הכלה

הכלה היא פרקטיקה חברתית/חינוכית המבוססת קודם וראשית לכל על תפיסה ערכית. הפילוסופית הפוליטית מרתה נוסבאום שמה במרכז היכולת הבסיסית האנושית את המושגים השתייכות, אינטראקציה בין בני אדם -מקצועית וחברתית, והגנה מאפליה על כל רקע שהוא. ההשתייכות והאינטראקציה החברתית כיכולות או זכויות בסיסיות, מזמינות אותנו כאנשי חברה וחינוך להפנות את הזרקור ולבחון את  מרחבי החיים המשותפים דרך פריזמה זו, ואת ההיתכנות להשתייכות של כל אדם באשר הוא למרחבים אלו, מתוך תפיסה שחיבור בין בני אדם (להבדיל מהפרדה) הוא תנאי לרווחתו האנושית, ומהצד השני ההבנה שמרחב מגוון הוא מרחב טוב יותר לכל אדם באשר הוא אדם, ולחברה כולה. לפני מספר שנים נוסח ע"י המזכירות הפדגוגית  במשרד החינוך "יעד ההכלה". עיקרו של היעד היה "שילוב כלל הלומדים במערכת החינוך הרגילה". במסגרת היעד הוקצו משאבים רבים ומכובדים ל"הכנתם" של הלומדים בעלי הצרכים המיוחדים להשתלבות בכיתות הרגילות. אופן הניסוח מעיד על הפעולה המרכזית אליה כיוון הריבון כפעולת שילוב, משמע שכלול היכולות של הפרט (ובמקרה זה כיוון היעד אך ורק לאוכלוסייה המוגדרת כבעלת צרכים מיוחדים), להתאים עצמו למרחב הבית ספרי הקיים. תפיסת ההכלה החינוכית כפי שנוסחה ע"י טוני בות' בתחילת העשור הראשון של המאה ה-21 שואפת לתנועה אחרת לגמרי ומפנה את זרקור האחריות מהפרט ה"אחר" אל המרחב המשותף. הכלי המרכזי שפיתח בות', יחד עם שותפו מל איינסקו וקבוצה שכללה אנשי קהילה/רשות ומחנכים, נקרא אינדקס ההכלה.

מאת נועה זנדבנק

אינדקס ההכלה

 width=אינדקס ההכלה מזמין ארגון חינוכי (וכל ארגון אחר), לקיים תהליך רפלקטיבי שתכליתו יצירת תרבות מכילה, ניסוח מדיניות מכילה, ופיתוח תכנית עבודה מכילה. בליבת התהליך המוצע מיפוי וזיהוי החסמים המונעים מקבוצות מסוימות ויחידים להשתייך אליו, ולמצות את ההזדמנויות הטמונות בו. בבסיס הכלי התפיסה כי כל אדם וכל קבוצה פגיעים ומועדים להדרה, וההתייחסות מכאן אינה לפלחים מסוימים בחברה, כמו הנטייה הקיימת בשיח השילוב להתייחס אך ורק לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים. האינדקס "מזהיר" מפני הדרה של קבוצות שונות במובן הרחב ביותר, ומתייחס לחסמים בממדים השונים של בית הספר. באמצעות שאלות מיפוי הוא מזמין את הצוות לזהות הדרה של מורים חדשים, מהגרים (תלמידים והורים כאחד), על בסיס שפה,  מגדר, זהות מינית, דת, גיל, עמדה אידאולוגית וכל אבחנה אחרת העולה על הדעת. בכך, תפיסת ההכלה והאינדקס בראשה,  מאתגרת את המושג "נורמאליות" שכן היא מכירה ואף מוקירה את ייחודיותו של כל אדם, הרבה מעבר לקטגוריזציות מוכרות כמו "בעלי צרכים מיוחדים".
האינדקס מסייע לבית הספר להאיר את הפינות החשוכות ביותר- מתכנית הלימודים, ועד למבנה הפיזי, ומסייע בכך לקידומו של בית הספר כמרחב מכיל, ובתנאי שיאתגר את עצמו בשאלות על מבנים ופרקטיקות בליבתו.

לקריאה נוספת

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן