אקדמיה

הכשרה ייחודית לאנשי ונשות חינוך

הכשרה ייחודית לאנשי ונשות חינוך

המכון לחינוך דמוקרטי מקיים מזה כ-16 שנה, שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים שונים להכשרת פרחי הוראה ברחבי הארץ. נכון לשנה"ל תשע"ח מתקיימות ברחבי הארץ תכניות ייחודיות ברוח זו במכללות להוראה- מכללת סמינר הקיבוצים, מכללת קיי ומכללת סמינר אורנים. כמו כן מתקיימת תכנית ייחודית לתואר שני בחינוך באוניברסיטת תל אביב. התכנית הוותיקה ביותר מבין תכניות ההכשרה הללו, הינה תכנית החממה ליזמות חינוכית-חברתית בסמינר הקיבוצים.

מהו הרעיון בבסיס תכנית החממה להכשרת אנשי ונשות חינוך?

הרעיון בבסיס תכנית החממה הנו ליווי תהליכי התפתחות אישיים ומקצועיים של מורים לעתיד. ליווי זה יכשיר סטודנטים/ות להיות אנשי ונשות חינוך, שתפקידם אינו רק העברת ידע דיסציפלינארי, אלא גם יצירת מפגש אותנטי ומעצים עם תלמידיהם, כמחנכים דיאלוגיים ודמוקרטיים.
התפיסה המובילה את החינוך הדמוקרטי הינה חינוך ברוח ערכי הדמוקרטיה, כבוד האדם ועצמאותו. החינוך הדמוקרטי מעודד היכרות של האדם עם עצמו – על שאיפותיו, על ייחודיותו, על האותנטיות שבו – וזאת בדרך של עבודה עצמית הכוללת פיתוח חשיבה ביקורתית וטיפוח אינטליגנציה רגשית. כל אלו יקדמו אותו להיות יוזם ויוצר במסגרת התחומים שמעניינים אותו, תוך כיבוד זכויותיהם של בני האדם בסביבתו הקרובה ובסביבתו הרחוקה.
לפיכך תכנית החממה מתמקדת בהכשרתם/ן של אנשי חינוך אקטיביסטים המכירים את עצמם, מנהלים את תהליכי הלמידה שלהם ויוצרים קשרים עם סביבתם.
בלב התכנית עומדת קבוצת ההתייחסות של הסטודנט/ית לאורך כל שנותיו במסלול- קבוצת החממה.
הקבוצה מלווה על ידי "חומם/ת", המהווה דמות משמעותית מלווה ותומכת, לאורך כל שנותיו של הסטודנט/ית במסלול.
התהליכים הקבוצתיים המתרחשים בחממה, משמשים ראי לחברי הקבוצה ומטרתם לאפשר להם התפתחות
אישית ומקצועית מיטבית, ולהכשירם להיות אנשי חינוך פורצי דרך.
תכנית החממה מאפשרת לסטודנט/ית חוויית לימודים המשולבת בקהילת שווים, השואפת להיות
קהילה דמוקרטית. בקהילה זו הוא יכול להשפיע ולבטא את ייחודיותו, ולקחת אחריות על עצמו ועל זולתנו.

מתהליך "החממה" נגזרות כמה תוצאות, ברמת הפרט וברמת הכלל:

1 .העצמה אישית של הסטודנט והשתכללות יכולתו לנהל את חייו באופן עצמאי.
2 .אדם היודע לנהל את חייו יוכל להאציל מיכולת זו על תלמידיו וללוות אותם בתהליך פיתוח יכולת זו.
3 .ההתנסות בחממה מתקפת את התאוריה על אודות למידה בעולם דמוקרטי, הנלמדת בשיעורים.
4 .גידול משמעותי במספר היזמויות החינוכיות-חברתיות הנוצרות בארץ מדי שנה.
5 .שינוי בתפיסה לפיה המורה הוא בראש ובראשונה אחראי על תחום ידע, וכינון תפיסה לפיה המורה הוא אדם בעל תודעה חברתית, בעל יכולות עשייה בתחומי החינוך והחברה ומי שמלווה את תלמידיו בתהליכי שינוי ולמידה משמעותיים.

אילו היבטים חדשניים מקדמת תכנית החממה?

תכנית החממה, כאמור, משולבת בתכניות הלימודים לפרחי הוראה של מוסדות אקדמיים שונים. משך תכנית החממה נע בין שלוש שנים (במכללת סמינר הקיבוצים) לארבע שנים (במכללת קיי).
מתוקף היותה מתקיימת במוסדות אקדמיים, היא מקדמת, בין היתר, חדשנות גם בהיבטים המערכתיים במסגרת הכשרת המורים, בתהליכי למידה, הוראה והערכה.
עיקר הביקורת התאורטית והמעשית המושמעת כיום על גישת המורה המומחה, מופנית לתכניות הכשרת מורים, המדגישות את המומחיות הדיסציפלינארית על פני יתר מרכיבי ההכשרה להוראה.
תכנית החממה יוצאת מתוך הנחה כי מלבד יכולות ההוראה וניהול הכיתה, נדרשות יכולות חשובות נוספות לשם הובלת תהליכי שינוי ולמידה משמעותיים ובעלי ערך, ובהן: היכולת לבסס יחסים בין-אישיים, לקדם כישורי חשיבה ביקורתית ורפלקטיבית, ליישם ערכים דמוקרטיים וחברתיים הלכה למעשה כחלק מתהליכי הלמידה, לקדם למידה יזמית, פעילה ורלוונטית, ועוד.
ההנחה היא כי על מנת לאפשר לסטודנטים/ות להפוך לאנשי חינוך המובילים תהליכים ברוח זו, עליהם להתנסות בעצמם בתכנית הכשרה, שאלו עקרונותיה ודרכי פעולתה. עליהם לחוות זאת הלכה למעשה, על מנת שיוכלו להקנות כל אלו לתלמידיהם לעתיד לבוא.
ממצאיהם של מחקרים עדכניים שונים בנושאים אלו, תומכים בעקרונות הכשרת המורים המיושמים בתכניות ההכשרה האקדמיות הייחודיות שמציע המכון לחינוך דמוקרטי, במכללות ההוראה השונות בתוכן הוא פועל.

הנה עוד חומרים שיעניינו אותך:

הכשרה אקדמית ברוח התרבות הדמוקרטית

יום למידה באיקאה

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן