הליך פיטורים

הליך פיטורין מותאם למכון הדמוקרטי

ינואר 2019. נוצר על ידי פורום תנאי העסקה לאחר משוב מכל עובדי ועובדות המכון.

הליך פיטורין מותאם למכון הדמוקרטי

ינואר 2019. נוצר על ידי פורום תנאי העסקה לאחר משוב מכל עובדי ועובדות המכון.

רציונל:

פורום תנאי העסקה התבקש לתכנן מודל פיטורים חלופי, מותאם לערכי המכון ועומד בדרישות החוק. לתחושת משאבי אנוש, בהליך הפיטורים, כפי שהוא כיום, יש צרימה ופער בינו לבין התרבות הדמוקרטית והשיתופיות הקיימת במכון.
חשוב לנו לייצר הליך שמבוסס על הוגנות, שקיפות ושיתופיות ולאזן את המבנה ההיררכי הקיים בהליך פיטורים, בו מקבלי ההחלטה הם המנהלים. בנוסף, חשוב שבמקביל למעורבות עובדים בקבלת עובדים לארגון, תהיה גם מעורבות בסיום עבודה במכון.
בהליך, כפי שמתקיים היום, ההחלטה על הפיטורים היא בידי המנהל.ת הישיר.ה ומנהלת משאבי אנוש. כאשר מדובר במנהלים, גם המנכ"לים מעורבים בתהליך. חלק מההליך הוא שיקוף הקשיים, מתן זמן לשיפור ושינוי. אם אין שינוי, העובד.ת מוזמן.ת לשימוע על מנת לאפשר לכל צד להשמיע את דברו. בשימוע נוכחת מנהלת משאבי אנוש ומנהל.ת ישיר.ה. לעובד.ת יש אפשרות להזמין לשימוע את מי שרוצה, כולל עורכ.ת דין.
בהליך החוקי הנ"ל אנחנו מבקשים לחולל שינוי.
ההליך ינוהל על ידי צוות קבוע המורכב ממנהלת משאבי אנוש ועובד.ת  אשר מתמקצעים בהליך פיטורים הוגן. צוות זה מחויב לדיסקרטיות מוחלטת. העובד.ת שותף.ה לקבלת ההחלטה ועמדתו שוות ערך לעמדת מנהלת משאבי אנוש.  העובד.ת ומנהלת משאבי אנוש, ביחד עם המנהל.ת הישיר.ה, הם הצוות שעוסק בפיטורי העובד.ת וחובתם לשקול את שני הצדדים. העובד.ת ת.יבחר על ידי מנהלת משאבי אנוש וחבר.ת פורום תנאי העסקה. יצא קול קורא לשני אנשים לקחת חלק בצוות הפיטורין, כדי שתהיה אפשרות להחליף את העובד.ת במקרה של מעורבות מקצועית ואישית בפיטורי עובד.ת מסוים.ת.

קריטריונים להגשה לקול קורא-

  • היקף משרה של 60% ומעלה
  • ותק החל משנה שלישית

שלבי הליך פיטורים:

כאשר יש מחשבה על פרידה שלא מרצון, על המנהל.ת הישיר.ה לשוחח עם העובד.ת ולאפשר ניסיון לשיפור. בשלב זה על המנהל  לעדכן את צוות הפיטורים. אם הניסיון לא צלח, מערבים את צוות הפיטורים. צוות הפיטורים יכול להחליט אם לערב מגשר.ת בהליך.
יבחרו מגשרים מתוך הארגון בהליך של קול קורא ובהתאם למקצוענות בגישור. ימונו שני מגשרים כדי לאפשר בחירה והתאמה לשני הצדדים. תהיה אפשרות גם לגישור חיצוני במקרים מיוחדים. על שני הצדדים להסכים על הליך הגישור והמגשר.ת. הצדדים יפגשו מספר מוגבל של פגישות. היה והליך הגישור לא מצליח, יחזור המקרה לצוות הפיטורים.

הארות:

  • ההליך כולו יעמוד בדרישות החוק.
  • לצורך גישור חיצוני ישורין כסף בתקציב  משאבי אנוש.
  • ההליך יהיה קצר ככל האפשר·
  • בתום שנת עבודה במודל זה יתקיים משוב והוא יבחן.

לקריאה נוספת

הנה עוד חומרים שיעניינו אותך:

מודל לפיתוח עסקי במכון

נוהל נסיעות במכון

כתיבה אינטרנטית

מידע שימושי

נוהל חופשות במכון

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן