כלים שונים להטמעה – מתודולוגיות השתתפותיות

מתודולוגיות השתתפותיות - השלם גדול מסך חלקיו

מתודולוגיות השתתפותיות – השלם גדול מסך חלקיו

מערכים של תהליכים או כלים לעיצוב מותאם של תהליכים, המאפשרים שותפות גבוהה של כלל חברי הארגון, נקראים מתודולוגיות השתתפותיות.
בשנים האחרונות מתחילות להיכנס מתודולוגיות רשתיות כמו תאוריית U, סוציוקרטיה 3.0,Dragon Dreaming  מתודולוגיות אלו משלבות גישות של מוטיבציה והתפתחות אישית, נשענות על תפיסות אג’יליות המייצגות את הצורך לפעול במהירות מתוך גמישות ולגלות סתגלנות. ומבוססות על משוב מתמיד והפקת לקחים לצורך שיפור מתמשך.
מתודולוגיות השתתפותיות מציעות התנהלות דמוקרטית יותר בתהליכי שינוי והשתנות.
ניתן להשתמש בהם כסט כלים תהליכי שלם, או לבחור כלים מסויימים מתוכם כדי לעצב חלקים שונים בתהליך העבודה, בעיקר במרחבים בהן נדרשת חכמה קולקטיבית וזאת על מנת לאפשר הטמעה מוצלחת.

מתי משתמשים במתודולוגיות השתתפותיות?

  • בניה משותפת של מטרות השינוי
  • בניה  משותפת של אסטרטגיה
  • יצירה משותפת של תכנון תהליך השינוי
  • רתימת המשתתפים לתהליך השינוי כבר משלב התכנון
  • נתינה וקבלת משוב

לקריאה נוספת

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן