אריזת התהליך וחשיפתו


בשלב זה כבר אפשר לראות את פירות התהליך – את ההצלחה שהושגה – ומתעורר רצון לחגוג אותם ולשתף בהם את הקהלים הרלוונטיים בבית הספר. כדי שמדעי ההשתפרות יהיו חלק מהתרבות הבית ספרית, כדאי לקבוע פרקי זמן סדורים לתהליך ולהנחיל מסורות בית ספריות שיסייעו לקהילות המורים להציג את התהליכים שעשו ולשתף את הקהילה הבית ספרית בידע שצברו (לשם כך אפשר להיעזר, למשל, בפלטפורמות מידע כגון אתר בית הספר ומשלוח ניוזלטר פנימי).

מטרה

מטרת הפרוטוקול היא להתבונן בתהליך PDSA הנמצא לקראת סיום, ולדייק אותו לקראת אריזה והמשגה ברורים יותר.

מהלך

תפקידים:
מרואיינת – שמתארת את התהליך ומספקת מידע לגביו.
מראיינת/מנחה – שמראיינת את המרואיינת, ומנחה את השלבים הבאים בפרוטוקול.
ממפים את התהליך – אדם או שניים שממפים את התהליך בזמן שהם מקשיבים לראיון.
כללים:

 • חולקים את זמן האוויר
 • מחפשים להבין, לא לאשר הנחות מוקדמות
 • מתמקדים בתוכן, לא באדם
 • נותנים משוב אמ"ת: אדיב, ממוקד ותורם

שלבי הפעילות

שלב 1:

משך הזמן: 10 – 15 דקות
נושא הפעילות: הצגת התהליך ויצירת המפה
המראיינת מראיינת את המרואיינת כדי להבין את התהליך שעשתה עם קהילת המורים שלה – משלב
ניסוח השאלה, דרך תכנון וביצוע הניסוי, המדידה, איסוף הנתונים והתבוננות בהם.
תוך כדי הסיפור הממפה מציירת את מפת שלבי התהליך לפי הסיפור של המראיינת.
שאלות מנחות בראיון – שיעזרו ליצור את המפה:

 • שאלת פתיחה: מה היתה המטרה שלכם בתחילת התהליך, ועל איזה צורך היא ניסתה לענות?
 • איך ניסחתם את שאלת המחקר שלכם?
 • מה היו הצעדים הבאים? מה קרה אחר כך?
 • מה תכננתם שיקרה בניסוי? מה קרה בניסוי בפועל?
 • באילו כלי מדידה/מחקר השתמשתם? מה מדדתם/ הערכתם?
 • אילו נתונים קיבלתם?
 • האם לדעתך הצלחתם במהלך? במה יותר ובמה פחות?
 • מה עוד צריך לדעתך כדי לסיים את המהלך?

שלב 2:

משך הזמן: 10 – 15 דקות
נושא הפעילות: חקר המפה ודיוקים של התהליך המראיינת והממפה מצטרפות לקבוצה.
הקבוצה מתחילה מסבב חגיגות קצר – שבו כל אחת אומרת דבר אחד שלדעתה צריך לחגוג בתהליך שתואר כרגע.
דיון בקבוצה:
מה צריך עוד לדייק בתהליך כדי להשלים אותו?
אילו שלבים להוסיף, לדייק, לשנות?
מה עדיין לא מספיק ברור לנו?
אילו רעיונות לשיפור יש לנו?
מסמנים ב־ X על המפה שנוצרה את המקומות שבהם נדרש שיפור, תוספת, דיוק או הבהרה. כותבים רעיונות לשיפור ליד ה־ .

לקריאה נוספת

:פרוטוקולים

חזרה אל

הנה עוד חומרים שיעניינו אותך:

מדעי ההשתפרות- מעגל ״תן-קח״ חזרה לפעולה או: אריזת התהליך וחשיפתו

פרוטוקול "הגדרת בעיה" לעבודה בקבוצות

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן