בחירה (של הילד)

בחירתו של הילד/ה, לעומת רצון ההורים להיות מעורבים/מתערבים בחייו.

בחירה – של הילד
יש להעניק לכל אדם את הזכות לגבש את דרכו, להכריע הכרעות רלוונטיות אליו ולבחור את בחירותיו. כל זאת בתנאי שאין הוא פוגע באדם אחר ושאין הוא מערער על זכותו של הזולת לאותה מידה של חופש.
כאשר לתלמידים ניתן מרחב בחירה בתחומים רלוונטיים אליהם וקרובים ללבם, ייחוו חוויות הצלחה, היוצרות מיזוג בין מצוינות לבין הבחירה החופשית והאינדיבידואלית . ברגע שהמוסד החינוכי מעניק  מרחב לצמיחה ולחוויית הצלחה, וכל תלמיד זוכה בהצלחה בתחומו, הדיאלוג בינו לבין תלמידים אחרים מתנהל באופן חופשי ופלורליסטי.
פרקטיקות המקיימות את עקרון הבחירה בבתי הספר הדמוקרטיים- בחירת מערכת שעות; בחירת מקצועות ואופן הלימוד, בחירת החונך האישי, לקיחת חלק בוועדות, בחירה להיות חלק בבניית ועיצוב התקציב הבית ספרי ועוד.
מחוץ למרחב הבית ספרי, הילד חווה את העולם כמרחב פחות דמוקרטי, יחד עם זאת במהלך שהותו בבית הספר, כחלק מהדיאלוג מקבל הילד כלים והבנה שהמרחב הבית ספרי מאפשר לעיתים יותר בחירות מהמרחב שבחוץ. הילד חווה אפשרויות בחירה תוך כדי ידיעה שלא בכל הסביבות והממשקים שבהם הוא לוקח חלק קיימות אפשרויות בחירה שונות ורבות. הכלים שהוא רוכש אמורים להנחות אותו להתמודד בכל מרחב ולבחור בחירות קטנות כגדולות.
ערכים אשר לא עברו תהליך של בחינה, התבוננות העמקה ובחירה אישית ע"י אדם או במקרה שלנו – התלמיד; לא ישמשו כעמודי תווך בעת משבר. דבר זה מתכתב עם האמור לעי"ל בכך שמתוך הבחירה החופשית יש לתלמיד את הדרור לבחון את ערכיו ויכולותיו, וכמו כן להתייחס למשבר ולהשלכותיו.
לקריאה נוספת -חן דוד, בתי ספר ניסויים: בית היוצר לחדשות בחינוך, חלק ראשון.
דרום דב, אקלים של צמיחה :חופש ומחויבות בחינוך.

הנה עוד חומרים שיעניינו אותך:

חשיבות ההנעה הפנימית לפיתוח למידה משמעותית בחינוך הדמוקרטי

חשיבה ביקורתית

איך לבנות פרזנטציה של מיזם?

חונכות בבית הספר הדמוקרטי

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן