מאפייני הלמידה במודל התחל"ה

מאפייני הלמידה במודל התחל"ה Big Picture Learning

מאפייני הלמידה במודל התחל"ה Big Picture Learning

למידה בעולם האמיתי

  • אחד מעקרונות המפתח של מודל BPL הוא שהתלמידים לומדים בעולם האמיתי. מרכיב מרכזי הוא תקופת ההתמחות. בהתמחויות אלה, התלמידים עובדים עם מנטורים, מומחים בתחומי העניין של כל אחד מהתלמידים. התלמידים מסיימים את ההתמחות עם פרויקט אותנטי שהיווה עבורם אתגר והצריך חקירה מעמיקה. פרויקטים אלה מהווים בסיס לצמיחה אקדמית ולהתפתחות אישית. הפרויקטים קשורים לתחומי העניין ולצרכים של כל אחד מהתלמידים. הפרויקטים הם גם אותנטיים ונותנים מענה גם לצרכים של המנטורים. באמצעות עבודה כזו התלמידים מתנסים במיומנויות המאה ה-21 , מפתחים מערכות יחסים בעולם המבוגרים, ומתחילים ליצור מערכת של קשרים מקצועיים. לתלמידים מוצעות מגוון אפשרויות התנסות ולמידה בעולם האמיתי לאורך שנות הלימודים שלהם בבית הספר.

למידה אישית

  • בבתי הספר של רשת BPL הלמידה אינה מוגבלת על ידי סדר היום של בית הספר או לוח השנה של בית הספר. אנו מעודדים את התלמידים לפעול מתוך תחומי העניין שלהם ולהתפתח מבחינה אקדמית. התלמידים מקבלים הערכה וציון על פעילויות מחוץ לבית הספר. התפיסה של חינוך אישי, מעבר להיבט האקדמי, מערבת התבוננות על התלמידים באופן הוליסטי ושלם. כל עבודת התלמידים מרוכזת בתכנית למידה אישית שמגובשת ומעודכנת בכל סמסטר על ידי התלמידים והצוות החינוכי. כל תהליך הלמידה של התלמידים מבוסס על התעניינות אישית, כישרונות וצרכים. ההתנסות בלמידה כוללת מערכת, סביבות למידה, שימוש בזמן לאורך היום בבית הספר, בחירה בין סדנאות או כיתות למידה, כמו גם מיקוד והעמקה של החקירה ביעדי הלמידה של מודל ה- BPL .התהליך של חינוך אישי מערב עשייה נכונה לתלמידים: עידוד בזמן הנכון, ללא ענישה. אחרי הכל, תפקיד החונכים הוא להכיר את התלמידים ולספק להם את האתגר והתמיכה הנחוצים בכל פעילות כדי לקדם צמיחה והתפתחות. זוהי אחריות התלמידים להתמקד בתחומי העניין והתשוקות שלהם בעולם האמיתי ובעבודת הפרויקטים שלהם.

הערכה אותנטית

  • בבתי הספר ברשת BPL תהליך הלמידה נתמך בתוצרים איכותיים. יש ציפיות גבוהות מכל אחד מהתלמידים בבית הספר. הקריטריונים להערכה הם אישיים ומתבססים גם על הסטנדרטים בעולם האמיתי )כפי שאלו נאמדים על ידי כל אחד מהמנטורים(. ההערכה של תהליך הלמידה על פי מודל BPL אינה באמצעות מבחנים ובדרך כלל ההערכה היא מילולית לצד או במקום ציונים. בהערכה בבתי הספר של רשת BPL מתבססת גם על מצגות )אחת לכל סמסטר( שמובילות להתפתחות, תהליך צמיחה ועבודה איכותית בתכנית הלמידה וכן העמקה אקדמית ביעדי הלמידה, פגישות שבועיות עם החונכים, כתיבה שבועית ביומן רפלקטיבי, הצגת תלקיט )פורטפוליו( אחת לשנה, ותרגום של המידע בדרך שתלמידים אחרים יכולים להבין. בין כיתה ח' ו-ט' ובין כיתה י' ו-יא' ניתנים ציונים המעידים על התקדמות התלמידים.

ארגון בית הספר

  • בבתי ספר של רשת ה- BPL , עושים שימוש בזמן, אנשים, מקום, ציוד, ומשאבים נוספים בדרך מיוחדת. בכל בית ספר יש 130 תלמידים לכל היותר, כאשר כל אחד מהחונכים אחראי על 20 תלמידים לכל היותר )ההמלצה היא שהיחס יהיה 15:1 .)תלמידים עובדים באופן פרטני או בקבוצות קטנות סביב תחומי העניין והצרכים שלהם גם בתוך בית הספר וגם מחוץ לבית הספר בסביבות העבודה האותנטיות. התרבות הארגונית מתגבשת סביב שיתוף פעולה ותקשורת – פגישות צוות, כתיבת רפלקציה אחת לשבוע ביומן הרפלקטיבי, קביעת תפקידים ומועדים לאירועים. כל בית ספר משמש כקהילת למידה בנוסף להיותו חלק ממערכת של בתי ספר קטנים באזור וחלק מרשת בתי הספר של BPL .המשאבים של כל בית ספר מצומצמים, אישיים ומאורגנים כדי לתת מענה למודל ה- BPL .זה בא לידי ביטוי בתכנון וביחס בין פנים בית הספר לסביבתו החיצונית, כך שהלמידה של העולם האמיתי מקבלת ביטוי גם בתוך בית הספר וגם מחוצה לו בקהילה, תכנון הדורש תלות בין בית הספר לקהילה. בתי ספר ברשת BPL אינם יכולים להתקיים במנותק מהקהילה. אחד היעדים המרכזיים בחינוך התלמידים הוא ההתמחות וכתוצאה מכך הקהילה תופסת תפקיד מרכזי בחינוך התלמידים ובהצלחת בית הספר.

מבנה של קבוצת חונכות

  • המבנה של קבוצת החונכות הוא המוקד של מבנה הארגון והרציונל של בתי הספר ברשת BPL .קבוצות החונכות הן הלב והנשמה של בית הספר ותלמידים רבים מתארים את הקבוצות כ'בית' ו'משפחה שנייה'. בכל אחד מבתי הספר ברשת BPL קבוצות החונכות קטנות ולכל אחד מהחונכים יש מספר תלמידים קטן )היעד הוא 15 תלמידים( אותם הם מלווים לפחות למשך שנתיים.

לקריאה נוספת

הנה עוד חומרים שיעניינו אותך:

מדריך למנטורים ומנהלות

המדריך לחונכות

מדריך חוברת מלווה התמחות

מה הקשר? מגוון פדגוגיות

התחל“ה

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן