החממה בתכנית שבילים

תוכנית 'שבילים' להכשרת אנשי חינוך פורצי דרך במרחב הדרומי

במסגרת התוכנית האקדמית מופעל מרכיב מרכזי בהכשרה- 'החממה' היא תוכנית ארבע-שנתית המיושמת בקבוצות שבכול אחת מהן עד 14 סטודנטים.
ה"צמחים" הגדלים בחממה הם הסטודנטים המונחים בידי ה"גנן", המנחה (ה"חומם"). "הקירות השקופים" של החממה הם התהליכים הקבוצתיים המשמשים ראי לחברי הקבוצה ומטרתם לאפשר להם התפתחות אישית ומקצועית מיטבית ולהכשירם להיות אנשי חינוך פורצי דרך. פרויקט החממה הוא בלבו של תהליך הלימודים, ולאורך ארבע שנות הלימודים מחויב כל סטודנט בשעתיים שבועיות של עבודה קבוצתית ובהשתתפות בשתי שיחות חונכות אישיות עם החוממים שלו בכל סמסטר. הסטודנט מחויב גם בהפקת פרויקט חינוכי – אישי, חברתי או סביבתי – עד תום הלימודים. מסלול הלימודים בתוכנית "שבילים" – שפרויקט החממה הוא, כאמור, חלק ממנה – מזמן לסטודנט חוויית לימודים המשולבת בקהילה השואפת להיות קהילה דמוקרטית. בקהילה זו הוא יכול להשפיע ולבטא את ייחודיותו.
פרויקט החממה התעצב בתכנית להכשרת מורים של המכון לחינוך דמוקרטי. הרעיון שבבסיסו הוא ליווי תהליכי התפתחות אישיים ומקצועיים של מורים לעתיד. ליווי זה יכשיר סטודנטים להיות מורים שתפקידם אינו רק העברת ידע דיסציפלינארי, אלא גם יצירת מפגש אותנטי ומעצים עם תלמידיהם, כמחנכים דיאלוגיים. את החינוך הדמוקרטי מובילה תפיסה שלפיה חינוך לערכי הדמוקרטיה, לכבוד האדם ולעצמאות הוא מטרה מרכזית בשדה החינוך. החינוך הדמוקרטי מעודד היכרות של האדם עם עצמו – על שאיפותיו, על ייחודיותו, על האותנטיות שלו – וזאת בדרך של עבודה עצמית הכוללת פיתוח חשיבה ביקורתית וטיפוח אינטליגנציה רגשית. כל אלו יקדמו אותו להיות יוזם ויוצר במסגרת התחומים שמעניינים אותו, תוך כיבוד זכויותיהם של בני האדם בסביבתו הקרובה ובסביבתו הרחוקה. לפיכך החממה מתמקדת בהכשרת אנשי חינוך אקטיביסטים המכירים את עצמם, מנהלים את תהליכי הלמידה שלהם ויוצרים קשרים עם סביבתם.

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן