התחום המוניציפלי

גיליון 01
דצמבר 2016

תרבות
דמוקרטית

מגזין המכון לחינוך דמוקרטי

כיצד מנווטים בסבך העירוני של ריבוי קולות וצרכים?

תהליך שיטתי ליישום תרבות המאפשרת לחזק את המשילות ביישוב, ואת יכולת הפרט והקהילה להשפיע על איכות החיים במקום בו הם חיים. דוגמא אקטואלית

מאת דורית בן יהודה

רשויות לא תמיד מצליחות לנווט בתוך מה שנראה כריבוי קולות וצרכים ומוצאות עצמן לא אחת מגיבות לדרישות, במקום לנקוט בצעדים פרואקטיביים

בתהליכים בהם אנו מלווים רשויות מקומיות, הנהגת הרשות רותמת את כל מחזיקי העניין לעיצוב תהליך רלוונטי למקום.

המשתתפים חוקרים יחד את הסיפור המקומי, החיבורים האישיים שלהם לסיפור זה ובוחרים ביטויים מעשיים למערכת החינוך ולמערכות הקהילה הנוספות, שיבטאו את הצרכים הקהילתיים הייחודיים שלהם באופן הטוב ביותר.

תהליכים אלה מבקשים לחזק את שייכות התושבים ושביעות רצונם מהישוב, לצד צורכי הרשות בהתחדשות ובמענים איכותיים לשינויים ולאתגרים הגדולים במציאות.

אנו עושים זאת תוך שימוש בכלי הנחייה ועבודה המעודדים חיבור בין ריבוי הגורמים, המערכות והשותפים.

דוגמא אקטואלית היא תהליך בניית התכנית האסטרטגית- פדגוגית ביישוב "כוכב יאיר צור יגאל":

הנהגת היישוב פנתה למכון בבקשה לקיים מהלך שיתופי של בניית תמונת עתיד ובהלימה הצעה לתכנית אסטרטגית 4 שנתית למימושה.

במהלך שערך כ- 7 חדשים כיננו מסגרות פעולה, שכללו פורום אסטרטגי יישובי בשיתוף הנהלת המועצה והנהגת ההורים היישובית ופורום מנהיגות חינוכית, בנוסף שיתפנו פורומים קיימים, כמו ועדת חינוך יישובית ומליאת המועצה.

התהליך נבנה כך, שלקח בחשבון ממצאי מיפוי שנערך ביישוב שנה קודם, ואשר הצביע על חזקות היישוב, כמו גם על האתגרים הניצבים לפתחו.

הפורומים השונים הגדירו את הערכים החשובים ליישוב וכן 4 שאלות יסוד, שלהן התכנית האסטרטגית, שנבנתה נותנת מענים.

לאורך התקופה נפגשנו עם אנשי חינוך ובעלי עניין מקהילות היישוב וההנהגה שלו, תוך שאפשרנו להציג תפיסות ועמדות לגבי העתיד הרצוי עבור מערכת החינוך היישובי בקונטקסט הקהילתי.

המכון לחינוך דמוקרטי ישראל

דרך נמיר 149, תל אביב 62507 | טלפון: 03-7412729  | פקס: 03-7412723
www.outofsite.us/democratic | ide@outofsite.co.il

עיצוב: סטודיו נעם תמרי | בנייה: ניר דבורקין

חזרה אל

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן