הערכה מקדמת – מטרות ורקע

הערכה דיאלוגית מקדמת מלווה תהליכי שינוי פדגוגיים בבתי ספר שתומך בלמידה ההתנסותית

מטרת המודל

הערכה דיאלוגית מקדמת מלווה תהליכי שינוי פדגוגיים בבתי ספר שתומך בלמידה ההתנסותית

מטרת המודל היא יצירת מערך הערכה שעקרונותיו הולמים את העקרונות המרכזיים של למידה משמעותית:

  • הערכה רלוונטית לתלמיד
  • הערכה המאפשרת בחירה וביטוי עצמי
  • הערכה המתייחסת למצוינות אישית על כל גווניה
  • הערכה ששותפים לה מגוון מעריכים
  • דרכי הערכה שנקבעות על ידי מגוון גורמים, ובהם התלמיד עצמו
  • הערכה שימושית ללמידת המשך

ישום תפיסה זו נעשה תוך אימוץ מודלים המדגישים את רעיון הלמידה ההתנסותית >>
למשל:

למידה הכוללת התמחויות בתחומים שונים

ביטויה המוחשי של תפיסת הערכה כזו היא פיתוח כלים שייצרו התאמה מרבית
בין –"מה מעריכים" ל –"איך מעריכים"
מודל זה בא לענות על 4 שאלות מרכזיות בהערכה:

  • מה מעריכים?
  • איך מעריכים?
  • מי מעריך?
  • מתי מעריכים?

רקע

הערכה היא פעילות של תיאור ושפיטה של דברים שונים למטרות שונות והיא חלק בלתי נפרד מתהליך ההוראה עצמו.
מבחנים סטנדרטיים אינם תואמים לתפיסות ההוראה והלמידה של תקופתנו ולכן התעורר עניין בכלי הערכות ביצוע כגון משימות ופרויקטים שונים. כלים אלו מממשים באופן יעיל יותר את מדידת מידת המסוגלות של התלמידים ליישם בתנאים של "העולם האמיתי" את הידע, את המיומנויות ואת יכולות ההבנה שרכשו בבית הספר. יותר ויותר מורים עושים שימוש בכלי הערכות ביצוע, והשפעתם של כלים אלו ניכרת גם בתכניות ההערכה האזוריות (למשל, ההחלטה על תכנית למידה מבוססת פרויקטים כבגרות חלופית בעיר חולון, ובתכניות ההערכה הארציות (למשל, "רפורמת 70/30.")
*הערת שוליים- ג'יי מקטי ומאמרו המזכיר דברים אלו

לקריאה נוספת

הנה עוד חומרים שיעניינו אותך:

למידה בניהול עצמי SML

השתלמות תפיסות הערכה בית ספר מרחב

הערכה חלופית כמקדמת למידה משמעותית

הערכה דיאלוגית – הצבת מטרות ויצירת שקיפות של יעדי הלמידה

הערכה דיאלוגית – כיצד בונים תכנית הערכה?

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן