בחירה- עקרונות והנחות יסוד

עיקרון הבחירה הוא אחד מהעקרונות הבסיסיים של החינוך הדמוקרטי. עיקרון זה משקף רעיון חשוב בחינוך הדמוקרטי, לפיו האדם יכול לכוון את דרכו ולהיות אחראי להשלכותיהן של הבחירות אותן הוא מבצע.
ברוב בתי הספר הדמוקרטיים עיקרון הבחירה בא לידי ביטוי דרך החופש של הילדים לבחור את השיעורים ולהרכיב לעצמם את מערכת השעות. כך נשמרת זכותם של הילדים להיות אחראים לתנהלותם, לסדר יומם ולתחומים בהם יעמיקו את הידע שלהם. בעצם מתן זכות הבחירה לתלמידים מיישמים בתי הספר הדמוקרטיים את חשיבותו של השוני בין התלמידים השונים ומאפשרים להם לבטא את תחומי העניין שלהם.
מתן אפשרות בחירה לתלמידים בחינוך הדמוקרטי נשענת על מספר הנחות יסוד מרכזיות:
·       עולם הידע האנושי ואפשרויות הבחירה גדל ללא הפסקה ואין ביכולתו של אדם, אפילו לא בחיים שלמים, להצליח לבחון את כל הנושאים לפני שיבחר בנושא בו ירצה להעמיק. מתוך כך על כל אדם לבחור לעצמו את תחומי העניין המושכים אותו ולהעמיק בהם.
·       תהליך בחירה נכון הוא תהליך בו ניתן מקום לתחושת העניין של האדם ולהתרגשות של האדם מכל אפשרות מוצעת וליכולתו של האדם לעבור את המכשולים הקשורים לבחירה. נקודות אלו מבטאות את המדדים לבחירה נכונה בחייו של הילד כמו גם בעולמו של האדם הבוגר.
·       מחויבותו של התלמיד, כמו גם של האדם הבוגר, לבחירה הנעשית מתוך תהליך עצמאי הבוחן את חייו, אמונותיו וזהותו חזקה באופן משמעותי מהמחויבות הנכפית עליו כתוצאה מבחירות הנעשות על ידי גורמים אחרים.
בחירותיו של התלמיד בבתי הספר הדמוקרטיים מתקבלות מתוך תהליך דיאלוגי בו שותפים החונך האישי, התלמיד וההורים ובו נעשית מחשבה רבה על תחומי העניין של התלמיד ויכולותיו האישיות. תהליך זה מחייב מספר עקרונות בסיסיים העומדים במרכזו של הדיאלוג בחינוך הדמוקרטי:
·       בתהליך זה בוחנים כל השותפים לדיאלוג את עולמו הפנימי, זהותו ומאוויו של התלמיד על מנת להגיע לבחירה הנכונה ביותר עבורו.
·       בחירותיו וזהותו של אדם אינן מתעצבות רק מתוך התבוננות "פנימה", אלא גם מתוך דיאלוג עם ה"חוץ":  עם האחר, תרבותו, תולדות חייו, ההון התרבותי והחברתי של ילדותו וחייו.
החינוך הדמוקרטי שם דגש רב על הקניית דרכי חשיבה ויכולות אשר יעזרו לבוגר בהמשך חייו. גם בקרב הבוגרים ניכר השימוש באותן דרכי חשיבה ודיאלוג בדרך קבלת החלטות, הדיאלוג שבתקופת בית הספר נוצר באמצעות שיחה עם החונך האישי או ההורים מתקיים בשלב זה בין הבוגר לבין עצמו או בינו לבין סביבתו הקרובה, אך אותן השאלות והנחות היסוד מובילות אותו גם כעת.
במחר שנערך בקרב בוגרי בית הספר הדמוקרטי "כנף" השיבו הנשאלים כי השיקולים המרכזיים שנבחנו בחשיבתם על מציאת מקום העבודה היו, מלבד שיקולים כלכלים, העניין, יכולת ההתפתחות האישית ורמת החיבור למקום וסוג העבודה. בנוסף ניתן לראות שאותם הבוגרים אשר בחרו את מקומם מתוך שיקולים אלו הביעו עניין רב בעבודתם, נחישות, התמדה ושאיפה למצויינות במקום העבודה.
·       ורסנו-מור, כ' וששון, ע'. הערכת בית הספר הדמוקרטי: נקודת המבט של הבוגרים.המכללה האקדמית תל-חי ואוניברסיטת חיפה
·       הכט, י' ורם, א'. הדיאלוג  בחינוך הדמוקרטי – מהעצמה אישית לאקטיביזם חברתי,דיאלוגים מעצימים בחינוך ההומניסטי בעריכת נמרוד אלוני. הוצאת הקיבוץ המאוחד. 2008
·       יניב, ח'. על דמוקרטיה ועל חינוך לחשיבה ביקורתית. חינוך אחר- בלוג אינטרנטי
·       הכט, י'. שאלות ותשובות- אתר בית הספר הדמוקרטי בחדרה
·       שאלות ותשובות בסיסיות על בית ספר דמוקרטי- בית הספר הדמוקרטי לב השרון

הנה עוד חומרים שיעניינו אותך:

חשיבה ביקורתית

בחירה (של הילד)

המרחב הדמוקרטי של הסגל

PBL Project Based Learning ככלי לפיתוח יזמות

אחריות חברתית בחיי הבוגר

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן