כלי (Twyfords) לניתוח בעלי עניין פוטנציאליים

ניתוח בעלי עניין באמצעות כלי ההערכה של Twyfords- הנחיות להשלמת ניתוח חקר הערכת בעלי עניין: 
קבוצת בעלי עניין: רשמו את שם הארגון ושם איש הקשר,  יש לציין האם בעל העניין הוא גורם (1) פנימי (2) חיצוני. 
העניין בפרויקט:לא מדובר בעמדה המוצהרת – אלא בפירוט האינטרסים שיש לבעל עניין זה בהקשר של הפרויקט / תכנית / דילמה.  
מידת העניין:בהינתן מה שאנחנו יודעים על בעל העניין, מהי מידת העניין שאנו מצפים כי תהיה לו ביחס לפרויקט? (א) מועטה, (ב) בינונית, (ג) רבה. 
ניסיון שעשוי לתרום לפרויקט: מה הידע של בעל העניין שיכול להיות רלבנטי לדילמה / פרויקט? אלו משאבים הוא יכול לתרום לפרויקט או למציאת פתרון? 
בעלי ברית:למי קשור בעל העניין?  עם מי יש לבעל העניין קשרים טובים?   
תפקיד אפשרי (ליישום תרומתם לפרויקט):הגדירו את התפקיד שבמסגרתו בעל העניין יכול לתרום (מאשר, אחראי אתר, קבוצת ממשל, וכו'). 
במקרה הטוב הם יוכלו… כאן אנו מדמיינים את המצב המיטבי עבור בעל העניין שלנו.  מה יכול לקרות במידה והעבודה תהיה טובה מהצפוי…? 
מצב היחסים הנוכחי:מה מצב היחסים הנוכחי?  (א) חלש, (ב) ממוצע, (ג) מצוין, (ד) אין מערכת יחסים עם בעל העניין. 
מצב היחסים הרצוי:איזו מערכת יחסים תידרש כדי להשיג את התוצאה שהוגדרה כתוצאה הטובה ביותר:  (א) חלש, (ב) ממוצע, (ג) מצוין, (ד) ללא מערכת יחסים.

קבוצת בעלי עניין 1:

העניין בפרויקט מידת העניין ניסיון שעשוי לתרום לפרויקט בעלי בריתתפקיד שיתרום לפרויקט במקרה הטוב הם יוכלו… מצב היחסים הנוכחי מצב היחסים הרצוי 
קבוצת בעלי עניין 2:

העניין בפרויקט מידת העניין ניסיון שעשוי לתרום לפרויקט בעלי בריתתפקיד שיתרום לפרויקט במקרה הטוב הם יוכלו… מצב היחסים הנוכחי מצב היחסים הרצוי קבוצת בעלי עניין 3:

העניין בפרויקט מידת העניין ניסיון שעשוי לתרום לפרויקט בעלי בריתתפקיד שיתרום לפרויקט במקרה הטוב הם יוכלו… מצב היחסים הנוכחי מצב היחסים הרצוי 
קבוצת בעלי עניין 4:

העניין בפרויקט מידת העניין ניסיון שעשוי לתרום לפרויקט בעלי בריתתפקיד שיתרום לפרויקט במקרה הטוב הם יוכלו… מצב היחסים הנוכחי מצב היחסים הרצוי קבוצת בעלי עניין 5:

העניין בפרויקט מידת העניין ניסיון שעשוי לתרום לפרויקט בעלי בריתתפקיד שיתרום לפרויקט במקרה הטוב הם יוכלו… מצב היחסים הנוכחי מצב היחסים הרצוי הנה עוד חומרים שיעניינו אותך:

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן