מהן פדגוגיות דמוקרטיות

מהן פדגוגיות דמוקרטיות

הפדגוגיה הדמוקרטית עוסקת בהוראה ולמידה הנובעות מרעיונות החינוך הדמוקרטי, ומהפרקטיקות הנוצרות במסגרתו, ויותר מכל היא פדגוגיה של מפגש. אם בחינוך הקונבנציונלי הידע נמצא במרכז מעשה ההוראה והלמידה, ובחינוך הפתוח הילד נמצא במרכז, הרי שבחינוך הדמוקרטי – מדובר בעצם המפגש: בין מבוגר משמעותי לילד, בין רעיונות, בין עשייה להתבוננות על העשייה, בין הלומד הייחודי לקבוצת הלומדים הייחודית ועוד.
הפדגוגיה הדמוקרטית מייצרת מודלים, מבנים ופרקטיקות, המאפשרים לבטא עקרונות מובילים בתרבות הדמוקרטית בתהליכי למידה:

  1. דיאלוג בין אנשים לקהילות: מתן כלים ויצירת מנגנונים לקיום דיאלוג מתמיד, מתוך כבוד לדמיון ולשונות והכרה בהם.
  2. אחריות פרט וקהילה: עיצוב מנגנונים ארגונים וקהילתיים התומכים בצמיחת הפרט מחד ובאחריות שלו להצמיח את הקהילה מאידך.
  3. השתתפותיות: הפעלת המרחב הציבורי בארגון או בקהילה באופן המאפשר מנהיגות השתתפותית ביחס למשימות ולאתגרים נבחרים, תוך הגדרה מוסכמת של חלוקת תפקידים בין ההנהגה לציבור.
  4. אקטיביזם חברתי: הכשרת יחידים וקהילות ללקיחת אחריות ונקיטת פעולות להשפעה על המרחב המשותף, תוך חשיבה ביקורתית ושימוש באמצעים של יצירתיות, חדשנות ויזמות.

כל אלה יוצרים יחד רלוונטיות לאדם ולעולם: פדגוגיה דמוקרטית היא פדגוגיה רלוונטית.

מורה, תלמיד, למידה וידע

בפדגוגיה הדמוקרטית משתנים מהותית תפקידיהם של המורה, הלומד, "השיעור" ו"הכיתה", ההופכים למפגש למידה בקהילת הלומדים בהתאמה.

  • מורה הוא אדם שלם הנמצא בתהליך למידה. תפקידו לחנוך וללוות, לכוון ולשקף תהליכי למידה אישיים וקבוצתיים. כמו גם ליצור מרחב מוגן ללמידה, שיש בו חירות בתוך גבולות, כללי התנהגות מכבדים, הקשבה וסבלנות.
  • תלמיד הוא אדם שלם המונע על ידי סקרנות ומוטיבציה פנימית ללמידה. על המורה לגלות את אזורי החוזק שלו, המאפשרים מסוגלות, למידה ברמה גבוהה וחוויות הצלחה. ללומד יש גם אזורי צמיחה, ויש לתמוך ולסייע לו בהם. הוא חבר בקהילת לומדים שבבסיסה זכות האדם לחופש וכבוד והוא בעל זכויות ואחריות כלפי קהילתו. זהו תלמיד המסוגל להטיל ספק בידע ובסמכות, פתוח לנקודות מבט רבות ולדיאלוג מכבד, מוכן להשתנות ומודע ליכולתו להביא לשינוי.
  • למידה היא מסע ללא סוף, שאינו נמדד רק בתוצרים או בציונים אלא גם באיכות התהליך. זו למידה חווייתית הפתוחה לתשובות שונות ומבוססת על דיאלוג מתמשך בין המורה לתלמידים ובתוך קהילת הלומדים.
  • הידע הינו רחב ומשתנה, הנתון לדיאלוג יצירתי בין המורה לתלמידים ובתוך קהילת הלומדים. למרות בקיאותו, המורה אינו בעל הידע היחיד אלא מי שמטרתו היא לעודד את התלמידים לרכוש וליצור ידע דרך גילוי עצמי, הבנה וערעור על ידע קיים.

הפדגוגיה הדמוקרטית מאפשרת למורה להשתמש במגוון של כלים ומודלים פדגוגיים שונים. עליהם ניתן למנות: למידה מבוססת פרויקטים, למידה מבוססת מקום וקהילה, למידה בניהול עצמי ועוד.

לקריאה נוספת

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן