הצעה לסדירויות חינוך אישי בבה"ס יסודי

מבנה חינוך אישי בבתי הספר היסודיים

הצעה למבנה חינוך האישי בבתי ספר יסודיים כפי שהוצע למנהלי בית ספר בהוד השרון:
בעקבות מפגש שנערך בהשתתפות פיקוח משרד החינוך, מינהל החינוך הוד השרון והמכון הדמוקרטי – התגבשה הצעה למבנה כפי החינוך האישי בבתי הספר הסודיים שיפורט להלן.
העקרונות המנחים מתייחסים למספר מימדים:

 1. יצירת חוויית חינוך אישי משמעותית עבור הילדים.
 2. משאבי שעות חינוך כוללים הקיימים בביה"ס ומאוגמים לכדי שפה אחת – חינוך אישי + מפתח הלב + כישורי חיים) .
 3. משאב ההדרכה  למורה הנחוץ לקיום מיטבי של התהליך.
מבנה חינוך אישי בית ספרי:
אנו מציעים שני מבנים שונים:
אחד לשכבות ה'-ו' ושני לשכבות א'-ד'.
זאת בהתחשב בהקצאת השעות לתחום.
שכבות ה'-ו'
בשכבות אלו ננסה לקיים מודל מורחב של החינוך האישי שיכלול עבור התלמיד את היישומים הבאים:

 1. כל תלמיד ישתתף בשחרית אחת בשבוע בכתה שלמה
 2. כל תלמיד ישתתף בשחרית אחת בשבוע בחצאי כתה: קבוצה אחת בהנחיית המחנכת וקבוצה שנייה בהנחיית מורה מורה מקצועית שתהווה מחנכת נוספת לכתה.
 3. כל תלמיד בכתה ישתתף אחת לשבוע בשעה פרטנית של המחנכת/המורה המקצועית המחנכת (על פי שייכותו אליה בחלוקה לחצאי כתות. כלומר כל מחנכת/מורה מקצועית מקיימת שיח רגשי פדגוגי שבועי בקבוצה קטנה עם כל אחד מחברי הקבוצה). הקבוצות הללו ישמרו על מבנן לאורך כל השנה.

מבנה זה מחייב הוספה של שעת חינוך אחת לכתה. השעתיים האחרות הן איגום של שעות מפתח הלב וכישורי חיים.

שכבות א'-ד'
בשכבות אלו יתקיים מבנה מצומצם יותר, בשאיפה להתרחבות בשנים הבאות.
מבנה זה משתמש בהקצאת שעות כישורי חיים ומפתח הלב לכל כתה.

 • קיימת הצעה להוספת שעה כיתתית שלישית , שתילקח משעות השפה – כחלק מיישום יעדי ההבעה בעל פה בתחום השפה. מפקחת בתי הספר תתן תשובה על כיוון זה בהקדם.

כמו כן, ייושם החינוך האישי בשתיים – חמש  משעות ההנחיה הפרטניות של המחנך.
המבנה המוצע:

 1. כל תלמיד ישתתף בשתי שעות שחרית בכתה מלאה בהנחיית מחנכת הכתה.
 2. כל תלמיד ישתתף בקבוצה פרטנית בהנחיית מחנך הכתה (אחת לשבועיים /חודש).
מבנה ליווי והנחייה לתמיכת מסגרות אלו:
 • ליווי בית ספרי ע"י מנחה החינוך האישי מתקיים אחת לשבועיים.
 • ההנחייה  תתמקד בצוות המחנכים + מורים מקצועיים מחנכים של שכבות ה' – ו'.
 • צוותי המחנכים של שכבות א'- ד' ישתתפו בהשתלמות החינוך האישי.
 • נבחנת אפשרות לתגבר את ההנחייה בבתי הספר אם על ידי המכון ואם על ידי הייעוץ. אנו עושים מאמץ לייצר תמונה בהירה יותר עד סוף החודש
מבנה יום ליווי מנחה החינוך האישי:
שעה 1 – ביקור בשחרית ה' – ו'
שעה 2 – משוב (אם אפשר בקו של שתי מחנכות הכתה)
שעה 3 – מחנכי שכבת ה' + מורים המקצועיים שמשמשים כמחנכים
שעה 4 – מחנכי שכבת ו' + מורים מקצועיים שמשמשים כמחנכים
שעה 5 – יועצת/ רכזת פדגוגית/צוות היגוי
שעה 6 – מנהלת/צוות היגוי
שעה 7 – 9 – השתלמות מחנכים כלל בית ספר + מורים מקצועיים שמחנכים בשכבת ה' – ו'
לסיכום: מחשבות על אבני מפתח להצלחה בית ספרית ביישום החינוך האישי:
 1. ראיית החינוך האישי כתפיסת עולם – החינוך האישי כתפיסה הוליסטית שלמה הנוגעת בכל אורחות החיים של קהילת בית הספר ושל הפרט שבתוכה.
 2. הנהגת התהליך על ידי מנהלת בית הספר – את מנהיגת בית הספר והתהליך הוא שלך קודם כל  – את עם עצמך ועם הצוות החינוכי של בית הספר.
 3. קיום 3 מפגשים שבועיים, לפחות, של תלמיד עם המבוגר המשמעותי במסגרות השונות – זהו מינימום הכרחי ליצירת תהליך עמוק ומפרה עבור הילדים.
 4. הקדשת זמן קבוע להנחייה קבוצות קטנות למחנכים ולמורים המקצועיים המחנכים בשכבת ה-ו, במהלך יום ההנחייה של מלווה החינוך האישי  – מפגש הכרחי ללמידת עמיתים, שיתוף ותמיכה בהתייחסות שכבתית וזוגית ( מחנך + מחנך מורה מקצועי).
 5. קיום השתלמות למורים המיישמים ולכלל חדר המורים – המורים נמצאים בתהליך למידה והתפתחות מתמידים בשנה זו בהסתגלות ולמידה של שפה חדשה. מסגרת למידה קבועה קריטית לתחושת הבטחון והמעורבות של המורים במהפכה.
 6. התכנסות דו שבועית של ועדת היגוי בית ספרית לחשיבה הוליסטית על תמונת העתיד של ביה"ס כבית ספר חינוך אישי – זה המקום לברור עמוק ופנימי  על המהות הבית ספרית, המקום להעז לחלום את כל החלומות החינוכיים , להיטען בכוחות לעשייה חדשנית, לפרוץ את גבולות הקיים, לתכנן את היעדים להשגה ואת הדרך לכבוש את פסגת החלומות.
 7. מותר ואף חשוב להעתיק… שיתוף ולמידת עמיתים עירונית – אתם מוזמנים לשתף את כולנו במחשבות , הצעות, רעיונות, דברים שמצליחים, אבני דרך שאתם מזהים – לצמיחה של כולנו !

בהצלחה גדולה,
צוות החינוך האישי בהוד השרון.

הנה עוד חומרים שיעניינו אותך:

צ'ק אין

חינוך אישי בתיכון- מהות, תהליך, מתודות

מדעי ההשתפרות- מעגל ״תן-קח״ תכנון

טיפול חכם בזכויות יוצרים כתנאי לשיתוף פעולה

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן