מודל ימ"ה בהערכה- משוב מקדם ותהליך רפלקטיבי בתהליך הלמידה

הערכת הידע, המיומנויות וההרגלים בתהליך ההוראה והלמידה

שלב זה בהערכה מלווה את החלק המרכזי של תהליך הלמידה, אחרי היציאה לדרך ולפני הסיום. נוסף
לתוצרים ולמחוונים התומכים בהם, בליבת תהליך ההערכה מושם דגש גם על משוב מקדם תוצרי למידה
ועל חשיבה רפלקטיבית של התלמיד על הלמידה שלו.

משוב מקדם

הערכה מקדמת מסייעת לתלמיד לשפר את הלמידה שלו לכל אורכה ולא רק בסופה. משוב הוא הכלי
המרכזי המסייע בכך.
תלמידים מתרגלים מתן משוב וקבלה של משוב בנקודות רבות לאורך תהליך הלמידה. משוב איכותי
מתמקד בדברים שהתלמיד יכול לשנות. משוב טוב הוא משוב אמ"ת: אדיב, ממוקד ותורם לממושבים. ,
על מנת לאפשר מתן וקבלת משוב אמ״ת יש צורך ליצור בכיתה אווירה של מקום בטוח בה מותר להתנסות ולטעות.
ניתן לתת משוב מקדם במספר אופנים, למשל:
הצגה מול כל הכיתה – כל תלמיד או קבוצה מקבלים הזדמנות להציג את העבודה שלהם בפני כל חבריהם
לכיתה ולקבל משוב. משוב כזה יעיל במיוחד כהכנה לקראת תערוכות עם מומחים מבחוץ או אורחים.
משוב בסגנון גלריה – התלמידים מציבים טיוטות של תוצרי למידה שלהם בכיתה. חבריהם עוברים בין
העבודות ורושמים הערות לכל תוצר על פתקיות. ניתן לכתוב התרשמויות כלליות והצעות לשיפור.
משוב סדנאי בקבוצות – התלמידים מקבלים מהמורה שאלות על התוצר שיצרו. כל אחד בתורו מציג את
התוצר שלו לחבריו בקבוצה. יחד הם דנים ברשימת השאלות שקיבלו מהמורה.
משוב זוגי – פורמט המאפשר משוב מעמיק. התלמידים נפגשים בשניים, במסגרת זמן נתון ארוך
יחסית, על מנת להקדיש מחשבה כל אחד לעבודה של חברו – למשוב, להבהרות ולבחינה משותפת
של דרכים אפשריות לשיפור העבודה. פורמט זה אפקטיבי במיוחד בשלב האחרון לפני ההגשה להערכה המסכמת.
ראינו, אם כך, ששיפור תוצרי הלמידה נעשה באמצעות הכנת טיוטות מרובות הזוכות למשוב מקדם.
לרוב לא ניתן להסתפק בהכנת טיוטה אחת של תוצר, משום שתמיד אפשר ליצור טיוטה מדויקת יותר ומקיפה יותר.

חשיבה רפלקטיבית – כלי לשיקוף בתהליך הלמידה

חשיבה רפלקטיבית היא אחד ההרגלים החשובים ביותר בלמידה התנסותית הנתמכת בהערכה מעצבת.
שלב קבוע בשגרת הלמידה הוא "עצירה" לשם התבוננות במה שכבר נעשה ולשם חשיבה על שאלות
שונות, ובהן:

  • מה אני עושה טוב
  • במה אני צריכה להשתפר
  • מה קשה לי
  • כיצד ארצה לאתגר את עצמי

בהמשך שיקוף ורפלקציה מאפשר למורה לפתח ולהטמיע הרגלי תודעה ולב – Habits of Mind and Heart, בקרב התלמידים.
השיקוף מקדם חשיבה ביקורתית, יצירתית, יעילה ובונה.
חשיבה כזו מסייעת לתלמידים להיות אנשים טובים יותר ואזרחים טובים יותר.
הגדרת הרגלים כאלה בשיתוף התלמידים, יחד עם שיח רפלקטיבי מתמיד על הרגלים אלו, מאפשרים למורה

להעריך את תהליכי ההתפתחות של התלמידים.
ניתן להשתמש בכלים מסוימים מתוך שלל כלי המשוב המקדם לצורך רפלקציה של התלמיד על תהליך הלמידה שלו.

לקריאה נוספת

הנה עוד חומרים שיעניינו אותך:

איכה – רגולציה

בניית תכנית עבודה מודל מבוסס SML

בניית חוזה כיתתי- מתודות לעבודה בכיתה

הערכה חלופית כמקדמת למידה משמעותית

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן