התחל“ה

המודל עושה זאת באמצעות שינוי סדירויות בית הספר ויצירת פרשנות חדשה למושג למידה - באמצעות חקירה משמעותית של תחומי העניין, מענה אישי לכל תלמיד, יצירת קבוצת השתייכות ופריצת חומות בית הספר, כך שהמרחב העירוני-קהילתי-עסקי יהפוך להיות לחלק בלתי נפרד ממרחבי הלמידה הפתוחים עבור התלמיד. המודל מוביל לשינוי במבנה בית הספר, בתפיסת הלמידה וההוראה, ובהגדרת תפקיד המורה, ומסייע בכך לתלמידים להביא לידי ביטוי את יכולותיהם ולממש את עצמם מבחינה מקצועית בשוק העבודה, תוך חיפוש וחקירה אישית של עצמם וסביבתם; המודל מעודד אותם לקחת אחריות על ההווה והעתיד שלהם. המודל פועל מתוך הבנה כי החינוך והאחריות על חינוך של דור העתיד אינם יכולים להיות מונחים על כתפיו של בית הספר בלבד, וכי יש לנהל אחריות קהילתית משותפת לטובת חינוך הדור הבא. תהליך זה מייצר חברה הפורצת את גבולות הניכור ומייצרת קהילה של יחסי גומלין, שותפות ואחריות.

איך פועל המודל ?

איך פועל המודל ?

התפיסה הבית ספרית מיושמת הלכה למעשה בשלושה היבטים מרכזיים:

תפיסת הלמידה

הלמידה בבית הספר מבוססת על תוכנית לימודים אישית. פעמיים בשבוע התלמיד יוצא למקומות ההתמחות בקהילה בהם הוא מלווה על-ידי מנטור מקצועי. אורך השנים, עובר התלמיד תהליך למידה מעמיק המתייחס למטרות למידה מגוונות ולמיומנויות שונות הקשורות לעולם העבודה. תוכנית הלמידה משתנה מתלמיד לתלמיד ומותאמת לצרכיו, יכולותיו וחזקותיו. בסיס הלמידה היא ההתנסות בעולם האמיתי; זוהי למידה פעילה, רלוונטית לתלמיד ולמקום העבודה, מאפשרת לתלמיד לבוא לידי ביטוי בצורה משמעותית. הליווי של איש מקצוע המומחה בתחומו – המנטור – מאפשר למידה מעמיקה ומקצועית. למידה שכזו משלבת מספר תחומי דעת בו זמנית בכל מקום עבודה ומחייבת למידה פעילה תוך כדי התנסות; זוהי למידה של ידע, מיומנויות והרגלים המשולבים זה בזה בו זמנית ובאופן טבעי.

תהליך הליווי האישי

על-פי התפיסה, כל תלמיד הוא שונה, יחיד ומיוחד ויש לאפשר לו לבטא זאת. לצד זאת, כל תלמיד זקוק לליווי משמעותי במסע ההתפתחות, החיפוש והצמיחה שלו וכן בקבוצת השתייכות. לצורך כך, משתייך התלמיד לקבוצת חונכות המהווה עוגן עבורו בתהליכי הלמידה, החיפוש האישי והחיברות. כל קבוצת חונכות מונה 18-15 תלמידים ומלוּוה על ידי חונך. החונך מלווה את הקבוצה כולה ואת כל אחד מהתלמידים באופן אישי ובאופן הוליסטי. החונך הוא זה שמסייע לתלמיד בבניית תוכנית הלמידה האישית, שומר על קשר עמוק ומשמעותי עם הבית וכן מסייע בתהליכי ההתמחות וההתנסות ובתקשורת עם המנטור. קבוצת החונכות עוברת יחד את מסע החיפוש ומסייעת לכל תלמיד בקבוצה להשיג את מטרות הלמידה שלו. במובן זה, התלמיד מלוּוה בתהליכים הבית ספריים על ידי קבוצת החונכות, משפחתו, המנטור, שמהווה מודל מקצועי, ועל ידי החונך, המלווה את התלמיד באופן אישי ומתכלל את מסע הלמידה וההתפתחות של התלמיד במעגלים השונים.

מעגלי השתייכות

התפיסה הבית ספרית מרחיבה את מושגי מעגלי השתייכות של הפרט. במובן זה, בתי הספר בנויים בצורה שמעודדת כבוד אדם, מעורבות קהילתית ותחושת שייכות. בתי הספר הם בני כ-150 תלמידים בלבד, בהם כולם מכירים את כולם ונוצרת אווירת שותפות, מעורבות וכבוד. מידי בוקר, נפתח בית הספר במפגש ”אסוף אותי בית ספרי“ up me pick.
בו חוגגים הצלחות תלמידים, חושפים אפשרויות להתמחות בקהילה, דנים בסוגיות בית ספריות ועוד. כל תלמיד משתייך לקבוצת חונכות המהווה עבורו בית, מרחב הכלה והתייחסות. יציאתו של התלמיד אל מחוץ לכותלי בית הספר ועבודתו במקום ההתמחות מאפשרות אחריות קהילתית רחבה. מבחינה זו התלמיד מרגיש שייך לקהילות היוצאות מתוך הבועה הבית ספרית, והקהילה מקבלת הזדמנות להיות שותפה בחינוך הילדים. בתי הספר שמים דגש על ליווי משפחתי כולל ועל תקשורת רציפה המערבת את ההורים במטרות הלמידה ובתהליכים האישיים, הלימודיים, המקצועיים והחברתיים שהתלמיד עובר.

צוות ההוראה – החונכים

במרכז התוכנית עומד החונך, האחראי על קבוצה בת 15 עד 18 לומדים. החונך הוא הדמות המלווה והתומכת בתהליכי הצמיחה וההתפתחות של התלמיד, הן בבית הספר והן במקום ההתמחות. החונך מכיר את התלמיד על ייחודיותו, ומעודד אותו לבוא לידי ביטוי ממשי בתהליכי הלמידה וההתמחות. לצורך כך, יוצר החונך דיאלוג משמעותי ומקדם עם התלמיד, מלווה אותו בגיבוש מטרות ויעדים, ובונה עימו תוכנית למידה אישית המותאמת לצרכיו. החונך מהווה את החוליה המקשרת בין כל הגורמים בתהליך – התלמיד, בית הספר, המנטור – מקום ההתמחות והמשפחה.
החונך יוצר גשר בין כל הגורמים ומעודד אותם ליצור שפה משותפת ותוכנית עבודה שתתמוך בתלמיד. במקביל, עובד החונך עם קבוצת החונכות שלו, המהווה עוגן לתהליכי הלמידה והליווי. בתוך הקבוצה נבנה אקלים קבוצתי מוגן, מכיל ומעודד שיח, המאפשר התפתחות אישית עבור כלל חברי הקבוצה. קבוצת החונכות היא קהילת למידה המהווה גם מקור תמיכה, ועל החונך לבנות אותה ככזו. תפיסת תפקיד ההוראה של החונך היא של מורה אינטר-דיסציפלינרי, המסוגל להנחות וללמד תהליכי הוראה מגוונים ובתחומי דעת שונים, כאשר נקודת המוצא להוראה היא התמקדות במיומנויות ובצרכי הפרט של התלמיד. תוכנית הלמידה מותאמת לתלמיד אישית ומאפשרת לו להתנסות ולפתח את חזקותיו.

לקריאה נוספת

חזרה אל

הנה עוד חומרים שיעניינו אותך:

התחל"ה- המתכון הבדוק ליצירת תרבות בית ספרית ממוקדת אדם

מדריך מלווה חונכות

המדריך להערכה

המדריך למנטור

מדריך למנהל – מבנה ארגוני ותרבות

מדריך למידה מבוססת פרוייקטים

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן