הקמת בתי ספר דמוקרטיים

משנת 1987 מסייע המכון בהקמת בתי ספר דמוקרטיים בישראל, מאז הוקמו עשרים וחמישה בתי ספר דמוקרטיים חלקם במסלולים שונים.
התכנית שהמכון מציע הינה תכנית לליווי והנחייה משנת ההקמה ועד תום השנה החמישית לקיומו של בית הספר.
התכנית הינה כללית, תכנית ייחודית תיבנה לכל קבוצה ויישוב בהתאם לצורכיהם על בסיס העקרונות שיוצגו להלן.

היתרונות שבהקמת בית ספר דמוקרטי

  • הקמת בית ספר דמוקרטי בישוב מגדילה את ההיצע והמגוון החינוכי והתרבותי בקהילה בה ביה"ס משתלב.
  • בדומה לתועלת הצומחת מעידודה של תעשייה עתירת יד ע, הקמת גני שעשועים שיפור פני העיר ועוד, מפעל ההקמה וקיומו של בית ספר דמוקרטי – מהווה מוקד משיכה לאוכלוסייה השמה את מערכת החינוך בראש סדר העדיפויות שלה.
  • בית ספר דמוקרטי מתאפיין בתרבות דמוקרטית ובחדשנות חינוכית ומקדם את הקהילה בתוכה הוא פועל: להתחדש, לפעול וליצור תוצרים יצירתיים ופורצי דרך שיבטאו שונות, מחשבתית ויצירתיות.
  • בית הספר יוצר דיאלוג בין חלקי האוכלוסייה השונים, ושם דגש על חינוך לפעילות למען הקהילה.
  • הקמת בית ספר דמוקרטי מייצרת תחושת מעורבות מצד ההורים תושבי המקום, ומחויבות כלפי הרשות התורמת באופן ייחודי לרווחתם.
  • בית ספר דמוקרטי מספק מענה בתפיסותיו החינוכיות גם לילדים החווים קשיים בבתי הספר הקיימים ויאופיין ברמת אלימות נמוכה בין התלמידים של היום והאזרחים של המחר.

איך מקימים בית ספר דמוקרטי, כיצד מתחילים?

קיימות ארבע "אבני יסוד" בתהליך הקמת בית ספר דמוקרטי:

  • מקבוצת ההקמה עד לגיבוש קהילת בית הספר – מסע לימודי אל החינוך הדמוקרטי.
  • "בית הספר הדמוקרטי שלי" – ממחשבות להגדרות .
  • בית הספר הדמוקרטי כחלק ממארג בתי הספר בישוב – הקשר עם הרשות המקומית.
  • "מוכר שאינו רשמי " "מוכר ורשמי" ומה שביניהם – הקשר עם משרד החינוך.

אלה רק "אבני היסוד", "האבנים הגדולות", בשלב הראשון כדאי לגבש את קבוצת ההקמה, אותם אידיאליסטים חדורי מוטיבציה יוזמים ויצירתיים שייבחרו להוביל את תהליך ההקמה, סביבם תתגבש קהילת בית הספר שלכם, הדרך הטובה ביותר היא לקיים חוגי בית שיעסקו בנושאי החינוך הדמוקרטי, ולפרסם את קיומם בישוב, איך מארגנים חוגי בית? מי ינחה אותם? במה מתחילים?
"אבני יסוד" אלה והנושאים הנובעים מהן דורשים ליווי והנחייה שוטפים בתהליך ההקמה ולאורך שנות קיומו של בית הספר. ייחודו של בית הספר הינו בתפיסת העולם ובגישה הייחודית שעל בסיסה הוקם, על כן ליווי של גורם מקצועי חיצוני המעורה בתחומי החינוך הדמוקרטי משמש תומך ועוגן רעיוני בתהליך ההתפתחות הבית ספרי.
לאור המורכבות של הקמת בית ספר דמוקרטי ומתוך הכרות עם קבוצות בהקמה, יצירת התקשרות ארוכת טווח והתחייבות כלכלית בתחילת הדרך, מהוות מעצור בדרך להגשמת החלום.
המכון הדמוקרטי מציע, על כן, שתי דרכי פעולה, האחת תכנית הכרות, והשנייה תכנית בליווי מלא.
ייחודן של תכניות אלו הוא בעובדת היותן ממוקדות וקצרות טווח, שיאפשרו לקבוצה לקדם את תהליך ההבשלה של רעיון הקמת בית הספר ולבחון את היתכנותו תוך יצירת תשתית רעיונית המבוססת על למידה משמעותית.

הנה עוד חומרים שיעניינו אותך:

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן