חממה

 

גיליון 01
דצמבר 2016

 

תרבות
דמוקרטית

מגזין המכון לחינוך דמוקרטי

 

מה קורה במגדל השן? הכשרה אקדמית ברוח התרבות הדמוקרטית

מאחורי הקלעים של רשת של אנשי ונשות חינוך אידאליסטים, חדשניים, פורצי דרך ומחוללי שינוי בחברה ובחינוך, ברוח התרבות הדמוקרטית

 

מאת עדי ויניצה

 

"חינוך ראוי לשמו הוא בעצם חינוך האופי. כי המחנך האמיתי אינו מכוון רק לכוח זה או אחר של חניכו.. אלא תכליתו.. האדם בשלמותו, ולא רק לפי ממשותו הנוכחית, שהוא חי בה לעיניך, אלא גם לפי האפשרות הגנוזה בקרבו…

על שלמותו של החניך משפיעה רק שלמותו של המחנך, הווייתו השלמה שלא במתכוון. המחנך אינו צריך להיות גאון מוסרי כדי לחנך בעלי אופי; אבל צריך הוא להיות אדם חי, שלם, המביע את עוצמתו ישר לזולת". (מרטין בובר, מתוך האנתולוגיה "כל שצריך להיות אדם")

 

איש/אשת חינוך העתיד, הינו אדם חושב, המאתגר את הפרדיגמות המקובלות, ומבקש לפעול ולקחת חלק בעיצובו של עולם חינוכי וחברתי ראוי יותר.

 

ייעוד מסלול החממה ליזמות חינוכית-חברתית הינו הכשרה והקמת רשת של אנשי ונשות חינוך אידאליסטים, חדשניים, פורצי דרך ומחוללי שינוי בחברה ובחינוך, ברוח התרבות הדמוקרטית. מסלול החממה ליזמות חברתית-חינוכית פועל ברוח זו מאז הקמתו לפני כ- 14 שנים.

מסלול תלת-שנתי זה מבקש להוות פלטפורמה לעיצובם של דור א/נשי חינוך העתיד.

דמות זו, של איש/אשת חינוך העתיד, לפי החזון המיטבי של המכון לחינוך דמוקרטי, הינה אדם חושב, המאתגר את הפרדיגמות המקובלות, המתבונן בעצמו ויודע מהם מקורות ההנעה הפנימיים שלו, ומתוך כל אלו מבקש לפעול ולקחת חלק בעיצובו של עולם חינוכי וחברתי ראוי יותר.

 

לפתחם/ן של מנחי ומנחות מסלול החממה ("חוממים/ות") עומד אתגר מורכב ורב-פנים: ליצור מסלול הכשרה המגלם את ערכי התרבות הדמוקרטית ואת עקרונות המסלול, הן בתכנים והן באופן הנחייתם. על המנחה לתת את דעתו/ה על התוכן ועל התהליך גם יחד, להפוך את הקבוצה למודעת לתהליכים המתרחשים בה, מתוך הנחה שאיש/אשת החינוך של המאה ה-21 הוא/היא גם מנחה, ולצד זאת, החומם/ת הינה/ו גם "חונך/ת", ה"מבוגר המשמעותי" המלווה את הסטודנט/ית בתהליכי התפתחותו/ה האישיים והמקצועיים.

מכאן שלמערכת היחסים בין החונכים לסטודנטים תפקיד חשוב בתוך תהליך ההכשרה. המנחים מכירים מקרוב את הסטודנטים ומלווים אותם במסע התבוננות פנימי. המנחים מסייעים לסטודנטים לגלות את איזורי החוזק והצמיחה האישיים שלהם, לגבש את התפיסה החינוכית האישית שלהם, ומתוכה לפעול ולהשפיע בעולם בצורה ייחודית ואותנטית . כל אלו מתוך דיאלוג ויחסים שבבסיסם  הכרות אישית, כבוד האדם ומודעות עצמית .

 

הסטודנט/ית נע במהלך לימודיו, כל העת, בין התבוננות אישית בעצמו לבין התבוננות בסביבה בתוכה הוא חי ופועל, במעגלי שייכות ההולכים ומתרחבים משנה לשנה.

 

המודל הנוכחי של מסלול החממה, אשר אנו צומחים לקראת שנתו השלישית, פותח על ידי נעמה גולדברג ותמיר גבאי.hamama-2

מסלול החממה ליזמות חינוכית-חברתית, מחזיק ארבע מהויות עיקריות, ונע כל העת, באופן ספירלי על פני ראשית צירים, בין ארבעה קטבים, שצירופיהם יוצרים מהויות אלה. אלו שני ציריה העיקריים:

 

הצירים העיקריים של למידה אקדמית ברוח התרבות הדמוקרטית

בין האישי לחברתי

הסטודנט/ית נע במהלך לימודיו, כל העת, בין התבוננות אישית בעצמו לבין התבוננות בסביבה בתוכה הוא חי ופועל, במעגלי שייכות ההולכים ומתרחבים משנה לשנה: החל מקבוצת השייכות הראשונית שלו (החממה), השנתון אליו הוא משתייך, המסלול כולו, המשך בעולם החינוך וכלה בחברה הישראלית.  

בין החשיבתי ליישומי

במקביל, גם כן באופן ספירלי, הסטודנט/ית נע כל העת בין לימוד, חקירה והעמקה בהגות החינוכית הפרוגרסיבית, לבין התנסויות ופעולות אקטיביסטיות במרחב החינוכי-חברתי, פעולות במעגלי השפעה המתרחבים משנה לשנה: החל מפעולה נקודתית בעולם בתי הספר הדמוקרטיים בשנה א', עבור בפעילות מעורבות חברתית ובתחילתה של יזמות אישית חברתית-חינוכית בשנה ב', וכלה ביצירת מיזם חי ופועל בשנה ג'.

ארבע מהויות תהליך הלמידה

ארבע מהויות מלוות את תהליך הלמידה במסלול החממה ליזמות חברתית-חינוכית. מהויות אלו נוצרות למעשה מראשית צירים זו, ומהוות את הצירופים בין ארבעת קטביה:

חשיבה ביקורתית

המסלול שואף לפתח בקרב הסטודנטים/ות תודעה חברתית-חינוכית, הקוראת תיגר על הנחות יסוד קיימות באשר לדמותו ולתפקידו של היזם החברתי ואיש החינוך הראוי.

דגש על היבט זה יבקש לעודד העמקה ושאילת שאלות, סקרנות אקדמית ומעשית, הרהור וערעור כחלק משיח חינוכי המתקיים במהלך שנות לימודיו/ה של הסטודנט/ית.

מודעות עצמית

המסלול שואף לפתח בקרב הסטודנטים/ות מודעות עצמית, המשמשת כמקור משמעותי של הנעה פנימית, הנעה הנחוצה לאנשי ונשות חינוך עתידיים, המבקשים להוביל שינוי חינוכי-חברתי.

דגש על היבט זה יבקש לעודד חקירה אישית במניעיו של הסטודנט/ית לעסוק בפעילות חינוכית-חברתית, למפות את הגורמים השונים שהשפיעו ועודם משפיעים על דמותו הייחודית, ולהרחיב את מקורות ההשראה מהם הוא ניזון.  

ביטוי אישי

המסלול שואף לפתח בקרב הסטודנטים/ות רצון לביטוי אישי מקורי, ולאפשר את התנאים והפלטפורמות לזקק ולבטא את ייחודיותם.

דגש על היבט זה יבקש לעודד מיפוי עצמי של החוזקות ואיזורי הצמיחה של הסטודנט/ית, בירור אודות קולו האותנטי וכיצד קול זה יקבל  ביטוי ומימוש בזירה החינוכית-חברתית.

אקטיביזם/ עשייה חברתית

המסלול שואף לפתח בקרב הסטודנטים/ות תודעה של עשייה חברתית פרו-אקטיבית, המבקשת להוציא רעיונות וערכים מהכוח אל הפועל, בזירה החינוכית-חברתית.

דגש על היבט זה יבקש לעודד עשייה ומעורבות חברתית פעילה של הסטודנט/ית במהלך הלימודים, ללוות תהליכי יזמות מקוריים של הסטודנטים/ות, בהם רעיונות, ערכים ועקרונות מיתרגמים ליוזמות, מעשים ופעולות.

 

מנקודת מבטי האישית, החשיבות איננה בהכרח רק בהנחלת ערכי תרבות דמוקרטית לסטודנטים/ות, אלא ביצירת מסלול שגם אופן ניהולו והתנהלותו, תכניו וסגנון הנחייתם, מאפשרים, כולם יחד, סביבת התפתחות מאפשרת ברוח תרבות זו, גם לצוות המנחה עצמו.

 

האתגר הנוסף: סביבת התפתחות דמוקרטית של הצוות האקדמי עצמו

אתגר נוסף של מסלול החממה הנו כיצד להחיל את מהויות המסלול גם על צורת הניהול ותכנון תכני המסלול על-ידי צוות המנחים/ות עצמו. דהיינו, כיצד מהווה ההנחיה במסלול, עבור המנחה, כר לביטוי אישי, חשיבה ביקורתית, פעולה בעולם וכן הלאה.

מתוקף כך, לשם דוגמא, תכנית הלימודים בכל שנה תכיל לפחות קורס חינוך אחד, בו מוצעות לסטודנט/ית בחירה בין מספר אופציות לימודיות (בחירה הנו ערך מרכזי בתרבות דמוקרטית). כל מנחה בצוות ינחה את אחת האופציות בהתאם לכישוריו/ה ולחוזקותיו/ה. כך למשל צוות שנתון ב, עליו אני אמונה, יציע בשנה"ל האקדמית הקרובה לסטודנטים/ות בשנתון שלנו קורס בחירה בחינוך, בין מספר אופציות, שכל אחת מהן מייצגת תחום תוכן הקרוב ללבו/ה של המנחה- מיטל הרטמן תנחה קורס חינוך העוסק בפדגוגיה פמיניסטית, חן גורדון ינחה קורס בלמידה מבוססת מקום ואנוכי, עדי, אנחה קורס בשם "PBL  כסוס טרויאני בתוך מערכת החינוך הקונבנציונלית..".

לצד זאת חשוב לציין שתרבות דמוקרטית איננה אנרכיה, או בחירה שאין אחריות או סטנדרטים בצדה. צוות מסלול החממה עמל על יצירת נרטיב קוהרנטי ומתפתח לאורך כל שנות המסלול, הכולל דרישות ברורות מהסטודנט/ית, הנתמכות על-ידי הקורסים השונים הכלולים במסלול, ושואפות לתוצרים מוחשיים ובעלי ערך בעולם החברתי-חינוכי.

מנקודת מבטי האישית, החשיבות איננה בהכרח רק בהנחלת ערכי תרבות דמוקרטית לסטודנטים/ות, אלא ביצירת מסלול שגם אופן ניהולו והתנהלותו, תכניו וסגנון הנחייתם, מאפשרים, כולם יחד, סביבת התפתחות מאפשרת ברוח תרבות זו, גם לצוות המנחה עצמו.

 

המכון לחינוך דמוקרטי ישראל

דרך נמיר 149, תל אביב 62507 | טלפון: 03-7412729  | פקס: 03-7412723
www.outofsite.us/democratic | ide@outofsite.co.il

 

עיצוב: סטודיו נעם תמרי | בנייה: ניר דבורקין

 

חזרה אל

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן