בית ספר דמוקרטי

גיליון 01
דצמבר 2016

תרבות
דמוקרטית

מגזין המכון לחינוך דמוקרטי

בית ספר דמוקרטי – מרחב המקיים חיים דמוקרטיים הלכה למעשה, כאן ועכשיו

חופש הבחירה היא זכות דמוקרטית של כל אזרח. וגם של ילדים?

מאת אורית אייזן

בתי הספר הדמוקרטים נבנו מתוך מחשבה על מרחב המקיים בפועל תרבות דמוקרטית בכל תפיסת החיים בבית הספר.

בתי הספר דמוקרטיים בארץ ובעולם שונים זה מזה בדרכי פעולתם, במידת חופש הבחירה שהם מאפשרים לתלמידים, במידת האקטיביות של חברי הצוות וההורים בהתערבותם הפעילה בחיי בית הספר ובהכרעות המתקבלות בו.

עם זאת, כולם רואים את השמירה על כבוד האדם כמטרה מרכזית של בית הספר, תוך הכרה בזכויות השוות של כל אדם לחירות וכבוד, לחופש מחשבה ודעה.  

חופש הבחירה מהווה את אחד הביטויים לשמירה על זכויות הילדים לחירות. הוא מתווה את דרכו של התלמיד לגיבוש מטרותיו, מימושן והאופן שבו הוא מבלה את זמנו. ביה"ס הדמוקרטי מספק לתלמיד סביבה, המאפשרת תהליך של גילוי וחיפוש.

לסייע לתלמיד ליצור ולרכוש כלים, שיעזרו לו בניסיון להגשים את מטרותיו.

תכלית נוספת של ביה"ס היא לסייע לתלמיד ליצור ולרכוש כלים, שיעזרו לו בניסיון להגשים את מטרותיו. המילה "כלים" מתייחסת לחיזוק האינטליגנציה הרגשית, ולרכישת מיומנויות, שיסייעו לתלמיד בבירור מטרותיו ובהשגתן. תפקיד המבוגר הוא לסייע לתלמיד ביצירת הכלים הללו וברכישתם (יעקב הכט).

עוד מאפיין של בית הספר הדמוקרטי הוא הרב-גילאיות הקיימת בו. למידה רב-גילאית מאפשרת לילדים ללמוד ולבלות עם ילדים שאינם בני גילם, אך מתאימים לרמתם בתחומים שונים.

בסרטון המצורף ניתן לראות את חווית הלמידה וההתנהלות בבית הספר, כארגון המיישם תרבות דמוקרטית, ברמה האישית וברמה הארגונית.

קהילת בית הספר הדמוקרטי בנויה באופן שמאפשר שותפות של תלמידים, מורים והורים בתחומי חיים שונים של בית הספר, דרך מבנים הדומים למדינה דמוקרטית – רשות מחוקקת, רשות מבצעת, רשות שופטת ורשות מבקרת.

מסמך חוקתי, מפרט  את הזכויות והחובות של כל חברי קהילת בית הספר ומהווה את הבסיס לספר חוקי בית הספר, ולרשויות השונות שבו.

הרשות מחוקקת הקרויה גם בשם: פרלמנט, אספה או מליאה. בה חברים כל תלמידי בית הספר, אנשי הצוות וההורים. הפרלמנט מנוהל על ידי צוות נבחר. בפגישות הפרלמנט נקבעים כל חוקי בית הספר.

הרשות שופטת מהווה את הסמכות לפתרון בעיות סכסוכים או מעבר על חוקי בית הספר, החל מהפרעה בשיעור וכלה במקרים של אלימות. מטרתה היא לאכוף את חוקי הקהילה. היא מורכבת בד"כ מחברי צוות ומילדים. כל אדם בבית הספר, ללא הבדל גיל או תפקיד, יכול לתבוע או להישפט.

הרשות המבצעת מורכבת מחברי הוועדות השונות, האחראיות ליישם ולבצע את החלטות הפרלמנט.

לדוגמא: ועדת תקציב – אחראית על בניית תקציב ביה"ס והגשתו לאישור בפרלמנט.

ועדת מורים – אחראית על קבלת מורים ועל קבלת משובים על עבודת המורים. יש בסמכותה גם לפטר מורים.

ועדת אירועים – אחראית על ארגון כל האירועים בבית הספר, מציון ימי חג ומועד לאומיים, ועד לימי חג בית ספריים.

ועדת טיולים – אחראית על הכנת הטיולים, ארגונם ותפעולם.

רשות מבקרת – תפקידה לבדוק ולבקר את פעילות בית הספר ואת תפקוד הוועדות השונות, ולהגיש דו"ח ביקורת לרשות המחוקקת.

הלמידה בבית הספר מתרחשת בכול מקום ובכול זמן.מתוך החופש להיות ולהתנסות, המורים והתלמידים מזהים כישורים ויכולות ייחודיים.

הלמידה בבית הספר מתרחשת בכול מקום ובכול זמן.

מתוך החופש להיות ולהתנסות, המורים והתלמידים מזהים כישורים ויכולות ייחודיים. מלבד הלמידה הטבעית, עומדות לרשות התלמיד אפשרויות לימוד יזומות ומגוונות, כגון:

מערכת שיעורים במגוון רחב של נושאים, רמות  ושיטות לימוד.

מרכזי למידה המאוישים ע"י הצוות, וכוללים עזרים ללימוד עצמי, בהם יכולים התלמידים לפעול על פי רצונם

סדנאות בנושאים שונים, שהן בד"כ רב תחומיות.

למידה דמוקרטית– המערכת הדמוקרטית מזמנת למידה. השתתפות פעילה בוועדות השונות ובפרלמנט מזמנת למידה התנסותית באורח חיים דמוקרטי. במערכת השעות ניתן זמן ללמידה והפעלה של הוועדות השונות.

למידה חוץ בית ספרית– יכולה להתרחש במספר אופנים: למידת שולייתנות – במסגרת מקומות עבודה בתחומי עניין שונים, התנדבות בפרויקטים שונים, למידת מקצועות מסוימים בבתי ספר אחרים.

למידה ב״בתים״ בית כמרחב חיים – למידה מתוך חיים ב"בתים" – מרחב פיזי/ חברתי  המיועד לקבוצה דו/ תלת- גילאית .בבית הספר מוקצות "שעות שהייה" לחונכי בתים, המיועדות לשהייה וליווי חברתי של הקבוצה.

חצר בית הספר– המאפשר מפגש, שיחה, משחק והתבוננות.

רפלקציה ומשוב – חלק חשוב מתהליכי הלמידה הוא היכולת לעבד מחשבות, רגשות, הצלחות וכישלונות. לכן רפלקציה ומשוב מהווים חלק חשוב בתהליכי ההתפתחות, הלמידה וההערכה בחיי היום יום בבית הספר.

בתי ספר דמוקרטיים, מיום הקמתם, שמו דגש על יצירת אורח חיים דמוקרטי. התפיסה המנחה את הלמידה הדגישה את עיקרון הבחירה, לפיו ברגע שהתלמיד בוחר להיכנס לשיעור מסוים, אין חשיבות לאופן ההוראה. בשנים האחרונות, בתי ספר דמוקרטיים, הכירו בכך שגם בתוך הכיתה עצמה חשוב שהפדגוגיה תהיה בהלימה לתרבות הדמוקרטית המתקיימת בשאר המרחבים. לפיכך, נעשה בשנים האחרונות  תהליך למידה והטמעה של פדגוגיות חדשניות. תהליך זה מאפיין גם את מערכת החינוך הציבורית.

המכון לחינוך דמוקרטי ישראל

דרך נמיר 149, תל אביב 62507 | טלפון: 03-7412729  | פקס: 03-7412723
www.outofsite.us/democratic | ide@outofsite.co.il

עיצוב: סטודיו נעם תמרי | בנייה: ניר דבורקין

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן