מודל לפיתוח עסקי במכון

מבוא

במכון שלושה תקציבים ייעודיים לפיתוח עסקי. קרן היזמות, תקציב השקעות ותקציב מנכ"לים.
מטרת תקציבים אלו לסייע מבחינה כלכלית לתחומים חדשים להתפתח, להתבסס ולהפוך למנועי הצמיחה החדשים של המכון. המודל יאפשר תהליך בהיר, מקצועי ואפשרי לניהול, לפיתוח התחומים החדשים במכון.

מטרת המודל
 1. פיתוח חדשנות ומנועי צמיחה חדשים למכון.
 2. יצירת מנגנון ניהולי שמאפשר לקיים השקעות מאוגמות ומושכלות בפרויקטים/ תחומים חדשים במכון.
למי מיועד המודל
 • השקעה ביזמות שמגיעה מתוך העובדים.
 • השקעה בפיתוח צורך שעולה מהשטח ומזוהה על ידי ראשי תחומים שונים/ חברי הנהלה או מנגנונים שונים שיפותחו במכון לשם מיפוי צרכים משותפים.
 • השקעה בפעילות של גורמים מחוץ למכון שרוצים להיכנס תחת המכון
מסלולים לפיתוח יזמות ויוזמות
מסלול מאפייני המסלול מימון מינוי מנהלים
שותפות/מיזמים משותפים
 1. יכולות שאין בארגון
 2. חלוקה בסיכון הכלכלי וברווח
השקעה משותפת בזמן פיתוח ע"י עובדים משרתיים בארגון, מנהלי תחומים באחריות התחום למנות מוביל מטעמו למיזם
יזם פנים ארגוני
 1. פרופסיה אישית/תשוקה מקצועית/ידע אישי
 2. מוכנות להשקיע זמן על חשבונו
 3. רצון לבניית אפיק תעסוקה לעצמו
קרן יזמות, זמן+ידע+מקצועיות של יזם, תקציב השקעות אישרור ניהול המיזם ע"י היזם במעבר להשקעות
יוזמה של הארגון זיהוי של הזדמנויות עסקיות תקציב מנכ"לים/תקציב השקעות מכרז מלא למינוי מנהלים
מסלול – יזמים פנים ארגוניים

קרן יזמות – בשלב הזה העובד לא מקבל שכר אלא תקציב למימון תחילת הנעת היזמות, עליו להוכיח בפרק זמן של חצי שנה ייתכנות להכנסות של היזמות.
תקציב השקעות – ע"פ החלטה של ועדת השקעות, היזמות יכולה לעבור לתקציב השקעות. על היזם להגיש תכנית עסקית שתביא את היזמות להפוך לתכנית או תחום המייצרים תקורה של 30% במכון תוך 3 שנים. שכר היזם בשלב הזה השכר לפי דרגת השכר איתה מגיע או שמתאימה לתפקידים (באחד ממדרגי המנחה).
המימון בשלב הזה:
1.     תקציב השקעות.
2.     הנחת עבודה של הכנסות עתידיות לפי תכנית עסקית.
מעבר מיזמות לתוכנית או תחום – מהרגע שהפעילות משאירה תקורה של לפחות 20% היזמות עוברת שלב נוסף ובו יתואם שכר היזם לשכר מנהלים והיזם יעבור אישרור לניהול היזמות לפי מודל מינוי מנהלים.

מסלול – יוזמה של הארגון

1.     איתור מנהל או מכרז ע"י משאבי אנוש.
2.     מימון מתקציב מנכ"לים/קרן השקעות/הכנסות עתידיות או גיוס משאבים.
3.     היוזמה צריכה להגיש תכנית עסקית לוועדה לאישור.

קריטריונים מקדימים לבחינת רלוונטיות להשקעה

1.     חיבור לליבת הפעילות – רעיון העמותה – תרבות דמוקרטית.
2.     חיבור לתכנית האסטרטגית של המכון.
3.     התנהלות ארגונית דמוקרטית של התחום בו משקיעים.
4.     פוטנציאל כלכלי/מכירות – הערכת Scale פוטנציאלי -ניתוח שוק.
5.     חדשנות.
6.     מוביל/יזם – מקצועי בתחום/ מומחיות ידע (לא רלוונטי במקרה של השקעה בצורך שאובחן בשטח).
7.     בשלות היזם וקבלות בתחום.

איך מחליטים במי משקיעים

1.     בקשה להשקעה תלווה בהצגת תכנית עסקית לתחום המראה כיצד התחום מייצר הכנסות כבר בשנה הראשונה ומגיע למייצר הכנסה המניבה תקורה של 30% בתוך 3 שנים. עבור אנשי מכון או השקעה שמקורה באיתור צרכים במכון – בניית התכנית העסקית תלווה על ידי הפיתוח העסקי והכספים במכון.
2.     ועדת השקעות תבחן את בקשות ההשקעה על פי הקריטריונים ויחליט על אישור השקעה והיקפה.
3.     לאחר אישור ההשקעה התחום המושקע ילווה על ידי הפיתוח העסקי במכון.
4.     ההשקעה תיבחן לאורך הזמן לאור אבני דרך שהוגדרו בתכנית העסקית.
5.     הבנה של היזם כי היוזמה שייכת משפטית למכון. הסכמה של היזם לעמוד במסגרות הארגוניות הפנים מכוניות ביניהם מדרג השכר והסטנדרטים הארגוניים.

מי מחליט במי משקיעים

1.      ועדה – מנהל/ת כספים ומנהל/ת פיתוח עסקי ונציג נבחר מטעם פורום שטח.

תקציב ההשקעות

תקציב השקעות יקבע כסכום בסיס קבוע לתקופה של 3 שנים (בכדי לאפשר השקעות ארוכות טווח)
בכל שנה, על פי סדרי עדיפויות תקציביים ניתן יהיה להוסיף (או לגרוע) סכום נוסף לקרן ההשקעות.

ליווי והפסקת ההשקעה
 1. התקציב משוריין לשנה.
 2. מחצית השנה השנייה של התקציב מותנה בבקרה על התכנית העסקית.
 3. הפסקת השקעה – נעשית תוך בחינת העמידה בתוכנית העסקי.
 4. אם מסיבות ארגוניות פנימיות מסתיים התקציב להשקעה ויש אמונה משותפת בעתיד היזמות, ניתן לעבור למודל של שותפות.
 5. במידה והמכון הפסיק את היוזמה והיזם רוצה להמשיכה באופן עצמאי עליו לקבל רשות לשימוש בכל מותג/קונספט/שם מהמכון.  המשאבים הארגוניים של המכון עומדים לרשות היזמות: כספים, שיווק, שירותים משפטיים, פיתוח מקצועי וכמובן פיתוח עסקי.
היזמות והמבנה הארגוני
 • יזמויות המוקמות במסלול 2, ישבו תחת האחריות הארגונית של הפיתוח העסקי, ייוצגו ע"י מנהלת הפיתוח העסקי בפורום שטח ויהיו תחת אחריותה הניהולית כולל מתן משובים ייעודיים ליזמים פנים ארגוניים.
 • יזמויות במוקמות במסלול 3, ישבו תחת אחריות ארגונית של תחום, כפיפות ישירה למנכלים או תחת הפיתוח העסקי, בכל מקרה יקבלו ליווי מקצועי מהפיתוח העסקי.

הנה עוד חומרים שיעניינו אותך:

מדעי ההשתפרות: חוקרים את ההוראה בעזרת מודל ״תן-קח״

מידע שימושי

משימות המכון ופעילותיו – בקצרה

"ששת כובעי החשיבה" של דה-בונו

השתלמות PBL בבית ספר אהוד מנור – מחוון לתכנון פרוייקט

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן