זיהוי בעלי עניין

טבלה זו מזהה את בעלי העניין שייתכן שיושפעו מההחלטה ואשר ישפיעו על התוצאות של תהליך השיתוף. מידת ההשפעה (הן של הפרויקט על בעלי העניין והן מצד בעלי העניין על הפרויקט) תסייע לקבוע את מידת השיתוף והתקשורת שתידרש מול כל קבוצה/ פרטים.

בעל עניין

האינטרס/ מושפע או משפיע

ציפיות

מה אופי השיתוף?  *טבלת רמת השיתוף מצורפת בהמשך

   

בחר פריט.

   

בחר פריט.

   

בחר פריט.

   

בחר פריט.

   

בחר פריט.

   

בחר פריט.

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן