 • מחוללת פתרונות יצירתיים
 • מאפשרת הבנה עמוקה של צרכי הקהילה

איך עושים את זה?

המכון הדמוקרטי מאתר כלים מהעולם ומפתח איתם אמצעים המייצרים שיח פורה בין קהילות והופכים הטרוגניות מחסם ליתרון. הכלים מאפשרים יצירת הסכמות רשותיות וקהילתיות, יצירת תמונה משותפת של אנשים רבים, חיבור בין קבוצות, יצירת שותפויות בין אנשים וחיזוק שייכות.

ליווי להטמעת המודל

עבודה מודולרית בהיקפים משתנים – מתהליכים קצרי טווח  ועד תכנית יישובית מלאה:

 • ימי עיון וחשיפה לתפיסת הניהול
 • הכשרות וכלים לדרג ניהול
 • הכשרות לדרג הביצועי בהפעלת ממשקים
 • ליווי למנהלים בתהליך המעבר למשילות משתפת
 • ביצוע מעבר למשילות משתפת בקהילה/ שכונה
 • הטמעת תכנית משילות משתפת כלל מועצתית

תוצאות הליווי

ברשות
 • שפה משותפת ומטרות ברורות
 • פלטפורמות דינמיות ומודולרית להשתתפות הציבור
 • שיתופי פעולה מקצועיים בין מחלקתיים
 • הבנה עמוקה של צרכי הציבור
בקהילה
 • מנהיגות מקומית וייצוג לכלל האוכלוסייה
 • תרבות שיח בין האוכלוסיות
 • יכולת פיתוח עצמי של מיזמים קהילתיים
 • תרבות קהילתית חיובית של תמיכה

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן