איכה – המורה שני

המורה השני: עמיתים, קבוצת השווים

הקבוצה החברתית: החברים בבית הספר, בתנועה, בצבא ולאורך החיים. היחסים בקבוצה זו הם בלתי פורמליים וספונטניים. הלמידה מתבססת על שיחה, משחק, בילוי. הלמידה היא מתוך חיקוי והתנסות.
קבוצת העמיתים המקצועית: חברי הכיתה, צוות המורים, צוות מקצוע, צוות מדריכים  וכן הלאה. חברי הקבוצה הזו חוברים אחד לשני על מנת לבצע משימה משותפת או על מנת לתמוך אחד בשני במשימות דומות. היא מתנהלת באופן פורמלי ומובנה בפגישות עבודה ובאופן ב"פ מעצם התרועעות יחדיו.
האופן בו נערכת ההתנהלות הפורמלית מבחינת סדירויות קובע את צורת ההתקשרות. בבית חינוך הוא ינבע מהתפיסות הפדגוגיות שלו.

מהלך לביצוע: הנחיות, שאלות חשיבה, טיפים

  1. שאלות לדיון: אילו סוגי קשרים חברתיים, לימודיים והתפתחותיים אנו רוצים שיהיו בין הילדים בביה"ס?  באותה שכבת גיל ובין השכבות השונות?האם למשל שכבת גיל מלמדת/מפעילה/חונכת שכבה אחרת? מה תפקיד המבוגר באותן סביבות ובאותם זמנים המוקדשים לשם כך? האם יש מבוגר אחראי על קידום העניין?
  2. מיפוי והערכה: עד כמה ניתנת לילדים ההזדמנות ללמד האחד את השני? עד כמה ניתנת לילדים ההזדמנות להכיר האחד את השני? עד כמה ניתנת לילדים ההזדמנות לחוות דמוקרטיה בביה"ס? מועצות תלמידים/ארועים/ביקורים? לנהל קונפליקטים באופן עצמאי ומכבד (וועדת משמעת/גישור)?
  3. מיפוי והערכה: האם הילדים מחולקים לקבוצות הטרוגניות? הומוגניות? מהם היתרונות והחסרונות של זה? מהם נתוני האח"מ של ביה"ס בהקשר ? מהם האתגרים וההצלחות העולים ממנו? היכן ישנן סדירויות במערכת עבור "המורה השני", מלבד בהפסקות?
  4. רעיון: ילדים יכולים ללמד ילדים. ילדים נהנים ללמד ילדים אחרים.
  5. רעיון: בלמידה רב-גילאית טמון פוטנציאל עצום להעצמה וללמידה משמעותית ורבת ועצמה.
  6. רעיון: ילדים יכולים לחנוך ילדים אחרים.
  7. שאלות לדיון: אילו סוג של קשרים מקצועיים אנו רוצים שיהיו בין צוות מורי בית הספר? מהם תתי הצוות?- לפי שיוך מקצועי? מעורבים? מה נורמות העבודה? מה אופי הפגישות? מה הכלים התומכים?

לקריאה נוספת

הנה עוד חומרים שיעניינו אותך:

בייגלה – אבן ניר ומספריים – כדור השאלות – אמת ושקר – מעולם לא

בניית תוכנית אישית לפיתוח מנהיגות חינוכית

תוכן זה מוגן. יש להתחבר כדי לצפות בו:

התחברו:

דילוג לתוכן