ליווי המורים ביצירת הפדגוגיה

הלכה למעשה, והטמעתה בתכנית הלימודים

תהליך ליווי המורים והנחייתם ביצירת הפדגוגיה הנה ברוח של שלבי ההתחברות למקום )על – בתוך־למען- לקיום- המקום( שתוארו לעיל. משימת המנחה בבית הספר, במסגרת תפקידו כמלווה שינוי, היא ליצור את הקשרים והשיתופיות בין ההנהלה לצוותים המונחים, וליצור שפה של "מקום" בתהליך הובלת השינוי. כלומר המנחה מלווה את ההנהלה ביצירת התשתית לתהליך השינוי- כפי שתואר לעיל, ואת הצוותים בפרקטיקה, יישום ויצירת המודל הייחודי של בית הספר. הוא יוצר, בו זמנית, שפה מקצועית שמתייחסת לרציונל של הפדגוגיה המבוססת מקום, והתייחסות לנרטיב המקומי של בית הספר וסביבתו. לכל בית ספר יש סיפור, מיקום גיאוגרפי, מעמד חברתי ביישוב, אקלים חינוכי וקהילות בתוך בית הספר ומחוצה לו. כמו כן, לכל בית ספר וקהילותיו יש חלום שברצונם להגשים בקשר למקומם ביישוב וביחס אליו. המנחה ילווה את הצוותים השונים בהבחנת כל המרכיבים שתוארו באמצעות השלבים הבאים:

 

למידה על המקום ועל הפדגוגיה:

בתחילת הליווי, על המנחה ללמוד ולהכיר את בית הספר, לחוות אותו, לקיים מפגשים עם בעלי תפקידים שונים בבית הספר לפני התחלת העבודה עם הצוותים על הפדגוגיה. מכאן יתחיל מהלך בירור עמדות ותפיסות של המורים לגבי הוראה ולמידה במצב הקיים. כלומר, התבוננות משותפת עם הצוות על המצב כיום. מעגלי ההתבוננות יכולים להיות: בית הספר, הכיתה, היישוב, השכונה, הקהילה, המורה- על עצמו- כפי שהוא עכשיו והפוטנציאל שלו. שלב הזה חשוב ליצירת השפה המשותפת, החיבורים, וזיהוי החוזקות והצרכים של הקבוצה והמקום. בנוסף, הקשבה של המנחה והבנה שלו את המקום והמצב הקיים יגרום להנעה ומוטיבציה של המורים להירתם למסע.

דוגמאות לנושאי התבוננות:
  • בית הספר כמרחב פתוח.
  • מרחבי למידה מחוץ לכיתה.
  • המורה הלומד והמלמד.
  • המורה שברצוני להיות.
  • סוגיות רלוונטיות שעולות תוך כדי הנחייה והתערבות

לקריאה נוספת

 

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן