הגן הזה הוא אני – השתלמות

בתהליך הלמידה של מודל "הגן הזה הוא אני" בגני רמת גן, נערכו מפגשי השתלמות לגננות ולסייעות. הבסיס להשתלמות הוא התפיסה שעבודת הצוות היא מפתח להטמעתם של מודלים פדגוגיים חדשניים ושל ערכים דמוקרטיים. לפניכם הסילבוס של שלושה מהמפגשים.

מפגשי השתלמות הגן הזה הוא אני

מפגש ראשון – התבוננות על הקשר בין ערכים אישיים להתנהלות בגן.

מפגש שני – חקר של סדירויותבגן ומשמעות השינוי שלהן.

מפגש שלישי – תכנון מרחב עצמאות.

מפגש ראשון – הגן הזה הוא אני

מטרת המפגש: התבוננות על הקשר בין ערכים אישיים להתנהלות בגן.

1. תרגיל דיאלוג – מעגל פנימי מעגל חיצוני (60 ד')

הנחיה ראשונה: בזוגות. השלמת משפטים. כל אחת אומרת משלימה את המשפט שמקריאה לה חברתה:
הכי הפתיע אותי בגן כש…
אני הכי נהנית בגן מ…
אני הכי גאה בעצמי (כגננת)..
הייתי רוצה לוותר על…
כשאני חושבת על הגן שלי אני מרגישה ש…
הנחיה שניה: בסיום הסבבים כל אחת רושמת לעצמה על דף את התשובות שענתה קודם לכן באופן ספונטני
הנחיה שלישית: בזוגות. עבודה עם טבלה
עכשיו כשיש לכל אחת 5 משפטים.
ממלאים את המשפטים בטבלה בטור הראשון.
בטור השני עונים על השאלה": "האם אני יכולה לראות מתוך המשפטים שכתבתי מה אני צריכה או מה חשוב לי בגן?"
דוגמא – אם השלמתי את המשפט "אני הכי גאה בעצמי כגננת כשהורה מבקש לרשום את הילד השני לגן", יכול להיות שמה שחשוב לי הוא "הערכה מההורים".

השלמת המשפטים מה חשוב לי  כגננת
אני הכי גאה בעצמי כגננת כשהורה מבקש לרשום את הילד השני לגן הערכה מהורים

מומלץ לערוך סבב במליאה של כמה דוגמאות לשימוש בטבלה
הנחיה רביעית: בזוגות. בעקבות דוגמא במליאה. איך כל מה שאת חושבת, מרגישה וחווה משפיע על ההתנהלות שלך בגן?
לבקש דוגמא מגננות, (או להמשיך עם הדוגמא שהתחלנו איתה קודם: הערכה מההורים).
ייתכן שההשפעה היא בכל שאני שאני שמה דגש על שיתוף הפעולה שלי עם ההורים. עוד אפשרות של השפעה היא שאני מוותרת מהר מידי על העקרונות שלי מול לחצי ההורים.
הנחיה חמישית: סבב במליאה – משהו שגיליתי על עצמי או על התפקיד שלי בגן.

2. איזו גננת אני רוצה להיות? 40 דק'

הנחיה ראשונה: בירור פנימי. יצירת תוצר קבוצתי
אחרי שהתבוננו על עצמנו ואנחנו מבינות שמי שאנחנו משפיע על הגן – נשאל את עצמנו:
"מה חשוב לי שיקרה לילדים בגן שלי השנה?"
כותבים על סטריפ ( strip) של בריסטול את מה שחשוב לי.
כל אחת משתפת ותולה על הבריסטול המשותף שלנו.
הנחיה שנייה: סיום המפגש – הבריסטול מלווה אותנו כל השנה.
אפשר להציע שם לבריסטול הזה.
המלצה: לשלוח את תמונת הבריסטול למשתתפות ולפתוח עם הבריסטול את המפגש הבא

מפגש שני – הגן הזה הוא אני?

מטרת המפגש: חקר של סדירויות בגן ומשמעות השינוי שלהן.

1. תרגיל פתיחה:

אפשרות א': "הרוח נושבת"
אפשרות ב': לפתוח את התיק ולהוציא ממנו משהו שהיו צריכים להוציא אותו מזמן. מה מנע ממני להוציא את הדבר הזה עד עכשיו. (יש לזה קשר ישיר לאיך האוטו שלכן נראה).
אפשרות ג': אפשר לעשות דוגמא במליאה עם סרגל אנושי (בהתייחס לעובדה שכולן קמות בבוקר וכולן צריכות להסתדר – מימין לשמאל להסתדר לפי כמות הפעולות שכל אחת עושה בבוקר)

2. מהי סדירות? (45 דק')

הנחיה ראשונה: מתחלקים לזוגות. מתחלפים בתורות
מבקשים מכל אחת לתת דוגמה לסיטואציה מחיי היום יום (ארוחת בוקר, התנהלות בימי שישי בערב, התנהלות בוקר וכד) ולשתף בה את חברתה.
החברה מקשיבה ורושמת התנהגויות ומבנים ארגוניים מתוך הסיטואציה.
המספרת תנסה להסביר לעצמה מה הוא המקור לארגונים וההתנהגויות. האם נובעים ממחשבה? מערך? מעצלות? מהנחתה של בן הזוג? מתוך הרגל או מסורת מהבית?
הנחיה שנייה: הסבר- סדירויות
כמו בכל החיים- מתרחשות גם בגן. ה"תרבות הארגונית" בכל מקום מספרת בפועל את הסיפור של המקום. כדאי להיעזר בדוגמאות מתוך מצגת המכון בנושא סדירויות בשירות הפדגוגיה.
הנחיה שלישית: ממלאים את טבלת הסדירויות בגן 20-30 דק'
ממלאים לפי 3-4 קטגוריות בטבלה ומשאירים את העמודה הרביעית ריקה

סדירויות לוח הזמנים סדירויות התנהגות סדירויות מרחב למה?
מפגש הבוקר כל יום בשעה 9
 • ילדים מספרים
 • מצביעים
 • הגננת מלמדת דבר חדש
 • הסייעת מארגנת ארוחה
 • ילדים יושבים על כיסאות קבועים
 • מבנה ישיבה של ח'
 • לגננת כיסא גבוה

הסבר למילוי הטבלה – דוג' בעמודת הסדר יום:
מפגש בוקר, מתרחש כל יום בשעה 9:00, כל הילדים יושבים במעגל על כיסאות, הגננת יושבת ממול על כיסא גבוה, הילדים מספרים משהו שהיה בסוף שבוע בהצבעה או שהגננת מלמדת משהו חדש.

3. למה??? (40 ד')

הנחיה ראשונה: שיתוף במליאה של כמה דוגמאות מטבלאות הסדירויות שיצרו המשתתפות
הנחיה שניה: בזוגות. הוספת ה'למה' לטבלה
מבקשים מהמשתתפות להוסיף בכותרת העמודה הריקה "למה" בהתייחס לכל סדירות שהן כתבו?
לסמן (אפשר בצבעים) היכן יש הלימה והיכן אין הלימה בין הסדירות ל'למה'.
הנחיה שלישית: בזוגות. שיחה על סדירויות שיש בהם הלימה בין הלמה לסדירות ובמה אין.

4. מה מבין הסדירויות אתם בחרתם ומה לא? (30-40 ד')

הנחיה ראשונה: דיון
בנקודה זו חשוב לבדוק האם בחרתי, נאבקתי למען או קיבלתי סדירויות שאני מקיימת בגן. מה היה תמיד? מה היה דבר שנאמר לי שכל צריך להיות? מה הבאתי בעצמי?
הנחיה שניה: דיון על שינוי בעקבות סרטון

 • איזה דברים אני אוהבת לקבל במסורת וכמציאות ועל איזה דברים אני אוהבת לערער?
 • איפה המקומות שאני מרגישה צורך ורצון לערער על הקיים?
 • האם אני מעוניינת להסתכל על הקיים ולבחון אותו מחדש? האם אני מסוגלת להסתכל על העולם בלי תשובה אוטומטית, מחוץ לתבנית המוכרת.

5. תרגיל סיום – איך מתקבל שינוי תרבותי: (טכנולוגיה, שינוי במסורתמהלכים חברתיים, אופנה) (15 ד')

הנחיה ראשונה: מציגים לקבוצה כ-10 שאלות לגבי טכנולוגיה ושינוי חברתי
שאלות לדוגמא לתרגיל 'ציר של שאלות' שבו מסתדרים על ציר לפי מידת ההסכמה עם שני צידי הדילמה בשאלה:
מתי תקנה מכונית אוטומטית (בין הראשונים/אחרונים, באמצע…)
כל כמה זמן משדרגים טלפון? (כשהחדש יוצא/מתישהו…)
השינוי הטכנולוגי בעולם – טוב רע?
מעודכנת באופנה האחרונה או מגלה אותה אחרונה?
וכולי…
הנחיה שנייה: שאלה למחשבה –
האם התפלגות הקבוצה דומה להתפלגות הממוצעת באוכלוסיה באשר לקבלת שינוי:
2.5%- המחדשים
13.5% משתנים מהירים
34% הרוב המהיר
34% הרוב האיטי
16% נגררים

מפגש שלישי – תכנון מרחב עצמאות

מטרות המפגש:

 • הסתכלות מחודשת על "מה אני רוצה שיקרה לילדים בגן השנה?"
 • בחירת מרחב עצמאותמתוך חיבור לעצמה ולצרכי הילדים בגן
 • למידה בצורה מגוונת באמצעות השראה מקומית לשינוי מומלץ!
 • למידה במרחב העירוני (עדיף מחוץ לתחום החינוך) – מפגש במרחב שעבר תהליך של שינוי בשנים האחרונות (שינה את הייעוד שלו או את צורת העבודה שלו) בכדי לענות על צורך קיים שלא קיבל מענה

במרכז המפגש תתקיים שיחה בין הגננות לבין מי שהוביל/ היה מעורב בשינוי.

1. הצגת שאלה פורייה למפגש ההשראה

אפשרויות:
"התחדשות חיצונית היא מראה להתחדשות פנימית?"
"חדש זה חשוב? מה החידוש משנה?"
"חדש!!! חדש!!! חדש!!! אבל למה?"

2. שאלות לתהליך למידה-

הנחיה ראשונה: ריאיון עם גננת/אשת חינוך/אשת ציבור בעיר שעברה תהליך משמעותי כשבחרה לשנות
שאלות לריאיון:
מה היה הצורך? (חיבור לטבלה מהפגישה הראשונה)
כיצד יצרו את השינוי?
מה הפרמטרים שאפשרו לזה לקרות? מה מקום המוטיבציה האישית שלך בתנאים לשינוי?
מי הם השותפים לשינוי?
להתחיל במקום בעיר (גן שעשועים, ספרייה וכ"ו)
הנחיה שנייה: דברי המשתתפות
סיכום הראיון :
מה עורר בי השראה? מה בזה מעורר בי ביקורת (התנגדות)? מה למדתי מהמפגש? מה זה עושה לי לקראת אפשרות לתהליך שינוי?
מה אני יכולה לקחת מהמפגש הזה לעבודה שלי כגננת? (מה הצורך שלך? מה יוכל לעזור לזה להצליח? מי השותפים שלך?)

3. בחירת מרחב עצמאות:

הנחיה ראשונה: מהו מרחב עצמאות- המשגה.
שלב ראשון – מבקשים מכל אחת לבחור באופן אינטואיטיבי מרחב בגן שהייתי רוצה לעשות בו שינוי.
בזוגות, כל אחת מתארת מה הייתה רוצה לשנות ולמה.
שלב שני – לבחון את הקשר בין התשובה לשאלה "למה" לבין :"מה אני רוצה שיקרה לילדים בגן השנה?".  האם קיימת הלימה בין הדברים? אם לא, מה היית רוצה לשנות בתכנון?
הנחיה שניה: תכנון מרחבי עצמאות אישיים עם עצירות למשובים הדדיים

מפגש רביעי – עקרונות PBL ליישום מרחבי עצמאות

מפגש למידה ותכנון:
הצגה של :קובץ:הפרויקט של הראל.pdfלמידה מבוססת פרויקטים
הצגה של בניית מרחב העצמאות עפ"י העקרונות.
עבודה בקבוצות קטנות לקראת הליווי האישי בגן – הגדרה של תוצר ולוחות זמנים ומשאבים להשגתו… כמו בפרויקט של הראל (למידה מבוססת פרויקטים).

בליווי האישי במהלך השבוע – דיוק מרחב העצמאות כפרויקט והרחבה של השלבים השונים למימוש.

לקריאה נוספת

הנה עוד חומרים שיעניינו אותך:

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן